Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - Обяви и съобщения

НАЧАЛОНачало

14.07.2021 г. - Писмо до Станислав Колев Куртев

29.06.21 г. - Писмо до Демир Узунов

25.06.21 г. - Писмо до Горанка Илиева

24.06.21 г. - Писмо до Георги Георгиев

24.06.2021 г. - Писмо до Желязка Христова

24.06.2021 г. - Писмо до Йовка Желязкова Павлова

11.06.2021 г. - Писмо до Добромир Георгиев

11.06.2021 г. - Писмо до Димитър Георгиев

09.06.2021 г. - Писмо до Тодорка Неделчева Цветанова

19.05.2021 г. - Писмо до Решиде Хайрула Мустафа

11,05,2021 г. - Писмо до Решиде Мустафа

27.04.2021 г. - Писмо до Филка Берберова

22.04.2021 г. - Писмо до Дияна Колева

22.04.2021 г. - Писмо до Станка Паракосова

22.04.2021 г. - Писмо до Петранка Буюклиева

22.04.2021 г. - Писмо до Гина Андонова

22.04.2021 г. - Писмо до Гинка Андонова

22.04.2021 г. - Писмо до Радослав Ташев

22.04.2021 г. - Писмо до РАДОСЛАВ ТАШЕВ

22.04.2021 г. - Писмо до Георги Ташев

22.04.2021 г. - Писмо до Георги Тошев

22.04.2021 г. - Писмо до Никола Ташев

22.04.2021 г. - Писмо до Никола Ташев

22.04.2021 г. - Писмо до Кристина Захариева

22.04.2021 г. - Писмо до Кристина Захариева

22.04.2021 г. - Писмо до Надежда Тодорова

22.04.2021 г. - Писмо до Надежда Тодорова

22-04-2021 - Писмо до Петранка Танева Буюклиева

20.04.2021 г. - Писмо до Гинка Янкова Андонова

12.04.21г. - Писмо до Станка Добрева Паракосова

12.04.21г. - Писмо до Дияна Стойчева Колева

08.04.21г. - Писмо до Калин Михайлов Узунов

08.04.21г. - Писмо до Камен Мартинов Младенов

12.04.21г. - Писмо до Станка Добрева Паракосова

12.04.21г. - Писмо до Дияна Стойчева Колева

09.04.21г. - ОБЯВА за продажба на имоти чрез публичен търг в с.Поляците

08.04.21г. - Писмо до Абибе Ангелова Исмаил

29.03.2021 г. - Писмо до Любка Михайлова Калчева

29.03.2021 г. - Писмо до Люба Михайлова Калчева

23,03,2021 г. - Писмо до Иглика Аврамова Маноилова

23,03,2021 г. - Писмо до Мая Аврамова Стоименова

10.03.2021 г. - Писмо до Фатмя Алиева Билялова

04.03.2021 г. - Писмо до Мехмед Алиев Алиев

01.03.2021 г. - Писмо до Невзат Исмаил Абил

01.03.2021 г. - Писмо Емин Саид Ахмед

01.03.2021 г. - Писмо до Емин Саид Ахмед

01.03.2021 г. - Писмо Невзат Абил

27.01.2021 г. - Писмо до Райна Василева

04.11.2020 г. - Писмо до Радка Караколева

28.09.20г. - Обява за продажба на имоти в с.Аспарухово

29.06.20г. - Обява за публични търгове в с.Цонево и с.Аспарухово

21.05.2020 г. - Писмо до Мирям Хюсеин Ергин

20.05.20г. - ОБЯВА за публичен търг за продажба на недвижим имот-общинска собственост в с.Цонево

12.05.2020 г. - Писмо до Айше Акъ Гафароглу

03.12.19г. - Обява за публични търгове за продажба на недвижими имоти-общинска собственост в с.Цонево

21.11.2019 г. - Писмо до Асен Асенов Александров

07.11.2019 г. - Писмо до "Уилямс Рентал Хаусиз" ЕООД

29.08.2019г. - Обява за публични търгове за продажба на недвижими имоти-общинска собственост в с.Аспарухово

02.04.2019 г. - Писмо до Асен Асенов Александров

12.02.2019 г. - Уведомително писмо Али Сюлейманов Сюлейманов

17.01.2019 г. - Писмо до Емине Алиева Алиева

21.01.2019 г - Писмо до Беамил Дурмушев Исмаилов

18.12.2018 г. - Писма до наследници на Янко Великов Златев

23.08.2018г. - Обява за публични търгове за продажба на недвижими имоти-общинска собственост, находящи се в с.Сава, с.Цонево и гр.Дългопол

02.08.2018 г. - ОБЯВА за публични търгове с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи

06.07.2018 г. - ОБЯВА за публични търгове с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи

14.06.2018 г. - ОБЯВА за публични търгове с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи

27.04.2018 г. - ОБЯВА за публични търгове с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи

21.12.2017 г. - ОБЯВА за публични търгове с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи

20.11.17г. - Обява за публични търгове за продажба на недвижими имот в с.Цонево и с.Рояк

19.10.2017 г. - Уведомително присмо до ОКАР-67 с. Медовец

10.10.2017г. - ОБЯВА за публичен търг с явно наддаване, за продажба на бракувана движима вещ

09.08.2017 г. - ОБЯВА за публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи

04,08,2017 г. - Писмо до Юсуф Османов Хюсеинов гр. Варна

04,08,2017 г. - Писмо до Николай Янев Николов - с. Цонево обл. Варна

14.07.2017г. - ОБЯВА за публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи

06.06.2017г. - Писма до наследници на Юсуф Х.Мехмедов Юсуфов

26.01.17г. - Писмо до Станислав Попов-гр.Нова Пака

13.12.16г. - Обява за търгове за отдаване под наем за избор на язовирна стена

01.09.16 - Обява за публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж в имот - частна общинска собственост в гр.Дългопол

10.05.2016г. - ОБЯВА за публични търгове с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи

18.04.16 г. - Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот в гр.Дългопол

18.04.2016г. - ОБЯВА за публични търгове с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи

25.03.2016г. - ОБЯВА за публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имот в с.Медовец

01-12-2015г. - Писма до наследници на Курти Вълчев Маринов

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..


График на заседания на комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ

График...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

ДО
РАДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
С.ЦОНЕВО УЛ.ПЕТА  № 12

повече..
Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®