Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ - Образование

НАЧАЛОНачало

26-02-2021 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински училища" за 2021 година и Протокол от заседание за разпределение на средства по ЕРС на общинските училища за 2021 година

26-02-2021 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински детски градини" за 2021 година и Протокол от заседание за разпределение на средства по ЕРС и средства предоставени от местния бюджет на ОДГ за 2021 година

25-02-2021 - Правила за определяне на работните заплати на Директорите на общински детски градини и ЦПЛР през 2021 година

11-02-2020 - Правила за определяне на работните заплати на Директорите на общинските детски градини и ЦПЛР през 2020 година

11-02-2020 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински училища" за 2020 година и Протокол от заседание за разпределяне на средства по ЕРС на "Общински училища за 2020 година

11-02-2020 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински детски градини" за 2020 година и Протокол от заседание за разпределяне на средства по ЕРП и средства предоставени от местния бюджет на ОДГ за 2020 година

08-02-2019 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински училища" за 2019 година

08-02-2019 - Протокол от заседание за разпределяне на средства по ЕРС на "Общински училища" за 2019 година

08-02-2019 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински детски градини" за 2019 година

08-02-2019 - Протокол от заседание за разпределяне на средства по ЕРС и средства предоставени от местния бюджет на ОДГ за 2019

24/01/2019 - Правила за определяне на работните заплати на Директорите на общинските детски градини и ЦПЛР през 2019 година

15-04-2018 - Статут за присъждане и връчване на награди в сферата на образованието и културата в община Дългопол

21-02-2018 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински детски градини" за 2018

21-02-2018 - Протокол от заседание за разпределяне на средствата по ЕРС и средства предоставени от местния бюджет на ДГ за 2018 година

21-02-2018 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински училища" за 2018

21-02-2018 - Протокол от заседание за разпределяне на средствата по ЕРС на Общински училища за 2018 година

27-02-17 - Протокол от заседание за разпределяне на средствата по ЕРС на Общински училища за 2017 година

27-02-17 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински училища" за 2017

27-02-17 - Протокол от заседание за разпределяне на средствата по ЕРС на ДГ за 2017 година

27-02-17 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински детски градини" за 2017

12-04-2016 - Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини през 2016 година

11-04-2016 - Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за 2016 година

11-04-2016 - Общинска програма за 2016 година за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби

10-03-2016 - Формула и правила за разпределение на средствата на "Общообразователни училища" за 2016 г.

10-03-2016 - Формула и правила за разпределение на средствата на "Целодневни детски градини" за 2016 г.

30-10-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 30-09-2015 на ОУ Поляците

30-10-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 30-09-2015 на ОУ Лопушна

30-10-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 30-09-2015 на СОУ Медовец

30-10-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 30-09-2015 на ОУ Партизани

30-10-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 30-09-2015 на НУ Дългопол

30-10-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 30-09-2015 на ОУ Цонево

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на СОУ-Медовец

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ОУ-Поляците

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ОУ-Партизани

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ОУ-Лопушна

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ОУ-Цонево

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ОДК-Дългопол

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на НУ-Дългопол

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ЦДГ-Партизани

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ЦДГ-Медовец

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ЦДГ-Дългопол

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ЦДГ-Цонево

05-06-2015 - Справка по формула за разпределяне на средтвта по ЕРС в училищата за 2015 г.

12-05-2015 - -Бюджет местни дейности 2015 на ОУ с. Цонево

12-05-2015 - Бюджет делегирани от държавата дейности 2015 на ОУ с. Цонево

12-05-2015 - Отчет към 31-03-2015 на ОУ с. Цонево

12-05-2015 - Отчет към 31-12-2014 на ОУ с. Цонево

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на Образование Дългопол

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ЦДГ с. Партизани

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ЦДГ с. Медовец

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ЦДГ с. Цонево

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ЦДГ гр. Дългопол

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на НУ гр. Дългопол

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на СОУ с. Медовец

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ОУ с. Лопушна.

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ОУ с. Партизани

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ОУ с. Поляците

24-02-2015 - Формула за разпределение на средствата по единни бюджетни стандарти за 2015 г.

19-03-2014 - Формула за разпределяне на средства по единни разходни стандарти за 2014 на училища и детски градини

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..


График на заседания на комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ

График...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

ДО
РАДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
С.ЦОНЕВО УЛ.ПЕТА  № 12

повече..
Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®