Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ - Бюджет

НАЧАЛОНачало

27.02.2023 - Капиталов отчет 31.12.2022

27.02.2023 - баланс 31.12.2022

27.02.2023 - отчет Заповед ЗМФ1338/2015 към 31.12.2022г.

27.02.2023 - Тримесечен отчет Бюджет към 31.12.2022 г

13.02.2023 - Месечен отчет 31.01.2023

31.01.2023 - Капиталов отчет 31.12.2022

20.01.2023 - Месечен отчет 31.12.2022

30.12.2022 - т 1.4 от Заповед 1338/2015 информация към ГФО 31.12.2021

30.12.2022 - заверен отчет Заповед ЗМФ1338/2015 към 31.12.2021г.

30.12.2022 - заверен ОПР 31.12.2021г.

30.12.2022 - заверен баланс 31.12.2021г.

30.12.2022 - Одитно становище към Баланс 31.12.2021г.

30.12.2022 - Капиталов отчет 30.11.2022

30.12.2022 - Месечен отчет 30.11.2022

24.11.2022 - Месечен отчет 31.10.2022

11.11.2022 - Р-е 43-4 на ОбС за приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Дългопол за 2021г.

28.10.2022 - отчет по Заповед №ЗМФ 1338/2015 КЪМ 30.09.2022 Г.

28.10.2022 - Тримесечен капиталов отчет към 30.09.2022 г

28.10.2022 - Тримесечен отчет Бюджет към 30.09.2022 г

17.10.2022 - Капиталов отчет 30.09.2022

17.10.2022 - Месечен отчет 30.09.2022

30.09.2022 - Капиталов отчет 31.08.2022

30.09.2022 - Месечен отчет 31.08.2022

11.08.2022 - Капиталов отчет 31.07.2022

11.08.2022 - Месечен отчет 31.07.2022

15.07.2022 - Тримесечен отчет бюджет към 30.06.2022 г

15.07.2022 - отчет по Заповед №ЗМФ 1338/2015 КЪМ 30.06.2022 Г.

15.07.2022 - Отчет за капиталови разходи 30.06.2022

15.07.2022 - Месечни отчети към 30.06.2022

30.06.2022 - Отчет за капиталови разходи 31.05.2022

30.06.2022 - Месечен отчет 31.05.2022

18.05.2022 - Утвърден бюджет 2022 г. разпоредител СП "ДСП"

18.05.2022 - Утвърден бюджет 2022 г. разпоредител Градски Музей

18.05.2022 - Утвърден бюджет 2022 г. разпоредител Община

13.05.2022 - Капиталов отчет 30.04.2022

13.05.2022 - Месечни отчети към 30.04.2022

11.05.2022 - Разчет Капиталова програма 2022 г.

11.05.2022 - БЮДЖЕТ 2022 г.

04.05.2022 - Покана за публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг.

03.05.2022 - заповед №186 от 18.03.2022 формула училища

03.05.2022 - заповед № 185 от 18.03.2022 формула детски градини

03.05.2022 - Решение № 37-22 / 15.04.2022 г. на ОбС за Приемане Бюджет 2022 г.

29.04.2022 - Докладна за приемане на Бюджет 2022 г.

29.04.2022 - Приложение 2 Сборен бюджет 2022 г. разходи

29.04.2022 - Приложение 1 Сборен Бюджет 2022 г. приходи

29.04.2022 - Приложения №1.1,№1.2 №2.1, №2.2 и №5 приходи и разходи Бюджет 2022 г.

29.04.2022 - Приложение 3 Капиталова програма 2022 г.

29.04.2022 - Приложение 1.3 преходни остатъци от 2021 г. към бюджет 2022 г.

29.04.2022 - Приложение 3.1 трансформиране целева капиталова субсидия

29.04.2022 - Приложение 4 Справка численост на персонала бюджет 2022 г.

29.04.2022 - Приложение 6 индикативни разчети СЕС бюджет 2022 г.

29.04.2022 - Приложение 7 Прогноза общински дълг Бюджет 2022 г.

29.04.2022 - Приложение 8 финансова план сметка СП Домашен соц. патронаж Бюджет 2022 г.

29.04.2022 - Приложение 9 План график за разплащане на просрочени задължения ъм Бюджет 2022 г.

29.04.2022 - Приложение 10 План график просрочени вземания към Бюджет 2022 г.

29.04.2022 - Приложение 11 поети ангажименти за нови разходи към бюджет 2022 г

29.04.2022 - Приложение 12 прогноза медицински център към Бюджет 2022 г.

29.04.2022 - Приложение 13 протокол от обществено обсъждане Бюджет 2022 г.

19.04.2022 - Баланс към 31.03.2022

19.04.2022 - Капиталов отчет 31.03.2022

19.04.2022 - отчет по Заповед №ЗМФ 1338/2015 КЪМ 31.03.2022 Г.

19.04.2022 - Тримесечни отчети към 31.03.2022 г

19.04.2022 - Месечен отчет 31.03.2022

25.03.2022 - Тригодишна прогноза 2023-2025

15.03.2022 - Месечен отчет 28.02.2022

15.03.2022 - Тримесечен капиталов отчет към 31.12.2021 г

15.03.2022 - отчет по Заповед №ЗМФ 1338/2015 КЪМ 31.12.2021 Г.

15.03.2022 - Тримесечен отчет Бюджет към 31.12.2021 г

02.2021 - Тримесечен отчет Бюджет към 31.12.2021 г

15.03.2022 - ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022 Г.

11.02.2022 - Месечен отчет 31.01.2022

21.01.2022 - Капиталов отчет 31.12.2021

21.01.2022 - Месечен отчет 31.12.2021

10-01-2022 - Заверен отчет към 31.12.2020г

23.12.2021 - Капиталов отчет 30.11.2021

23.12.2021 - Месечни отчети към 30.11.2021

23.12.2021 - заверен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2020г.

23.12.2021 - заверен ОПР 31.12.2020г.

23.12.2021 - заверен баланс 31.12.2020г.

23.12.2021 - Одитен доклад към Баланс 31.12.2020г.

09.11.2021 - Месечен отчет 31.10.2021

01-11-2021 - р-е 29-15 от 30.09.2021 г. на ОбС за приемане отчет 2020 г

25.10.2021 - Тригодишна прогноза 2022-2024 втори етап

25.10.2021 - отчет по Заповед №ЗМФ 1338/2015 КЪМ 30.09.2021 Г.

25.10.2021 - Тримесечен отчет код 33 към 30.09.2021 г

25.10.2021 - Тримесечен отчет РА към 30.09.2021 г

25.10.2021 - Тримесечен отчет KSF към 30.09.2021 г

25.10.2021 - Тримесечен отчет DЕS към 30.09.2021 г

25.10.2021 - Тримесечен отчет DMP към 30.09.2021 г

25.10.2021 - Тримесечен отчет Бюджет към 30.09.2021 г

25.10.2021 - Тримесечен капиталов отчет към 30.09.2021 г

25.10.2021 - Месечни отчети към 30.09.2021

13.09.2021 - Капиталов отчет 31.08.2021

10.09.2021 - Месечен отчет 31.08.2021

27-08-2021 - заповед № 912 от 26.08.2021Г. за определяне на дирекции

27-08-2021 - заповеде № 911 от 26.08.2021Г. за откриване на процедура

27-08-2021 - бюджетен календар-2022

25.08.2021 - Капиталов отчет 31.07.2021

25.08.2021 - Месечен отчет 31.07.2021

30.07.2021 - Капиталов отчет 30.06.2021

30.07.2021 - Месечни отчети към 30.06.2021

30.07.2021 - Тримесечен капиталов отчет към 30.06.2021 г

30.07.2021 - отчет по Заповед №ЗМФ 1338/2015 КЪМ 30.06.2021 Г.

30.07.2021 - Тримесечен отчет код 33 към 30.06.2021 г

30.07.2021 - Тримесечен отчет DЕS към 30.06.2021 г

30.07.2021 - Тримесечен отчет DMP към 30.06.2021 г

30.07.2021 - Тримесечен отчет РА към 30.06.2021 г

30.07.2021 - Тримесечен отчет KSF към 30.06.2021 г

30.07.2021 - Тримесечен отчет бюджет към 30.06.2021 г

10.06.2021 - Отчет за капиталови разходи 31.05.2021

10.06.2021 - Месечен отчет 31.05.2021

08.06.2021 - Актуализация Капиталова програма Р-е № 24-16 от 20.05.2021

12.05.2021 - Отчет Ковид 19 към 30.04.2021

12.05.2021 - Месечен отчет KSF към 30.04.2021

12.05.2021 - Месечен отчет РА към 30.04.2021

12.05.2021 - Месечен отчет ДМП към 30.04.2021

12.05.2021 - Месечен отчет ДЕС към 30.04.2021

12.05.2021 - Месечен отчет набирателна сметка код 33 към 30.04.2021

12.05.2021 - Месечен отчет бюджет към 30.04.2021

12,05,2021 - Отчет за капиталови разходи 30.04.2021

29.04.2021 - отчет по Заповед №ЗМФ 1338/2015 КЪМ 31.03.2021 Г.

29.04.2021 - Тримесечен капиталов отчет към 31.03.2021 г

29.04.2021 - Тримесечни отчетr към 31.03.2021 г

19.04.2021 - Месечен отчет 31.03.2021

29.03.2021 - Бюджет 2021 г. първостепенен разпоредител

29.03.2021 - СП "Домашен социален патронаж" Бюджет за 2021 г.

29.03.2021 - Бюджет за 2021 г.

25.03.2021 - Месечен отчет 28.02.2021

18.03.2021 - Разчети капиталова програма 2021 г.

18.03.2021 - Информация по чл.71 от НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категори

08.03.2021 - Тригодишна прогноза 2022-2024

05-03-2021 - Решение на ОбС

05.03.2021 - Сборен бюджет 2021 г. по разпоредители

05.03.2021 - Приложение 1 приход държавна дейност

05.03.2021 - Приложение 1,1 преходни остатъци

05.03.2021 - Приложение 2 приход местна дейност

05.03.2021 - Приложение 3 разход държавна дейност

05.03.2021 - Приложение 4 разход местна дейност

05.03.2021 - Приложение 5 численост на персонала

05.03.2021 - Приложение 8 финансова план сметка СП Домашен соц. патронаж

05.03.2021 - Приложение 7 трансформиране целева капиталова субсидия

05.03.2021 - Приложение 7 трансформиране целева капиталова субсидия

05.03.2021 - Приложение 6 капиталова програма

05.03.2021 - Приложение 9 индикативни разчети СЕС

05.03.2021 - Приложение 10 Прогноза общински дълг

05.03.2021 - Приложение 11 План сметка СП "ДСП" 2021 г.

05.03.2021 - Приложение 12 План график просрочени задължения

05.03.2021 - Приложение 13 План график просрочени вземания

05.03.2021 - Приложение 14 медицински център

05.03.2021 - пр. 15 протокол от обществено обсъждане Бюджет 2021 г.

26.02.2021 - отчет по Заповед №ЗМФ 1338/2015 КЪМ 31.12.2020 Г.

26.02.2021 - Тримесечен отчет код 33 към 31.12.2020 г

26.02.2021 - Тримесечен отчет ДМП към 31.12.2020 г

26.02.2021 - Тримесечен отчет Национален фонд към 31.12.2020 г

26.02.2021 - Тримесечен отчет ДЕС към 31.12.2020 г

26.02.2021 - Тримесечен отчет РА към 31.12.2020 г

26.02.2021 - Тримесечен отчет бюджет към 31.12.2020 г

19.02.2021 - Месечен отчет 31.01.2021

26.01.2021 - месечен отчет 31.12.2020

14-01-2021 - СБОРЕН БЮДЖЕТ - 2021 Г.-ПРИХОДИ

14-01-2021 - СБОРЕН БЮДЖЕТ 2021 Г.-РАЗХОДИ

14-01-2021 - КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2021 Г.

14-01-2021 - БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2022-2024 Г.

14-01-2021 - ДОКЛАД ПО БЮДЖЕТ 2021г.

14-01-2021 - ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

29-12-2020 - Заверен отчет Сметна Палата 31-12-2019

11.12.2020 - месечен отчет 30.11.2020

11.11.2020 - месечен отчет 31.10.2020

29.10.2020 - Тримесечен отчет ДМП към 30.09.2020 г. на Община Дългопол

29.10.2020 - Тримесечен отчет ДЕС към 30.09.2020 г. на Община Дългопол

29.10.2020 - Тримесечен отчет код 33 към 30.09.2020 г. на Община Дългопол

29.10.2020 - Тримесечен отчет KSF към 30.09.2020 г. на Община Дългопол

29.10.2020 - Тримесечен отчет РА към 30.09.2020 г. на Община Дългопол

29.10.2020 - Тримесечен отчет бюджет към 30.09.2020 г. на Община Дългопол

29.10.2020 - Баланс към 30.09.2020 г. на Община Дългопол

29.10.2020 - месечен отчет 30.09.2020

05-10-2020 - Годишен отчет приет от ОбС с Решение №15-10 25-09-2020

14.09.2020 - ТРИГОДИШНА ПРОГНОЗА 2021-2023 г. II етап

14.09.2020 - месечен отчет 31.08.2020

26,02,2020 - ТРИГОДИШНА ПРОГНОЗА 2021-2023 г.

24,04,2020 - Отчет по т.1.3 от Заповед №ЗМФ 1338/2015г. към 31.03.2020 г. на Община Дългопол

- Отчет за приходите и разходите 30.06.2020г.

- Баланс към 30.06.2020 г.

27-08-2020 - Заповед № 676_26.08.2020 г. за откриване на процедура

27-08-2020 - Заповед № 677_26.08.2020 г. за определяне на дирекции

27-08-2020 - Бюджетен календар за 2021 година

10.08.2020 - месечен отчет 31.07.2020

31.07.2020 - Отчет по т.1.3 от Заповед №ЗМФ 1338/2015г. към 30.06.2020 г. на Община Дългопол

31.07.2020 - Тримесечен отчет към 30.06.2020 г. на Община Дългопол

27.07.2020 - месечен отчет 30.06.2020

12.06.2020 - месечен отчет 31.05.2020

28.05.2020 - месечен отчет 30.04.2020

24.04.2020 - Тримесечен отчет към 31.03.2020 г. на Община Дългопол

24.04.2020 - Баланс към 31.03.2020 г. на Община Дългопол

09.04.2020 - месечен отчет 31.03.2020

11.03.2020 - утвърден бюджет общинско предприятие

11-03-2020 - Утвърден бюджет община Дългопол

10.03.2020 - утвърден бюджет музей

09.03.2020 - месечен отчет 29.02.2020

26.02.2020 - Баланс към 31.12.2019 г.

26.02.2020 - Отчет по т.1.3 от Заповед №ЗМФ 1338/2015г. към 31.12.2019 г. на Община Дългопол

26.02.2020 - Тримесечен отчет към 31.12.2019 г. на Община Дългопол

26.02.2020 - Тримесечен отчет РА към 31.12.2019 г. на Община Дългопол

26.02.2020 - Тримесечен отчет ДМP към 31.12.2019 г. на Община Дългопол

26.02.2020 - Тримесечен отчет код 33 към 31.12.2019 г. на Община Дългопол

26.02.2020 - Тримесечен отчет KSF към 31.12.2019 г. на Община Дългопол

26.02.2020 - Тримесечен отчет ДЕС към 31.12.2019 г. на Община Дългопол

26.02.2020 - Капиталова програма и Справки към Бюджет 2020 г.

26.02.2020 - БЮДЖЕТ 2020 г.

17.02.2020 - месечни отчети 31.01.2020 г.

07.02.2020 - сборен бюджет 2020г по разпоредители

29.01.2020 - месечен отчет 31.12.2019

07.02.2020 - решение № 5-8 от 31.01.2020г за приемане на Бюджет 2020г.

07.02.2020 - приложение Проекто бюджет 2020г. разходи

07.02.2020 - приложение Проекто бюджет 2020г. приходи

07.02.2020 - Приложение 1 Бюджет 2020 г. приход държ.дейности

07.02.2020 - Приложение 2 Бюджет 2020 Приход мест.дейности и дофинансиране

07.02.2020 - Приложение 3 Бюджет 2020 г. Разход държавни дейности

07.02.2020 - Приложение 4 Бюджет 2020 г. Разход местни дейности

07.02.2020 - приложение 5 Справка численост към Бюджет 2020 г.

07.02.2020 - Приложение 6 Бюджет 2020 г. Капиталова програма

07.02.2020 - Приложение 7 Индикативен годишен разчет за 2020 г.

07.02.2020 - Приложение 8 Прогноза общински дълг 2020-2023

07.02.2020 - приложение 9 План график просрочени задължения Към Бюджет 2020 г

07.02.2020 - Приложение 10 План график просрочени вземания към бюджет 2020

07.02.2020 - Приложение 12 протокол от общ.обсъждане на Проектобюджет 2020 г.

27.12.2019 - Месечен отчет към 30.11.2019 г.

23-12-2019 - СБОРЕН БЮДЖЕТ - 2020 Г. - РАЗХОДИ

23-12-2019 - СБОРЕН БЮДЖЕТ - 2020 Г. - ПРИХОДИ

23-12-2019 - Презентация - проекто бюджет 2020 г.

23-12-2019 - Доклад към проекта за бюджет на община Дългопол за 2020 г.

12.11.2019 - Месечни отчети към 31.10.2019 г.

28.10.2019 - Отчет по т.1.3 от Заповед №ЗМФ 1338/2015г. към 30.09.2019 г. на Община Дългопол

28.10.2019 - Баланс към 30.09.2019 г.

28.10.2019 - Тримесечен отчет към 30.09.2019 г. на Община Дългопол

28.10.2019 - Месечни отчети към 30.09..2019 г.

11.09.2019 - ТРИГОДИШНА ПРОГНОЗА 2020-2022 г. II етап

10.09.2019 - Месечни отчети към 31.08.2019 г.

09-09-2019 - Прил. № 10 Одитно становище отчет 2018 г.

03-09-2019 - Заповед за класиране по процедура за избор на финансова институция

27-08-2019 - Отчет 2018

27-08-2019 - БЮДЖЕТ 2020 Г

08.08.2019 - Месечен отчет към 31.07.2019 г.

06.08.2019 - р-е на ОбС 52-14 / 28.01.2019 поемане на краткосрочен дълг - овърдрафт

06.08.2019 - Отчет за касовото изпълнение към 30.06.2019 г.

06.08.2019 - Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г.

06.08.2019 - Отчет за приходите и разходите 30.06.2019г.

06.08.2019 - Баланс към 31.12.2017 г.

06.08.2019 - Баланс към 30.06.2019 г.

06.08.2019 - Баланс към 31.12.2018

06.08.2019 - Отчет за приходите и разходите 31.12.2018г.

06.08.2019 - Образци за попълване към Обявление за избор на кредитна или финансова институция

06.08.2019 - ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ "ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ"

06.08.2019 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ

23.07.2019 - Баланс към 30.06.2019 г.

23.07.2019 - Отчет по т.1.3 от Заповед №ЗМФ 1338/2015г. към 30.06.2019 г. на Община Дългопол

23.07.2019 - Тримесечен отчет към 30.06.2019 г. на Община Дългопол

11.07.2019 - Месечни отчети към 30.06.2019 г.

13-06-2019 - Договор за банков кредит №46874 31.05.2019

10.06.2019 - Месечни отчети към 31.05.2019 г.

14.05.2019 - Месечни отчети към 30.04.2019 г.

02.05.2019 - Протокол на комисията за избор на финансова или кредитна институция

19.04.2019 - Отчет по т.1.3 от Заповед №ЗМФ 1338/2015г.ет към 31.03.2019 г. на Община Дългопол

19.04.2019 - Баланс към 31.03.2019 г.

19.04.2019 - Тримесечени отчети към 31.03.2019

15.04.2019 - Месечен отчет към 31.03.2019 г.

08.04.2019 - Образци за попълване към Обявление за избор на кредитна или финансова институция

08-04-2019 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ

08-04-2019 - Препис извлечение от Протокол № 50 от 26.11.2018 г. на Общински съвет гр. Дългопол

08-04-2019 - Баланс към 31.12.2018 г.

08-04-2019 - Баланс към 31.12.2017 г.

26-03-2019 - Заповед №239/26.03.2019 г. за удължаване на срока за подаване на оферти

- Заповед №224/19.03.2019 г.

- ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ

08.03.2019 - Месечни отчети към 28.02.2019 г.

22.02.2019 - БЮДЖЕТ 2019 Г. ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ

- Декларации-образци за избор на финансова или кредитна институция

- Протокол №50 от 26.11.2018 г. на Общински съвет Дългопол

- Баланс към 31.12.2018 г.

- Баланс към 31.12.2017 г.

22.02.2019 - ТРИГОДИШНА ПРОГНОЗА 2020-2022 г.

22.02.2019 - Тримесечен отчет ДМП към 31.12.2018 г. на Община Дългопол

22.02.2019 - Тримесечен отчет ДЕС към 31.12.2018 г. на Община Дългопол

22.02.2019 - Тримесечен отчет код 33 към 31.12.2018 г. на Община Дългопол

22.02.2019 - Тримесечен отчет KSF към 31.12.2018 г. на Община Дългопол

22.02.2019 - Тримесечен отчет РА към 31.12.2018 г. на Община Дългопол

22.02.2019 - Тримесечен отчет към 31.12.2018 г. на Община Дългопол

22.02.2019 - Отчет по т.1.3 от Заповед №ЗМФ 1338/2015г.ет към 31.12.2018 г. на Община Дългопол

22.02.2019 - Баланс към 31.12.2018

22.02.2019 - Справки към Бюджет 2019 г.

22.02.2019 - капиталова програма към Бюджет 2019

22.02.2019 - БЮДЖЕТ 2019 г.

22.02.2019 - р-е на ОбС 52-19 / 28.01.2019 Бюджет 2019

13.02.2019 - Месечен отчет към 31.01.2019 г.

29.01.2019 - Списък второстепенни разпоредители към Бюджет 2019 г.

29.01.2019 - Приложение 12 протокол от общ.обсъждане на Проектобюджет 2019 г.

29.01.2019 - Приложение 11 към Бюджет 2019г. Медицински център

29.01.2019 - Приложение 10 План график просрочени вземания към бюджет 2019

29.01.2019 - приложение 9 План график просрочени задължения Към Бюджет 2019 г

29.01.2019 - Приложение 8 Прогноза общински дълг 2019-2022

29.01.2019 - Приложение 7 Индикативен годишен разчет за 2019 г.

29.01.2019 - Приложение 6 Бюджет 2019 г. Капиталова програма

29.01.2019 - приложение 5 Справка численост към Бюджет 2019 г.

29.01.2019 - Приложение 4 Бюджет 2019 г. Разход местни дейности

29.01.2019 - Приложение 3 Бюджет 2019 г. Разход държавни дейности

29.01.2019 - Приложение 2 Бюджет 2019 Приход мест.дейности и дофинансиране

29.01.2019 - приложение 1.1 Бюджет 2019 г. Преходен остатък

29.01.2019 - Приложение 1 Бюджет 2019 г. приход държ.дейности

29.01.2019 - Бюджет 2019 г. разходи

29.01.2019 - Бюджет 2019 г. приходи

29.01.2019 - ДОКЛАД ПО ПРИЕМАНЕТО НА БЮДЖЕТ 2019 Г.

15.01.2019 - Месечни отчети към 31.12.2018

17.12.2018 - Месечни отчети към 30.11.2018 г.

12.11.2018 - Месечни отчети към 31.10.2018 г.

12.11.2018 - Актуализация Вътрешни правила за финансово управление и контрол при изп. и отчитане на проекти ОПРЧР

12.11.2018 - Наредба за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община Дългопол

10.10.2018 - Инструкции за организационните процедури по извършване на инвентаризация

10.10.2018 - Заповед №979/10.10.2018 Актуализация счетоводна политика

29.10.2018 - Отчет за приходите и разходите 30.09.2018

29.10.2018 - Баланс към 30.09.2018 г.

24.10.2018 - Отчет за касовото изпълнение към 30.09.2018 г.

24.10.2018 - Тримесечен отчет към 30.09.2018

22.10.2018 - Месечни отчети към 30.09.2018 г.

09.10.2018 - Покана за обществено обсъждане на проект за поемане на общински дълг

17-09-2018 - Месечен отчет към 31.08.2018 г.

13.09.2018 - ТРИГОДИШНА ПРОГНОЗА 2019-2021 г. II етап

27-08-2018 - Бюджет за 2019г и бюджетна прогноза за 2020-2022г

27-08-2018 - Актуализация на СФУК

10.08.2018 - Месечни отчети към 31.07.2018 г.

20-07-2018 - тримечен отчет 30.06.2018

20-07-2018 - месечен отчет 30.06.2018

20-07-2018 - БАЛАНС КЪМ 30.06.2018

12-07-2018 - ДОКЛАД за изпълнението на бюджета на Община Дългопол, сметките за средства от ЕС, както и информация за основните показатели на контролираните от общината лица, съгласно ал.1, т.2 и 3 на чл. 137 от Закона за публичните финанси за периода 01.01.2017 г.- 31

10-07-18 - Обяснителна записка за прилагане на счетоводната политика през 2017 г.

10.07.2018 - Одитен доклад на сметна палата към годишен финансов отчет за 2017 г.

10.07.2018 - Обяснителна записка за касовото иизпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

10.07.2018 - Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2017 г.

10.07.2018 - Отчет за приходите и разходите към 31.12.2017 г.

10.07.2018 - Баланс към 31.12.2017 г.

11.06.2018 - Месечни отчети към 31.05.2018 г.

08.05.2018 - Месечни отчети към 30.04.2018 г.

23.04.2018 - Тримесечен отчет към 31.03.2018

19.04.2018 - Месечни отчети към 31.03.2018 г.

19.03.2018 - Месечни отчети към 28.02.2018 г.

27.02.2018 - Бюджет 2018 г. по разпоредители

27.02.2018 - Тримесечен отчет към 31.12.2017 г. на Община Дългопол

27.02.2018 - Бюджет 2018 г.

27.02.2018 - ТРИГОДИШНА ПРОГНОЗА 2019-2021 г.

20.02.2018 - Месечни отчети към 31.01.2018 г.

01.02.2018 - Доклад Бюджет 2018

01-02-2018 - Доклад по приемането на бюджет 2018

01.02.2018 - Списък на второстепенните разпоредители 2018 г.

01.02.2018 - Протокол от общественото обсъждане на Бюджет 2018 г.

01.02.2018 - План график просрочени вземания 2018 г. приложение №10

01.02.2018 - План график просрочени задължения 2018 г. пр.№9

01.02.2018 - Прогноза нов дълг 2018 г. приложение №8

01.02.2018 - Индикативен разчет СЕС 2018 г. приложение № 7

01.02.2018 - План капиталова програма 2018 г.

01.02.2018 - Разпределение на преходния остатък пр.№6

01.02.2018 - Справка численост на персонала приложение №5

01.02.2018 - Бюджет 2018 г.разходи местни дейности

01.02.2018 - Бюджет 2018 г.разходи държавни дейности

01.02.2018 - Бюджет 2018 г.приходи местни дейности

01.02.2018 - Бюджет 2018 г приходи държавни дейности

01.02.2018 - БЮДЖЕТ РАЗХОДИ 2018 Г.

01.02.2018 - Бюджет приходи 2018 г.

26.01.2018 - Месечен отчет към 31.12.2017 г.

22.12.2017 - Актуализация на Счетоводната политика на община Дългопол

22.12.2017 - АКТУАЛИЗАЦИЯ НА АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

22,12,2017 - Покана за публично обсъждане на бюджет 2018

22.12.2017 - Проекто бюджет 2018 г. Презентация

22.12.2017 - Проекто бюджет 2018 г. капиталова програма

22.12.2017 - Проекто бюджет 2018 г. Разходи

22.12.2017 - Проекто бюджет 2018 г. приходи

22.12.2017 - Доклад към Проекто бюджет 2018 г.

12.12.2017 - Месечни отчети към 30.11.2017 г.

- Заверен отчет за касовото изп.на бюджета,чужди средства и СЕС

09.11.2017 - Месечни отчети към 31.10.2017 г.

27.10.2017 - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 30.09.2017 г.

12.10.2017 - Месечни отчети към 30.09.2017г.

15,09,2017 - Тригодишна прогноза 2018-2020

12.09.2017 - Месечни отчети към 31.08.2017 г.

10.08.2017 - Месечен отчет към 31.07.2017 г.

08-08-2017 - Бюджетен календар

08-08-2017 - Заповеде за откриване на процедура

08-08-2017 - Заповед информационни карти

20.07.2017 - АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

13.07.2017 - Месечни отчети към 30.06.2017г.

13.06.2017 - Отчет по т.1.3. заверен към 31.12.2016г.

13.06.2017 - Приложения към Доклад по отчет 2016 г.

13.06.2017 - Месечни отчети към 31.05.2017г.

13.06.2017 - Заверен годишен отчет за средства от Национален фонд към 31.12.2016 г.

13.06.2017 - Заверен годишен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.12.2016г.

13.06.2017 - Заверен годишен отчет РА към 31.12.2016

13.06.2017 - Заверен годишен отчет ДМП към 31.12.2016

13.06.2017 - Заверен годишен отчет ДЕС към 31.12.2016

13.06.2017 - заверен Баланс към 31.12.2016г.

13.06.2017 - Заверен годишен отчет Бюджет към 31.12.2016г.

13.06.2017 - Одитен доклад за Годишния финансов отчет към 31.12.2016 г.

13.06.2017 - Одитно становище за Годишния финансов отчет към 31.12.2016 г.

10.05.2017 - Месечен отчет към 30.04.2017 г.

28.04.2017 - Тримесечен отчет за средства от Национален фонд към 31.03.2017г.

28.04.2017 - Тримесечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.03.2017г.

28.04.2017 - Тримесечен отчет ДМП към 31.03.2017г.

28.04.2017 - Тримесечен отчет ДЕС към 31.03.2017г.

28.04.2017 - Тримесечен отчет РА към 31.03.2017г.

28.04.2017 - Тримесечен отчет Бюджет към 31.03.2017г.

20.07.2016 - Месечен отчет ДМП към 31.03.2017 г.

20.04.2017 - Месечен отчет ДЕС към 31.03.2017 г.

20.04.2017 - Месечен отчет РА към 31.03.2017 г.

20.04.2017 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.03.2017.

20.04.2017 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.03.2017г.

20.04.2017 - Месечен отчет Бюджет към 31.03.2017г.

15.03.2017 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 28.02.2017.

15.03.2017 - Месечен отчет ДМП към 28.02.2017 г.

15.03.2017 - Месечен отчет ДЕС към 28.02.2017 г.

15.03.2017 - Месечен отчет РА към 28.02.2017 г.

15.03.2017 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 28.02.2017г.

15.03.2017 - Месечен отчет Бюджет към 28.02.2017

01-03-2017 - Справка за числеността и средствата за рабона заплата за 2017г.-прил.5

01-03-2017 - Списък на разпоредителите с бюджет през 2017г.

01-03-2017 - Сборен бюджет на разходите за 2017г.-прил.2

01-03-2017 - Сборен бюджет на разходите за 2017г. по разпоредители-прил.12

01-03-2017 - Сборен бюджет на приходите за 2017г.-прил.1

01-03-2017 - Разпределение на преходния остатък от 2016г.-прил.6

01-03-2017 - Протокол от общественото обсъждане-прил.11

01-03-2017 - План-график за събиране на просрочените вземания през 2017г.-прил.8

01-03-2017 - План-график за обслужв. на просрочените задължения през 2017г.-прил.9

01-03-2017 - План на разходите по капиталовата програма за 2017г.

01-03-2017 - Индикативен разчет на сметките за средства от ЕС за 2017г.-прил.7

01-03-2017 - Бюджет за 2017г. на местните д-сти и тригодишна бюджетна прогноза-прил.4

01-03-2017 - Бюджет за 2017г. на държавни дейности-прил.3

16.02.2017 - Месечен отчет ДЕС към 31.01.2017 г.

16.02.2017 - Месечен отчет ДМП към 31.01.2017 г.

16.02.2017 - Месечен отчет РА към 31.01.2017 г.

16,02,2017 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.01.2017г.

16,02,2017 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.01.2017г.

16,02,2017 - Месечен отчет Бюджет към 31.01.2017

12.01.2017 - Месечен отчет РА към 31.12.2016

12.01.2017 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.12.2016г.

12.01.2017 - Месечен отчет Бюджет към 31.12.2016

12.01.2017 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.12.2016г.

14.12.2016 - Месечен отчет РА към 30.11.2016

14.12.2016 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 30.11.2016.

14.12.2016 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 30.11.2016г.

14.12.2016 - Месечен отчет Бюджет към 30.11.2016

15.11.2016 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.10.2016.

15.11.2016 - Месечен отчет РА към 31.10.2016

15.11.2016 - Месечен отчет Бюджет към 31.10.2016

15.11.2016 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.10.2016г.

19.10.2016 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 30.09.2016.

19.10.2016 - Месечен отчет РА към 30.09.2016

19.10.2016 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 30.09.2016г.

19.10.2016 - Месечен отчет Бюджет към 30.09.2016

15.09.2016 - Месечен отчет към 31.08.2016

15.09.2016 - Месечен отчет за средства от НФ към 31.08.2016

15.09.2016 - Месечен отчет РА към 31.08.2016

15.09.2016 - отчет за изп. по сметки за чужди лица към 31.08.2016

02-09-2016 - Бюджетен календар за съставяне на проектобюджет за 2017

02-09-2016 - Заповед №1011/30.08.2016 за определяне на дирекциите и отделите, които разработват информационни карти на услугите

02-09-2016 - Заповед №1010/30.08.2016 за откриване на процедура по съставяне на проект за общинския бюджет 2017 г.

05.08.2016 - Отчет за средства от РА към 31.07.2016.

05.08.2016 - Отчет за средства от Национален фонд към 31.07.2016.

05.08.2016 - Отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.07.2016

05.08.2016 - отчет бюджет към 31.07.2016г.

20.07.2016 - Отчет РА към 30.06.2016

20.07.2016 - Отчет за средства от Национален фонд към 30.06.2016.

20.07.2016 - Отчет за изп. по сметки за чужди средства към 30.06.2016

20.07.2016 - Отчет бюджет към 30.06.2016г.

06.07.2016 - Заверен годишен отчет ДМП към 31.12.2015

06.07.2016 - Заверен годишен отчет ДЕС към 31.12.2015

06.07.2016 - Заверен годишен отчет РА към 31.12.2015

06.07.2016 - Заверен годишен отчет за средства от Национален фонд към 31.12г.

06.07.2016 - Заверен годишен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.12.2015г.

06.07.2016 - Заверен годишен отчет Бюджет към 31.12.2015г.

06.07.2016 - заверен Баланс към 31.12.2015г.

06.07.2016 - Обяснителна записка за прилаганата счетоводната политика

28-06-2016 - Одитно становище за заверка на годишния финансов отчет на община Дългопол за 2015 г.

14.06.2016 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.05.2016.

14.06.2016 - Месечен отчет РА към 31.05.2016

14.06.2016 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.05.2016г.

14.06.2016 - Месечен отчет Бюджет към 31.05.2016

12.05.2016 - Месечен отчет РА към 30.04.2016

12.05.2016 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 30.04.2016.

12.05.2016 - Месечен отчет Бюджет към 30.04.2016

12.05.2016 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 30.04.2016г.

18.04.2016 - Месечен отчет РА към 31.03.2016

18.04.2016 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.03.2016г.

18.04.2016 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.03.2016.

18.04.2016 - Месечен отчет Бюджет към 31.03.2016

11.02.2016 - Месечен отчет РА към 29.02.2016

11.02.2016 - Месечен отчет за изпл. по сметки за чужди средства към 29.02.2016

29.02.2016 - Месечен отчет за средства от НФ към 29.02.2016

11.02.2016 - Месечен отчет Бюджет към 29.02.2016

29.02.2016 - Бюджет 2016 г.

17.02.2016 - Месечен отчет РА към 31.01.2016

17.02.2016 - Месечен отчет за изп.по сметки за чужди средства към 31.01.2016

17.02.2016 - Месечен отчет за средства от НФ към 31.01.2016

17.02.2016 - Месечен отчет бюджет към 31.01.2016

08.02.2016 - Индикативен годишен разчет за средствата от ЕС

08.02.2016 - План за капиталовите разходи през 2016 г.

08.02.2016 - Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми за периода 2016-2018 г.

08.02.2016 - Справка за изпълнение на собствените приходи към 31.12.2015

08.02.2016 - Доклад на кмета Георги Георгиев относно Бюджет 2016 г.

08.02.2016 - Справка за разпределяне на преходния остатък от 2015 г.

08.02.2016 - Протокол от общественото обсъждане на Бюджет 2016 г.

08.02.2016 - Приет Бъджет на община Дългопол за 2016 г. Разходи

08.02.2016 - Приет Бюджет на община Дългопол за 2016 г. Приходи

25.01.2016 - Ново решение на ОбС за приемане на Бюджет за 2016 на община Дългопол

22.01.2016 - Проекто бюджет на община Дългопол за 2016 г. - разходи , внесен за разглеждане от ОбС

22.01.2016 - Проекто бюджет на община Дългопол за 2016 г. - Приходи , внесен за разглеждане от ОбС

22.01.2016 - План на капиталовите разходи по Капиталовата програма за 2016 г. на община Дългопол внесен за разглеждане от ОбС

22.01.2016 - Доклад на кмета Георги Георгиев относно бюджета на община Дългопол за 2016 г. внесен за разглеждане от ОбС

21.01.2016 - Месеч отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.12.2015 г.

21.01.2016 - Месечен отчет РА към 31.12.2015г.

21.01.2016 - Месечен отчет за средства от НФ към 31.12.2015г.

21.01.2016 - Месечен отчет Бюджет 31.12.2015

16.12.2015 - Месечен отчет за изп.по сметки за чужди средства към 30.11.2015г.

16.12.2015 - Месечен отчет за средства от НФ към 30.11.2015г.

16.12.2015 - Месечен отчет РА към 30.11.2015г.

16.12.2015 - Месечен отчет Бюджет 30.11.2015г.

27.11.2015 - Презентация проекто бюджет 2016 г.

27.11.2015 - План на капиталовите разходи по Капиталовата програма за 2016 г. на община Дългопол

27.11.2015 - Проекто бюджет на община Дългопол за 2016 г. - Разходи

27.11.2015 - Проекто бюджет на община Дългопол за 2016 г. - Приходи

27.11.2015 - Доклад на кмета Георги Георгиев относно проекто бюджет за 2016 г. на община Дългопол

23.11.2015 - заверен Баланс към 31.12.2014 г.

- Месечен отчет за средства от Разплащателна агенция към 31.10.2015г.

- Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.10.2015г.

- Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.10.2015г.

- Месечен отчет Бюджет към 31.10.2015г.

16.11.2015 - Одитно становище за Годишния финансов отчет към 31.12.2014 г.

12.11.2015 - Обсъждане на Проектобюджет 2016 г. и Бюджетна прогноза 2017 г. - 2019 г.

- Месечен отчет за средства от РА към 30.09.2015г.

- Месечен отчет за средства от Национален фонд към 30.09.2015г.

- Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 30.09.2015г.

- Месечен отчет Бюджет към 30.09.2015г.

- Вътрешен бюджетен календар за подготовка и развитие на проект за общински бюджет 2015 г.

- Заповед 627/03.08.2015 за определяне на дирекциите и отделите които разработват информационни карти на услугите

- Заповед 626/03.08.2015 за откриване на процедура по съставане на проект за общинския бюджет 2016г.

- Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.08.2015г.

- Месечен отчет за средства от Разплащателна агенция към 31.08.2015г.

- Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.08.2015г.

- Месечен отчет Бюджет към 31.08.2015г.

11.08.2015 - Месечен отчет за средства от РА към 31.07.2015г.

11.08.2015 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.07.2015г.

11.08.2015 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.07.2015г.

11.08.2015 - Месечен отчет Бюджет към 31.07.2015г.

16.07.2015 - Месечен отчет за средства от РА към 30.06.2015г.

16.07.2015 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 30.06.2015г.

16.07.2015 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 30.06.2015г.

16.07.2015 - Месечен отчет Бюджет към 30.06.2015г.

12.06.2015 - Месечен отчет за средства от РА към 31.05.2015г.

12.06.2015 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.05.2015г.

12.06.2015 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.05.2015г.

12.06.2015 - Месечен отчет Бюджет към 31.05.2015г.

13.05.2015 - Месечен отчет за изп.по сметки за чужди средства към 30.04.2015 г.

13.05.2015 - Месеч отчет за средства от РА към 30.04.2015 г.

13.05.2015 - Месечен отчет за средства от НФ към 30.04.2015 г.

13.05.2015 - Месечен отчет бюджет към 30.04.2015 г.

- Месечн отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.03.2015 г.

- Месечет отчет за средствата от РА към 31.03.2015 г.

- Месечен отчет за средствата от НФ към 31.03.2015 г.

- Месечен отчет бюджет към 31.03.2015 г.

16.03.2015 - Месечен отчет за изп.по сметки за чужди средства към 28.02.2015 г.

16.03.2015 - Месеч отчет за средства от РА към 28.02.2015 г.

16.03.2015 - Месечен отчет за средства от НФ към 28.02.2015 г.

16.03.2015 - Месечен отчет Бюджет към 28.02.2015 г.

18.02.2015 - Справка за нови задължения и поети ангажименти през 2015 г.

18.02.2015 - Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори за периода 2015-2017

18.02.2015 - План на капиталовите разходи по капиталовата програма за 2015 г.

18.02.2015 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС

18.02.2015 - Справка за средствата за заплати през 2015 г.

- Справка за разпределение на преходния остатък от 2014 г.

18.02.2015 - Бюджет на община Дългопол за 2015 г. - приходи

18.02.2015 - Бюджет на община Дългопол за 2015 г. - разходи

18.02.2015 - Доклад на кмета Маринка Иванова относно бюджета на община Дългопол за 2015 г.

17.02.2015 - Месечен отчет за изп. по сметки за чужди средства към 31.01.2015г.

17.02.2015 - Месечен отчет за средства от Разплащателна агенция към 31.01.2015г.

17.02.2015 - Месечен отчет за средства от Национален фонд към 31.01.2015г.

17.02.2015 - Месечен отчет Бюджет към 31.01.2015г.

22.01.2015 - Месечен отчет към 31.12.2014 г.

19.12.2014 - Обяснителна записка относно изготвянето на годишния финансов отчет на община Дългопол за 2013 г.

19.12.2014 - Баланс за 2013 г.

19.12.2014 - Одитен доклад към годишния финансов отчет на община Дългопол за 2013 г.

19.12.2014 - Одитно становище за заверка на годишния финансов отчет на община Дългопол за 2013 г.

19.12.2014 - Месечен отчет към 30.11.2014 г.

24-11-2014 - Публично обсъждане на проекто бюджет 2015г. - презентация

24-11-2014 - Проекто бюджет на община Дългопол за 2015г. - Приходи

24-11-2014 - Индикативен разчет за СЕС - 2015 год.

24-11-2014 - Проекто бюджет 2015 год. - разходи

21.11.2014 - Месечен отчет към 31.10.2014г.

22.10.2014 - Месечен отчет към 30.09.2014г.

26-09-2014 - Месечен отчет към 31.08.2014г.

01-08-2014 - Mесечен отчет към 31.07.2014г.

01-07-2014 - Mесечен отчет към 30.06.2014г.

27-08-2014 - Заповед №852/26-08-2014г. на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка със съставянето, обсъждането и приемането на бюджета на община Дългопол за 2015 г. и бюджетната прогноза за периода 2016-2018г.

27-08-2014 - Заповед №851/26-08-2014г. във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 от ЗМСМА и на основание чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отч

27-08-2014 - ОБЯВА - съгласно заповед №851/26-08-2014г. на кмета на община Дългопол и утвърден бюджетен календар

27-08-2014 - Вътрешен бюджетен календар за подготовка и развитие на проект за общинския бюджет през 2015 г.

19-02-2014 - Справка за разпределението на средствата от преходния остатък на 2013г. по функции и дейности по бщджета за 2014г.

19-02-2014 - План за капиталовите разходи по Капиталовата програма, по източници на финансиране за 2014г. на община Дългопол

19-02-2014 - Индикативен разчет за сметките за средства от ЕС на община Дългопол за 2014г.

19-02-2014 - Бюджет на община Дългопол за 2014г. - Разходи

19-02-2014 - Бюджет на община Дългопол за 2014г. - Приходи

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ

повече..

Обява регистри по чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ-02.08.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


Обява

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Каймет Али Мехмед

с. Цонево, ул. „Тридесета” № 23

Ангел...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®