Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ - Счетоводство

НАЧАЛОНачало

29.01.2020 - месечен отчет 31.12.2019

30.09.2019 - заверен годишен отчет ДМП към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет ДЕС към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет КСФ към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет РА към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет код 33 към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет бюджет към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен баланс към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет приходи и разходи към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - заверен годишен отчет по заповед 1338/2015 към 31.12.2018 г.

30.09.2019 - одитен доклад ФО 31.12.2018 г.

25-07-2018 - Одитен доклад към ФО 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет по заповед 1338/2015 към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет приходи и разходи към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен баланс към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет код 33 към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет РА към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет КСФ към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет ДЕС към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет бюджет към 31.12.2017

25-07-2018 - Заверен годишен отчет ДМП към 31.12.2017

20.07.2017 - АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

26.02.2016 - Заповед № 46/18.01.2016 г. за актуализация на Счетоводната политика на община Дългопол

11.05.2015 - Счетоводна политика на община Дългопол

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..


График на заседания на комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ

График...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

ДО
РАДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
С.ЦОНЕВО УЛ.ПЕТА  № 12

повече..
Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®