Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - Местни данъци и такси

НАЧАЛОНачало

- 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

- 2013 Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения

- 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

- 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

- 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

- 2125 Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

- 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

- 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

- 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

- 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

- 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

- 2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци

Обяви, съобщения
ОБЯВА

От 04.01.2021г. община Дългопол, като бенифициент по Проект,...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37в, АЛ. 5 ОТ ЗСПЗЗ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ...
повече..


ОБЯВА

На 15.10.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Дългопол, ще се проведе търг...
повече..


ОБЯВА

Решение...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®