Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - Обяви и съобщения

НАЧАЛОНачало

09.04.21г. - ОБЯВА за продажба на имоти чрез публичен търг в с.Поляците

08.04.21г. - Писмо до Калин Михайлов Узунов

08.04.21г. - Писмо до Камен Мартинов Младенов

08.04.21г. - Писмо до Абибе Ангелова Исмаил

29.03.2021 г. - Писмо до Любка Михайлова Калчева

29.03.2021 г. - Писмо до Люба Михайлова Калчева

23,03,2021 г. - Писмо до Иглика Аврамова Маноилова

23,03,2021 г. - Писмо до Мая Аврамова Стоименова

10.03.2021 г. - Писмо до Фатмя Алиева Билялова

04.03.2021 г. - Писмо до Мехмед Алиев Алиев

01.03.2021 г. - Писмо до Невзат Исмаил Абил

01.03.2021 г. - Писмо Емин Саид Ахмед

01.03.2021 г. - Писмо до Емин Саид Ахмед

01.03.2021 г. - Писмо Невзат Абил

27.01.2021 г. - Писмо до Райна Василева

04.11.2020 г. - Писмо до Радка Караколева

28.09.20г. - Обява за продажба на имоти в с.Аспарухово

29.06.20г. - Обява за публични търгове в с.Цонево и с.Аспарухово

21.05.2020 г. - Писмо до Мирям Хюсеин Ергин

20.05.20г. - ОБЯВА за публичен търг за продажба на недвижим имот-общинска собственост в с.Цонево

12.05.2020 г. - Писмо до Айше Акъ Гафароглу

03.12.19г. - Обява за публични търгове за продажба на недвижими имоти-общинска собственост в с.Цонево

21.11.2019 г. - Писмо до Асен Асенов Александров

07.11.2019 г. - Писмо до "Уилямс Рентал Хаусиз" ЕООД

29.08.2019г. - Обява за публични търгове за продажба на недвижими имоти-общинска собственост в с.Аспарухово

02.04.2019 г. - Писмо до Асен Асенов Александров

12.02.2019 г. - Уведомително писмо Али Сюлейманов Сюлейманов

17.01.2019 г. - Писмо до Емине Алиева Алиева

21.01.2019 г - Писмо до Беамил Дурмушев Исмаилов

18.12.2018 г. - Писма до наследници на Янко Великов Златев

23.08.2018г. - Обява за публични търгове за продажба на недвижими имоти-общинска собственост, находящи се в с.Сава, с.Цонево и гр.Дългопол

02.08.2018 г. - ОБЯВА за публични търгове с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи

06.07.2018 г. - ОБЯВА за публични търгове с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи

14.06.2018 г. - ОБЯВА за публични търгове с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи

27.04.2018 г. - ОБЯВА за публични търгове с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи

21.12.2017 г. - ОБЯВА за публични търгове с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи

20.11.17г. - Обява за публични търгове за продажба на недвижими имот в с.Цонево и с.Рояк

19.10.2017 г. - Уведомително присмо до ОКАР-67 с. Медовец

10.10.2017г. - ОБЯВА за публичен търг с явно наддаване, за продажба на бракувана движима вещ

09.08.2017 г. - ОБЯВА за публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи

04,08,2017 г. - Писмо до Юсуф Османов Хюсеинов гр. Варна

04,08,2017 г. - Писмо до Николай Янев Николов - с. Цонево обл. Варна

14.07.2017г. - ОБЯВА за публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи

06.06.2017г. - Писма до наследници на Юсуф Х.Мехмедов Юсуфов

26.01.17г. - Писмо до Станислав Попов-гр.Нова Пака

13.12.16г. - Обява за търгове за отдаване под наем за избор на язовирна стена

01.09.16 - Обява за публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж в имот - частна общинска собственост в гр.Дългопол

10.05.2016г. - ОБЯВА за публични търгове с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи

18.04.16 г. - Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот в гр.Дългопол

18.04.2016г. - ОБЯВА за публични търгове с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи

25.03.2016г. - ОБЯВА за публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имот в с.Медовец

01-12-2015г. - Писма до наследници на Курти Вълчев Маринов

Обяви, съобщения
ОБЯВА

От 04.01.2021г. община Дългопол, като бенифициент по Проект,...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37в, АЛ. 5 ОТ ЗСПЗЗ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ...
повече..


ОБЯВА

На 15.10.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Дългопол, ще се проведе търг...
повече..


ОБЯВА

Решение...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®