Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ - Счетоводство

НАЧАЛОНачало

29.01.2020 - месечен отчет 31.12.2019

30.09.2019 - заверен годишен отчет ДМП към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет ДЕС към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет КСФ към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет РА към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет код 33 към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет бюджет към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен баланс към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет приходи и разходи към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет по заповед 1338/2015 към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - одитен доклад ФО 31.12.2018 г.

25-07-2018 - Одитен доклад към ФО 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет по заповед 1338/2015 към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет приходи и разходи към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен баланс към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет код 33 към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет РА към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет КСФ към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет ДЕС към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет бюджет към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет ДМП към 31.12.2017

20.07.2017 - АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

26.02.2016 - Заповед № 46/18.01.2016 г. за актуализация на Счетоводната политика на община Дългопол

11.05.2015 - Счетоводна политика на община Дългопол

Обяви, съобщения
ОБЯВА

На основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове  община...
повече..


ОБЯВА

О Б Я В А
МКБППМН – Община Дългопол обявява една свободна позиция...
повече..


Обява за публикувани заповеди за разпределение на масиви за 2019-2010 г.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ"ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА

повече..

Обява за откриване на бюджетна процедура

Обява за откриване на бюджетна процедура 2020


повече..
Интегриран социален офисЦАО

Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.

Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.

Справка за задължения


Електронен регистър


Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®