Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ - Образование

НАЧАЛОНачало

27-02-17 - Протокол от заседание за разпределяне на средствата по ЕРС на Общински училища за 2017 година

27-02-17 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински училища" за 2017

27-02-17 - Протокол от заседание за разпределяне на средствата по ЕРС на ДГ за 2017 година

27-02-17 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински детски градини" за 2017

12-04-2016 - Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини през 2016 година

11-04-2016 - Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за 2016 година

11-04-2016 - Общинска програма за 2016 година за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби

10-03-2016 - Формула и правила за разпределение на средствата на "Общообразователни училища" за 2016 г.

10-03-2016 - Формула и правила за разпределение на средствата на "Целодневни детски градини" за 2016 г.

30-10-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 30-09-2015 на ОУ Поляците

30-10-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 30-09-2015 на ОУ Лопушна

30-10-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 30-09-2015 на СОУ Медовец

30-10-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 30-09-2015 на ОУ Партизани

30-10-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 30-09-2015 на НУ Дългопол

30-10-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 30-09-2015 на ОУ Цонево

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на СОУ-Медовец

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ОУ-Поляците

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ОУ-Партизани

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ОУ-Лопушна

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ОУ-Цонево

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ОДК-Дългопол

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на НУ-Дългопол

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ЦДГ-Партизани

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ЦДГ-Медовец

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ЦДГ-Дългопол

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ЦДГ-Цонево

05-06-2015 - Справка по формула за разпределяне на средтвта по ЕРС в училищата за 2015 г.

12-05-2015 - -Бюджет местни дейности 2015 на ОУ с. Цонево

12-05-2015 - Бюджет делегирани от държавата дейности 2015 на ОУ с. Цонево

12-05-2015 - Отчет към 31-03-2015 на ОУ с. Цонево

12-05-2015 - Отчет към 31-12-2014 на ОУ с. Цонево

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на Образование Дългопол

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ЦДГ с. Партизани

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ЦДГ с. Медовец

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ЦДГ с. Цонево

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ЦДГ гр. Дългопол

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на НУ гр. Дългопол

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на СОУ с. Медовец

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ОУ с. Лопушна.

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ОУ с. Партизани

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ОУ с. Поляците

24-02-2015 - Формула за разпределение на средствата по единни бюджетни стандарти за 2015 г.

19-03-2014 - Формула за разпределяне на средства по единни разходни стандарти за 2014 на училища и детски градини

Обяви, съобщения
СЪОБЩЕНИЕ

На 10.11.2017г./петък/, от 17:00 ч., в зрителната зала на читалище „Н.Й....
повече..


СЪОБЩЕНИЕ

   На 06.07.2017г. от 18.00 часа В Общинския център за спорт и отдих –...
повече..


Обява за провеждане на конкурси за военнослужещи

ОБЯВА, КРИТЕРИИ


повече..

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с дейността на МКБППМН

На основание чл. 40 – 46 от ЗБППМН в Община Дългопол...
повече..

Приемни дни

Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.ЦИУГ
Център за информация и услуги на граждани Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Деловодна справка

Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Справка за задължения


Електронен регистър
Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®