Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ - Счетоводство

НАЧАЛОНачало

29.01.2020 - месечен отчет 31.12.2019

30.09.2019 - заверен годишен отчет ДМП към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет ДЕС към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет КСФ към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет РА към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет код 33 към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет бюджет към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен баланс към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет приходи и разходи към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет по заповед 1338/2015 към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - одитен доклад ФО 31.12.2018 г.

25-07-2018 - Одитен доклад към ФО 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет по заповед 1338/2015 към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет приходи и разходи към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен баланс към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет код 33 към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет РА към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет КСФ към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет ДЕС към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет бюджет към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет ДМП към 31.12.2017

20.07.2017 - АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

26.02.2016 - Заповед № 46/18.01.2016 г. за актуализация на Счетоводната политика на община Дългопол

11.05.2015 - Счетоводна политика на община Дългопол

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ

повече..

Обява регистри по чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ-02.08.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


Обява

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Каймет Али Мехмед

с. Цонево, ул. „Тридесета” № 23

Ангел...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®