Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ЕКОЛОГИЯ - Съобщения по ОВОС

НАЧАЛОНачало

02.08.2017 - Обява САУТУЕЙ ШИПИНГ ЕООД

01.08.2017 - Доклад за безопасност "Лукойл-България" ЕООД

01.08.2017 - Обява "Лукойл-България" ЕООД

20.07.2017 - Съобщение за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение за "Създаване на 103,054 дка насаждения от десертни лозя, капково напояване и сондаж(кладенец), в ПИ 022010; 022011; 022001; 024005(част); 024008; 029030; 030002; 049014; 057005

04.07.2017 - Съобщение за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение за "Разширение и реконструкция на МВЕЦ "Цонево" от "Вестел 2002" ООД

19.06.2017 - Обява инвестиционно намерение - ЯДКА БГ ЕООД

12.05.2017 - Обява инвестиционно намерение - Мустафа Мустафа

10.04.2017 - Съобщение за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерения за „Изграждане на почивен комплекс” в ПИ имот №: 00789.203.945, с площ 5, 504 дка, в землището на с. Аспарухово, община Дългопол, област Варна

03.04.2017 - Обява ГЕРМЕТО ООД

30.03.2017 - Обява ВЕСТЕЛ-2002 ООД

27.02.2017 - Уведомление за инвестиционно намерения "НАЙД - ДЕ" ЕООД

14.03.2017 - Съобщение за преценяване на неоходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение Разширяване на дейността на съществуващи и действащи площадки, с цел „Събиране и съхраняване на НУБА” на обекти, находящи: в гр.Варна, УПИ №XII-13, находяща се в кв.14 от „Западн

20.01.2017 - Съобщение за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение "Изграждане на система за капково напояване на съществуващи лозови насаждения"

23.12.2016 - Обява Пътища и мостове ЕООД

20.12.2016 - Обява Метал флейт интернешънал ООД

19.12.2016 - Обява ЗП Гергана Балулова

19.12.2016 - Обява ЗП Гергана Балулова

19.12.2016 - Обява за Инвестиционно намерение "Фиш Груп" ЕООД

06.12.2016 - Обява за инвестиционно намерение - "Създаване на трайни насаждения от орехи в землището на с. Аспарухово, с. Цонево и с. Боряна, общ. Дългопол"

06.12.2016 - Обява за инвестиционно намерение - „Създаване на насаждения от етерично-маслени култури в землището на с. Аспарухово, общ. Дългопол“

23.11.2016 - Уведомление за инвестиционно намерение

21.10.2016 - Заповед №1191/20.10.2016 г.

09.11.2016 - Съобщение за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „Промяна в количествата на съхраняваните опасни химични вещества на територията на ПСБ "Аспарухово", с оператор "Лукойл България" ЕООД

04.11.2016 - Обява на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за: промяна предназначението на имот от нива в обект с обществено предназначение - Дом за стари хора.

26.10.2016 - Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС обект: „Преустройство (надстрояване и пристрояване) и промяна предназначение на жилищна сграда в художествено - творческа база със стаи за настаняване” в УПИ VIII кв.9 т.к. Де

26.10.2016 - Съобщение за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „Преустройство (надстрояване и пристрояване) и промяна предназначение на жилищна сграда в художествено - творческа база със стаи за настаняване” в УПИ VIII кв.9 т.к. Дебеле

17-10-2016 - Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "Създаване на трайни насаждения (лавандула) и закупуване на селскостопанска техника в с. Цонево"

07-10-2016 - ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ДИЕС-ГРУП ООД ГР. ВАРНА

07-10-2016 - СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - ВАРОВИЦИ ЗА ТРОШЕН КАМЪК ОТ НАХОДИЩЕ

29.09.2016 г. - Уведомление за инвестиционно предложение

17-09-2016 - Уведомление относно инвестиционно предложение

17-06-2016 - Уведомление относно инвестиционно предложение

25.07.2016 - Доклад за безопасност-Ескана

25.07.2016 - Обява-Ескана

25.07.2016 - Доклад за безопасност-Лукойл

25.07.2016 - обява-Лукойл

01/07/2016 - Изграждане на Нова ВЛ 400kW от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас"

03-05-2016 - Обява на осн.чл.6, ал.9 от ЗООС

20-10-2015 - ЗАПОВЕД - № 880/20.10.2015 г.

2.09.2015 - obqva

21.08.2015 г. - съобщение

13.08.2015г. - Проект на програма за управление на отпадъците

2015 - обява

10.07.2015 - Уведомление за инвестиционно предложение

19.06.2015 - график м.юли

15.06.2015 - Уведомление за инвестиционно предложение

15.06.2015 - Уведомление за инвестиционно предложение

08.06.2015 - съобщение

10.06.2015 - заповед

08.06.2015 - съобщение

08.06.2015 - съобщение

08.05.2015 - Уведомление за инвестиционно предложение

4.05.2015 - график

4.052015 - съобщение

13.03.2015 - obqva

13.02.2015 - obqva

27.01.2015 - obqva

27.01.2015 - obqva

10.11.2014 - Уведомление за инвестиционно предложение

08-09-2014 - Съобщение на основание чл.62 ал. 1 от ЗВ

09-04-2014 - Заповед № РД-361/09.04.2004г на МОСВ

29-10-2013 - ЗАПОВЕД - № 939/29.10.2013г.

26-09-2013 - СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ЯЗ. "Г. ТРАЙКОВ" С ТИТУЛЯР КОНСОРЦИУМ "ДЕВНЯ" АД

17-07-2013 - Съобщение на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС

16-07-2013 - Съобщение на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС

18-06-2012 - Съобщение на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС

18-06-2012 - Съобщение на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС

Обяви, съобщения
СЪОБЩЕНИЕ

   На 06.07.2017г. от 18.00 часа В Общинския център за спорт и отдих –...
повече..


Обява за провеждане на конкурси за военнослужещи

ОБЯВА, КРИТЕРИИ


повече..

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с дейността на МКБППМН

На основание чл. 40 – 46 от ЗБППМН в Община Дългопол...
повече..


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 18 ЯНУАРИ 2016 г.. ОТ 17,00 ЧАСА В ЗАЛА № 2 НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ – ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО...
повече..

Приемни дни

Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.ЦИУГ
Център за информация и услуги на граждани Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Деловодна справка

Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Справка за задължения


Електронен регистър
Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®