Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ - Образование

НАЧАЛОНачало

26-02-2021 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински училища" за 2021 година и Протокол от заседание за разпределение на средства по ЕРС на общинските училища за 2021 година

26-02-2021 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински детски градини" за 2021 година и Протокол от заседание за разпределение на средства по ЕРС и средства предоставени от местния бюджет на ОДГ за 2021 година

25-02-2021 - Правила за определяне на работните заплати на Директорите на общински детски градини и ЦПЛР през 2021 година

11-02-2020 - Правила за определяне на работните заплати на Директорите на общинските детски градини и ЦПЛР през 2020 година

11-02-2020 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински училища" за 2020 година и Протокол от заседание за разпределяне на средства по ЕРС на "Общински училища за 2020 година

11-02-2020 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински детски градини" за 2020 година и Протокол от заседание за разпределяне на средства по ЕРП и средства предоставени от местния бюджет на ОДГ за 2020 година

08-02-2019 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински училища" за 2019 година

08-02-2019 - Протокол от заседание за разпределяне на средства по ЕРС на "Общински училища" за 2019 година

08-02-2019 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински детски градини" за 2019 година

08-02-2019 - Протокол от заседание за разпределяне на средства по ЕРС и средства предоставени от местния бюджет на ОДГ за 2019

24/01/2019 - Правила за определяне на работните заплати на Директорите на общинските детски градини и ЦПЛР през 2019 година

15-04-2018 - Статут за присъждане и връчване на награди в сферата на образованието и културата в община Дългопол

21-02-2018 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински детски градини" за 2018

21-02-2018 - Протокол от заседание за разпределяне на средствата по ЕРС и средства предоставени от местния бюджет на ДГ за 2018 година

21-02-2018 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински училища" за 2018

21-02-2018 - Протокол от заседание за разпределяне на средствата по ЕРС на Общински училища за 2018 година

27-02-17 - Протокол от заседание за разпределяне на средствата по ЕРС на Общински училища за 2017 година

27-02-17 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински училища" за 2017

27-02-17 - Протокол от заседание за разпределяне на средствата по ЕРС на ДГ за 2017 година

27-02-17 - Заповед за формула и правила за разпределение на средства за "Общински детски градини" за 2017

12-04-2016 - Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини през 2016 година

11-04-2016 - Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за 2016 година

11-04-2016 - Общинска програма за 2016 година за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби

10-03-2016 - Формула и правила за разпределение на средствата на "Общообразователни училища" за 2016 г.

10-03-2016 - Формула и правила за разпределение на средствата на "Целодневни детски градини" за 2016 г.

30-10-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 30-09-2015 на ОУ Поляците

30-10-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 30-09-2015 на ОУ Лопушна

30-10-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 30-09-2015 на СОУ Медовец

30-10-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 30-09-2015 на ОУ Партизани

30-10-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 30-09-2015 на НУ Дългопол

30-10-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 30-09-2015 на ОУ Цонево

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на СОУ-Медовец

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ОУ-Поляците

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ОУ-Партизани

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ОУ-Лопушна

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ОУ-Цонево

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ОДК-Дългопол

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на НУ-Дългопол

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ЦДГ-Партизани

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ЦДГ-Медовец

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ЦДГ-Дългопол

09-07-2015 - Отчет за изпълнение на бюджета 01-01-2015 до 01-06-2015 г. на ЦДГ-Цонево

05-06-2015 - Справка по формула за разпределяне на средтвта по ЕРС в училищата за 2015 г.

12-05-2015 - -Бюджет местни дейности 2015 на ОУ с. Цонево

12-05-2015 - Бюджет делегирани от държавата дейности 2015 на ОУ с. Цонево

12-05-2015 - Отчет към 31-03-2015 на ОУ с. Цонево

12-05-2015 - Отчет към 31-12-2014 на ОУ с. Цонево

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на Образование Дългопол

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ЦДГ с. Партизани

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ЦДГ с. Медовец

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ЦДГ с. Цонево

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ЦДГ гр. Дългопол

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на НУ гр. Дългопол

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на СОУ с. Медовец

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ОУ с. Лопушна.

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ОУ с. Партизани

08-04-2015 - Бюджет 2015 и отчет към 31-03-2015 на ОУ с. Поляците

24-02-2015 - Формула за разпределение на средствата по единни бюджетни стандарти за 2015 г.

19-03-2014 - Формула за разпределяне на средства по единни разходни стандарти за 2014 на училища и детски градини

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ

повече..

Обява регистри по чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ-02.08.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


Обява

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Каймет Али Мехмед

с. Цонево, ул. „Тридесета” № 23

Ангел...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®