Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - Архив - директни възлагания

НАЧАЛОНачало

- Договор за упражняване на независим строителен надзор на обект: „Възстановяване на инфраструктура - пътища, отводнителни канали, канавки и дерета в с. Медовец, общ. Дългопол” по договор № 2015BG16SPO001-018, който се осъществява с финансовата подкрепа на

- Договор за осигуряване на информация и публичност по проект: „Възстановяване на инфраструктура - пътища, отводнителни канали, канавки и дерета в с. Медовец, общ. Дългопол” по договор № 2015BG16SPO001-018, който се осъществява с финансовата подкрепа на Фо

- Договор за упражняване на АН на обект: „Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: “Цар Самуил”/от от9 до от184/ ,ул.”Л.Каравелов” /от от182,през от 184,от185 до от206/ ,ул.”Патриарх Евтимий”/ от 206, през от 205,от204,от2

- Договор за упражняване на НСН на обект: „Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: “Цар Самуил”/от от9 до от184/ ,ул.”Л.Каравелов” /от от182,през от 184,от185 до от206/ ,ул.”Патриарх Евтимий”/ от 206, през от 205,от204,от

- Договор за услуга с "Български пощи" ЕАД

- Договор за изготвяне на технически паспорт на обект: "Авариен ремонт на плочест водосток при О.Т. 18 на дере, ляв приток на р. Лопушанска, с. Медовец, общ. Дългопол"

- Договор за техническо поддържане и ремонт на ФУ и ДТ

- Анекс към договор за поддръжка на програмни продукти

- Договор за право на ползване и абонаментно поддържане на програмни продукти

- Договор с Агенция по ГКК

- Договор за отстъпване право на ползване на финансово - счетоводен софтуер и софтуерни услуги

- Договор за сътрудничество с Агенция по ГКК

- Договор за медийно обслужване с Радио "Фокус" - Варна

- Договор за извършване на ремонт на съществуващи и изграждане на нови затворни съоръжения (саваци) и предпазни съоръжения (обратни клапи) на канализацията на гр. Дългопол

- Договор за дератизация, дезакаризация и дезинсекция

- Договор за осигуряване на информация и публичност по проект: „Независим живот за хората в неравностойно положение в община Дългопол”, по Договор № BG05M9OP001-2.002-0056-C001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие н

- Договор за изработване на технически проект за пречиствателна станция за пречистване на отпадни битови води

- Договор за извършване на ИГП

- Договор за право на ползване на компютърна правно-информационна система АПИС

- Договор за предоставяне на лиценз за антивирусна програма

- Договор за техническо поддържане и ремонт на фискални устройства

- Договор за оптечатване, пликоване и разнос на "Съобщения за дължимите "данък недвижимо имущество" и "такса битови отпадъци"

- Договор за подготовка на общинска програма за управление на отпадъците 2014-2020 г.

- Договор за предоставяне на правни услуги

- Анекс към договор за поддръжка на програмни продукти

- Договор зо отстъпване право на плозване на финансово- счетоводен софтуер"АС2012"

- Договор за право на ползване и абонаментно поддържане на програмни продукти

- Договор за поддържане на програмни продукти

- Договор за доставка и монтаж на топлоизолация и други материали по договорена технология на обект ОУ

- Договор за изготвяне на технически проект за част :

- Договор за извършване на дейности по овладяване на бедственото положение в община Дългопол

- Договор за извършване на дейности по овладяване на бедственото положение в община Дългопол

- Договор за извършване на дейности по овладяване на бедственото положение в община Дългопол

- Договор за извършване на дейности по овладяване на бедственото положение в община Дългопол

- Договор за извършване на дейности по овладяване на бедственото положение в община Дългопол

- Договор за извършване на дейности по овладяване на бедственото положение в община Дългопол

- Договор за извършване на дейности по овладяване на бедственото положение в община Дългопол

- Договор за извършване на дейности по овладяване на бедственото положение в община Дългопол

- Договор за интернет свързаност

- Допълнително споразумение към Договор № 81/13.08.2012 г.

- Договор за абонаментно техническо обслужване

- Договор за абонаментно софтуерно обслужване

- Договор за абонамента поддръжка на програмен продукт "Актопис"

- Договор за обновяване, актуализация и техническа поддръжка на географска информационна система

- Договор за трасиране на ПИ по КК

- Допълнително споразумение I към договор № 03 от 14.01.2014 г.

- Договор за изработка на рекламни материали

- Договор за услуга - СЖС България ЕООД

- Договор за абонаментна поддръжка на информационните масиви на програмен продукт ЛБД "Население"

- Договор за извършване на конструктивно обследване на конструкцията на обект "Преустройство на бивша сграда кметство в ритуална зала в с. Цонево"

- Договор за поддържане на зелени площи на територията на гр. Дългопол

- Договор за правна помощ

- Договор за извършване на "Аварийни и отводнителни мероприятия в квартал на с.Величково"

- Допълнително споразумение към Договор № 101 от 15.09.2014 г.

- Договор за упражняване на строителен надзор на обект: "Аварийни отводнителни мероприятия в ромския квартал на с.Величково, община Дългопол, област Варна"

- Договор за проектиране, монтаж и поддръжка на сигнално-известителна система за обезопасяване и охрана на обект: "Информационен център Дългопол"

- Договор за упражняване на строителен надзор на обект: "Ремонт на покривна конструкция на сградата на ЦДГ "Детелина" гр. Дългопол"

- Договор за извършване проверка на строителна документация и строителство

- Договор за безвъзмездно управление на недвижим имот - общинска собственост

- Договор за почистване на улични канализационни шахти в гр. Дългопол

- Допълнително споразумение към договор №79/13.08.2012 г.

- Допълнително споразумение към договор №60/20.07.2012 г.

- Упражняване на независим строителен надзор на обект "Ававарийни отводнителни мероприятия в ромският квартал на с. Величково"

- Упражняване на независим строителен надзор на обект: "Ремонт на покривна конструкция на сградата на ЦДГ "Детелина" гр. Дългопол""

Обяви, съобщения
СЪОБЩЕНИЕ

   На 06.07.2017г. от 18.00 часа В Общинския център за спорт и отдих –...
повече..


Обява за провеждане на конкурси за военнослужещи

ОБЯВА, КРИТЕРИИ


повече..

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с дейността на МКБППМН

На основание чл. 40 – 46 от ЗБППМН в Община Дългопол...
повече..


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 18 ЯНУАРИ 2016 г.. ОТ 17,00 ЧАСА В ЗАЛА № 2 НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ – ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО...
повече..

Приемни дни

Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.ЦИУГ
Център за информация и услуги на граждани Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Деловодна справка

Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Справка за задължения


Електронен регистър
Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®