Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - Местни данъци и такси

НАЧАЛОНачало

- 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

- 2013 Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения

- 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

- 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

- 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

- 2125 Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

- 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

- 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

- 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

- 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

- 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

- 2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..


График на заседания на комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ

График...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

ДО
РАДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
С.ЦОНЕВО УЛ.ПЕТА  № 12

повече..
Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®