Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКИ ФОНД - Земеделие и горски фонд

НАЧАЛОНачало

02-08-2021 - Заповед № 751/23.07.2021г. и съобщение изх. № 7000-101/23.07.2021г. относно изземване на поземлени имоти - земеделски земи от КАМЧИЯ ВАЛИ ЕООД, публикувани на 02.08.2021г.

02-08-2021 - Заповед № 750/23.07.2021г. и съобщение изх. № 7000-100/23.07.2021г. относно изземване на поземлени имоти - земеделски земи от ГРИЙНФИШ БЪЛГАРИЯ ЕООД, публикувани на 02.08.2021г.

02-08-2021 - Заповед № 748/23.07.2021г. и съобщение изх. № 7000-98/23.07.2021г. относно изземване на поземлени имоти - полски пътища от ГРИЙНФИШ БЪЛГАРИЯ ЕООД, публикувани на 02.08.2021г.

08-07-2021 - Заповед № 608/29.06.2021г. на Кмета на Община Дългопол за обявяване настъпването на восъчната зрялост на основните есвнни култури и определяне на противопожарни мерки при провеждане на жътвата

29-06-2021 - Писмо до г-жа Иванова, публикувано на 29.06.2021г.

29-06-2021 - Писмо до КАМЧИЯ ВАЛИ ЕООД, публикувано на 29.06.2021г.

29-06-2021 - Писмо до БИОЕНЕРКОМ ЕООД, публикувано на 29.06.2021г.

28-06-2021 - Писмо до г-н Славов, публикувано на 28.06.2021г.

23-06-2021 - Писмо до г-н Славов, публикувано на 23.06.2021г.

14-06-2021 - Писмо до управителя на ВЕГА 2020 ЕООД, публикувано от 14.06.2021г.

14-06-2021 - писмо до г-н Неделчев, публикувано на 14.06.2021г.

08-06-2021 - Писмо до ГРИЙНФИШ БЪЛГАРИЯ ЕООД относно напогасени задължения за общински имоти, публикувано на 08.06.2021г.

19-05-2021 - План график за третиране с КЛИНИК 36 СЛ на елементите на железопътната инфраструктура, публикуван на 19.05.2021г.

12-05-2021 - План график за обезтревяване на площи между пероните на ЖП гари (за община Дългопол на дати 28.05, 15.06, 26.08 и 23.09 2021г.), публикуван на 12.05.2021г.

07-05-2021 - План график за обезтревяване на железопътната инфраструктура в района на Железопътна секция Шумен за 2021г. (дати за Община Дългопол - от 18.05.2021г. до 20.05.2021г.), публикуван на 07.05.2021г.

28-04-2021 - Правила за ползване на имоти с НТП "ПМЛ" - общинска собственост, приети с Решение № 22-5/23.03.2021г. на Общински съвет Дългопол

28-04-2021 - Протоколи за разпределяне на имоти с НТП "ПМЛ" - общинска собственост за индивидуално ползване, публикувани на 28.04.2021г.

07-04-2021 - Третиране на тревни площи срещу кърлежи на 10.04.2021г. от Община Дългопол

29-03-2021 - Третиране на тревни площи срещу кърлежи на 07.04.2021г. от Община Дългопол в гр. Дългопол

29-03-2021 - Третиране на тревни площи срещу кърлежи на 08.04.2021г. от Община Дългопол в с. Арковна и с. Партизани

29-03-2021 - Третиране на тревни площи срещу кърлежи на 06.04.2021г. от Община Дългопол в с. Боряна и с. Камен дял

29-03-2021 - Третиране на тревни площи срещу кърлежи на 06.04.2021г. от Община Дългопол в с. Аспарухово и с. Комунари

29-03-2021 - Третиране на тревни площи срещу кърлежи на 05.04.2021г. от Община Дългопол в с. Сава, с. Цонево и с. Величково

29-03-2021 - Третиране на тревни площи срещу кърлежи на 09.04.2021г. от Община Дългопол в с. Медовец и с. Поляците

19-03-2021 - писмо до г-жа Караджа, публикувано на 19.03.2021г.

08-03-2021 - писмо до г-н Мехмед, публикувано на 08.03.2021г.

24-02-2021 - писмо до ЕТ БГ АГРО-АРАМ КАИКЧИЯН_з-те с. Поляците, публикувано на 24.02.2021г.

24-02-2021 - писмо до САУТУЕЙ ШИШИНГ ЕООД_з-те гр. Дългопол, публикувано на 24.02.2021г.

24-02-2021 - писмо до ПАНТЕКС АГРО ЕООД_з-те с. Поляците, публикувано на 24.02.2021г.

24-02-2021 - писмо до ПАНТЕКС АГРО ЕООД_з-те гр. Дългопол, публикувано на 24.02.2021г.

24-02-2021 - писмо до г-жа Ангелова_з-те гр. Дългопол, публикувано на 24.02.2021г.

24-02-2021 - писмо до г-жа Ангелова_з-те с. Поляците, публикувано на 24.02.2021г.

22-02-2021 - Заповед № 143/19.02.2021г. на Кмета на Община Дългопол за определяне на отдели от ОГТ и ДГТ, забранени за паша на селскостопански животни през каледарната 2021г.

17-02-2021 - Информация за землищата и отделите, в които е планирано провеждането на горскостопански мероприятия през 2021г. на територията на ТП ДГС "Цонево"

16-02-2021 - Съобщение_пасища_2021

16-02-2021 - Списък на поземлени имоти - пасища за предоставяне под наем за индивидуално ползване през 2021г.

05-01-2021 - Заповед № 1118/30.12.2020г. на Кмета на Община Дългопол за определяне на мерки за недопускане проникването на заболяването "Инфлуенца по птиците"

04-01-2021 - Заповед № 2/04.01.2020г. на И.Д Кмет на Община Дългопол за определяне на площи, обхванати от пространствена изолация, находящи се в з-те гр. Дългопол

04-01-2021 - Заповед № 1/04.01.2020г. на И.Д Кмет на Община Дългопол за определяне на площи, обхванати от пространствена изолация, находящи се в з-те с. Поляците

10-12-2020 - Заповед № 1051/10.12.2020г. на Кмета на Община Дългопол за предоставяне под наем на полски пътища за стоп. 2020/2021г.

14-08-2020 - Съобщение от ОДБХ Варна относно вредна дейност на гъсеници и начини на борба срещу тях

30-06-2020 - Заповед № 496/29.06.2020г. на Кмета на Община Дългопол за обявяване настъпването на "восъчната зрялост" на посевите от есенни култури и определяне на противопожарни мерки 2020г.

15-06-2020 - Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Варна за обявяване на пожароопасен сезон, считано от 05.06.2020г.

19-05-2020 - Третиране на площи със слънчоглед от 22.05.2020г. до 25.05.2020г. от СД МИХАЛЕВИ-61 и СИЕ

14-05-2020 - Третиране на площи с царевица от 18.05.2020г. до 20.05.2020г. от СД МИХАЛЕВИ-61 и СИЕ

14-05-2020 - Третиране на площи с пшеница на 20.05.2020г. от СД МИХАЛЕВИ-61 и СИЕ

12-05-2020 - Третиране на площи с царевица от 17.05.2020г. до 20.05.2020г. от ДРАЖЕВИ АГРО ЕООД

12-05-2020 - Третиране на площи с пшеница и ечемик от 15.05.2020г. до 16.05.2020г. от ДРАЖЕВИ АГРО ЕООД

12-05-2020 - Третиране на площи с пшеница от 16.05.2020г. до 18.05.2020г. от ПАНТЕКС АГРО ЕООД

05-05-2020 - Списък имоти с НТП "ПМЛ" за отдаване под наем за индивидуално ползване 2020г.

29-04-2020 - Противопожарни мерки_2020г.

29-04-2020 - Протокол № 51/29.04.2020г. за разпределяне на пасища, собственост на Община Дългопол, за индивидуално ползване в землищата на с. Камен дял, с. Комунари и с. Партизани

29-04-2020 - Протокол № 50/29.04.2020г. за разпределяне на пасища, собственост на Община Дългопол, за индивидуално ползване в землището на с. Лопушна

29-04-2020 - Протокол № 49/29.04.2020г. за разпределяне на пасища, собственост на Община Дългопол, за индивидуално ползване в землището на с. Боряна

24-04-2020 - Правила за ползване на общински пасища_2020

15-04-2020 - Указания за клане на агнета във ферма

31-03-2020 - Заповед на Областен управител за обявяване на пожароопасен сезон в горските територии за 2020г.

31-03-2020 - Третиране на площи с пшеница и ечемик от 03.04.2020г. до 04.04.2020г. от ДРАЖЕВИ АГРО ЕООД

20-03-2020 - Отлагане на годишните технически прегледи на земеделска и горска техника до 13.04.2020г.

19-03-2020 - Третиране на площи с пшеница от 25.03.2020г. до 27.03.2020г. от ПАНТЕКС АГРО ЕООД

06.03.2020 г. - Третиране на площи с пшеница от 06.03. до 08.03.2020 г. от "ФИШ ГРУП" ЕООД

26-02-2020 - Заповед № 146/25.02.2020г. за определяне на отдели от ДГТ и ОГТ, в които се забранява паша на селскостопански животни през 2020г.

17-02-2020 - Информация за планираните от ТП ДГС Цонево дейности в отдели от ДГТ през 2020г.

17-02-2020 - Съобщение относно снабдяване с дърва за огрев 2020г.

12-02-2020 - Заповед № 108/11.02.2020г. на Кмета на Община Дългопол за предприемане на мерки за недопускане проникването на болестта "Инфлуенца по птиците" на територията на Община Дългопол

12-02-2020 - Заповед № РД 11-364/04.02.2020г. на Изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на първично възникнало огнище на "АФРИКАНСКА ЧУМА" в з-те с. Дебелец, общ. Дългопол

13-12-2019 - Заповед № 1350/13.12.2019г. на Кмета на Община Дългопол за предоставяне под наем на полски пътища за стоп. 2019/2020г.

12-11-2019 - Третиране на площи с пшеница от 19.11 до 24.11.2019г. от КАМЧИЯ ВАЛИ ЕООД

02-07-2019 - Заповед № РД 05-87/23.08.2019г. на Директора на РДГ ВАРНА (АЧС)

02-09-2019 - Заповед № РД 11-1741/21.08.2019г. на Директора на БАБХ (АЧС)

05-08-2019 - Обява - график на заседанията на комисиите по землища

30-07-2019 - Заповед на Областен управител за Африканска чума по свинете

27-06-2019 - Заповед № 696/24.06.2019г. на Кмета на Община Дългопол за обявяване настъпването на "Восъчната зрялост" на посевите от основни есенни култури

18-06-2019 - Третиране на царeвица от 17.06.2019г. до 23.06.2019г. от ФИШ ГРУП ЕООД

28-05-2019 - Третиране на пшеница от САВА АГРО ООД в интервала от 30.05.2019г. до 31.05.2019г.

20-05-2019 - Третиране на терена около стълбовете от БДЖ от 20.05. до 03.06.2019г.

17-05-2019 - Третиране на терена около стълбовете от БДЖ

16-05-2019 - Третиране на ЖП линия от БДЖ

16-05-2019 - Заповед № РД 19-04-1/08.05.2019г. на Директора на ОД "Земеделие" Варна за определяне на пожароопасен сезон 2019г.

14-05-2019 - Третиране на площи със слънчоглед от 16.05 до 21.05.2019г. от ФИШ ГРУП ЕООД

13-05-2019 - Третиране на площи със слънчоглед от 13.05 до 15.05.2019г. от ДРАЖЕВИ АГРО ЕООД

10-05-2019 - Третиране на площи с пшеница от 12.05 до 14.05.2019г. от ФИШ ГРУП ЕООД

10-05-2019 - Третиране на площи с пшеница от 11.05 до 13.05.2019г. от САВА АГРО ООД

03-05-2019 - уведимително писмо за предстоящо третиране на сервитута по ЖП линия Провадия-Синдел-Завет-Люляково-Дъскотна-Трънак-Хитрино-Плиска-Шумен-Мътница_Мадара

03-05-2019 - уведимително писмо за предстоящо третиране на сервитута по ЖП линия Величково-Дългопол-Комунари

03-05-2019 - План-график за третиране на площите на железопътната инфраструктура

17-04-2019 - Протокол № 32/12.04.2019г. за разпределяне на пасища, собственост на Община Дългопол, за индивидуално ползване в землището на с. Боряна

17-04-2019 - Протокол № 31/12.04.2019г. за разпределяне на пасища, собственост на Община Дългопол, за индивидуално ползване в землището на с. Лопушна

15-04-2019 - Уведомително писмо за предстоящо третиране на площи, засети с пшеница от ФИШ ГРУП ЕООД

08-04-2019 - Заповед на Областен управител за обявяване на пожароопасен сезон в горските територии за 2019г.

25-03-2019 - Съобщение относно снабдяване с дърва за огрев

20-03-2019 - Уведомление от ТП ДГС Цонево относно снабдяване с дърва за огрев

07-03-2019 - Годишен отчет съгласно чл. 12 от Закона за енергийната ефективност за 2018г.

05-03-2019 - Заповед № 172/05.03.2019г. за забрана достъпа до пасища от ОПФ и места за водопой на животни, които не са идентифицирани и на които не са извършвани мерките от Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите

05-03-2019 - Заповед № 165/28.02.2019г. за определяне на отдели от ДГТ и ОГТ, в които се забранява паша на селскостопански животни през 2019г.

04-02-2019 - Съобщение пчелари 2019г.

04-02-2019 - Съобщение пасища 2019г.

04-02-2019 - Списък имоти с НТП "ПМЛ" за отдаване под наем за индивидуално ползване 2019г.

22-01-2019 - Заповед № 53/22.01.2019г. за изменение на приложение № 1 от Заповед № 1187/06.12.2018г.

07-12-2018 - Заповед №1187/06-12-2018 г. за предоставяне под наем на полски пътища за стоп. 2018/2019 г.

10-09-2018 - ПОКАНА за обществено обсъждане, разглеждане и приемане на горскостопански план за горските територии собственост на община Дългопол

19-07-2018 - Заповед № 737/19.07.2018г. за предприемане на мерки за недопускане възникване и разпространение на заболяването "Африканска чума по свинете"

27-06-2018 - Заповед № 668/27.06.2018г. за обявяване настъпването на "восъчната зрялост" на посевите от основни есенни култури

04-05-2018 - Протокол № 60/27.04.2018г. за разпределяне на имоти с НТП "ПМЛ" за индивидуално ползване з-те с. Цонево

04-05-2018 - Протокол № 59/27.04.2018г. за разпределяне на имоти с НТП "ПМЛ" за индивидуално ползване з-те с. Сава

04-05-2018 - Протокол № 58/27.04.2018г. за разпределяне на имоти с НТП "ПМЛ" за индивидуално ползване з-те с. Дебелец

27-02-2018 - Заповед за забрана на паша в горски територии, държавна и общинска собственост, за 2018г.

26-02-2018 - Съобщение за отдаване под наем на пасища през 2018г.

21-02-2018 - Списък имоти с НТП "ПМЛ", собственост на Община Дългопол, за отдаване под наем за индивидуално ползване

17-01-2018 - Заповеди за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018г.

08-01-2018 - Заповед № 22 от 08.01.2018г. на Кмета на Община Дългопол

11-12-2017 - Заповед № 1376/11.12.2017г. на Кмета на Община Дългопол относно отдаване под наем на полски пътища за стопанската 2017/2018г.

07-11-2017 - Заповед 1265/07.11.2017г. за предприемане на мерки срещу "Птичи грип"

08-08-2017 - информация за предстоящ ремонт от 08.08.2017г. до 11.08.2017г. включително на ЖП прелез, находящ се вгр. Дългопол

04-08-2017 - Обява на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ

17-07-2017 - Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите във връзка с инициатива на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "КАМЧИЙСКА ДОЛИНА" относно обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури

26-06-2017 - Заповед № 554/23.06.2017г. на Кмета на Община Дългопол за обявяване настъпването на "восъчната зрялост" на посевите от основни есенни култури

21-03-2017 - Протоколи за разпределение на пасища, собственост на Община Дългопол, за индивидуално ползване

28-02-2017 - Списък на свободните пасища и мери, собственост на Община Дългопол, за отдаване за индивидуално плзване под наем 2017г.

20-02-2017 - Заповед за забрана на паша в горски територии 2017г.

12-01-2017 - Заповед "Птичи грип" 2017г.

23-12-2016 - Имоти, част от Решения на ОбС Дългопол с номера №№ 12-5/25.08.2016г. и 17-9/28.11.2016г., които изцяло или частично попадат в специализираният слой по Наредба № 2/17.02.2015г.

16-12-2016 - Заповед № 1434/16.12.2016г. на Кмета на Община Дългопол

12-12-2016 - Заповед № 1375/12.12.2016г. на Кмета на Община Дългопол за предоставяне под наем на имоти полски-пътища за стопанската 2016/2017г.

05-12-2016 - Заповед за отмяна на процедура за отдаване под аренда на земеделски имоти

02-12-2016 - Процедура за отдаване под аренда на земеделски имоти

01-11-2016 - Заповеди за разпределение на масиви за стопанската 2016-2017г.

29-08-2016 - Необработваеми земеделски имоти, собственост на Община Дългопол

27-06-2016 - Заповед на Директора на ОД "Земеделие" гр. Варна за обявяване настъпването на пожароопасен сезон 2016г.

22-06-2016 - Заповед за обявяване настъпването на "восъчната зрялост" на посевите от основни есенни култури в землищата на Община Дългопол

11-03-2016 - Заповед за забрана на паша в горски територии 2016г.

12-11-2015 - Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Варна за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на Община Дългопол за стопанската 2015-2016г.

12-11-2015 - Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Варна за определяне на включени в масиви за ползване на земеделски земи полски пътища и канали за стопанската 2015-2016г.

02-11-2015 - Протокол за разпределение на пасища землище с. Лопушна

02-11-2015 - Протокол за разпределение на пасища землище гр. Дългопол и землище с. Сава

02-11-2015 - Протокол за разпределение на пасища землище с. Медовец

07-05-2015 - Протоколи за разпределeние на имоти - пасища, мери, ливади, собственост на Община Дългопол за индивидуално ползване

12-03-2015 - Заповед ваксинация "Син език"

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..


График на заседания на комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ

График...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

ДО
РАДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
С.ЦОНЕВО УЛ.ПЕТА  № 12

повече..
Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®