Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - Заповеди

НАЧАЛОНачало

02.11.2022 г. - Заповед №1261/02.11.2022 г. за участника спечелил търга за продажба на недвижим имот в гр. Дългопол

10.10.2022 г. - Заповед №1169/10.10.2022 г. за спечелил търга участник за имот в с.Боряна

10.10.2022 г. - Заповед №1168/10.10.2022 г. за спечелил търга участник за имот в с.Боряна

07.10.2022 г. - Заповед № 1160 от 07.10.2022 г. за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот в гр. Дългопол, обл. Варна

15.09.2022 г. - Заповед №1052/15.09.2022 г. за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот в с. Боряна

15.09.2022 г. - Заповед №1053 от 15.09.2022 г. за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг на недвижим имот в гр. Дългопол

15.09.22г. - Заповед №1054/15.09.22г. за откриване на процедура за продажба на недвижим имот частна общинска собственост с. Боряна

05.09.22г. - Заповед №990/05.09.22г. за участника спечелил търга за продажба на недвижим имот в гр.Дългопол

05.09.22г. - Заповед №987/05.09.22г. за участника спечелил търга за продажба на недвижим имот в с.Аспарухово

16.08.22г. - Заповед №893/16.08.22г. за участника спечелил търга в с.Аспарухово

29.08.2022 г. - Заповед №937 от 29.08.2022 г. за определяне на спечелил търг за недвижим имот в гр. Дългопол

29.08.2022 г. - Заповед №938 от 29.08.2022 г. за определяне на спечелил търг за недвижим имот в с. Аспарухово.

11.08.22г. - Заповеди №879, 880, 881 от 10.08.22г. за откриване на процедури за продажба на недвижими имоти в с.Аспарухово и гр.Дългопол

05.08.2022г. - Заповеди №818, 819, 820, 821 и 822 от 05.08.2022 г. за откриване на процедури за продажба чрез публичнитъргове с явно наддаване на имоти в с.Аспарухово

05.08.2022 г. - Заповеди №814, 815, 816 и 817 от 05.08.2022 г. за откриване на процедури за продажба чрез публични търгове с явно наддаване на имоти в град Дългопол и село Аспарухово.

29-07-2022 - Заповед № 775/29.07.2022г. за определяне на спечелил търга за имот-земеделска земя, намираща се в землището на с. Цонево

29-07-2022 - Заповед № 774/29.07.2022г. за определяне на спечелил търга за имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Цонево

29-07-2022 - Заповед № 773/29.07.2022г. за определяне на спечелил търга за имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Цонево

29-07-2022 - Заповед № 767/29.07.2022г. за определяне на спечелил търга за имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Медовец

29-07-2022 - Заповед № 771/29.07.2022г. за определяне на спечелил търга за имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Поляците

29-07-2022 - Заповед № 769/29.07.2022г. за определяне на спечелил търга за имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Партизани

29-07-2022 - Заповед № 765/29.07.2022г. за определяне на спечелил търга за имот-земеделска земя, намиращ се в землището на с. Лопушна

29-07-2022 - Заповед № 764/29.07.2022г. за определяне на спечелил търга за имот-земеделска земя, намиращ се в землището на с. Лопушна

29-07-2022 - Заповед № 763/29.07.2022г. за определяне на спечелил търга за имот-земеделска земя, намиращ се в землището на с. Дебелец

29-07-2022 - Заповед № 762/29.07.2022г. за определяне на спечелил търга за имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Величково

29-07-2022 - Заповед № 761/29.07.2022г. за определяне на спечелил търга за имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Арковна

29-07-2022 - Заповед № 759/29.07.2022г. за определяне на спечелил търга за имот-земеделска земя, намиращ се в землището на с. Арковна

14.07.2022 г. - Заповеди №701, 702, 703, 704 и 705 от 13.07.2022 г. за откриване на процедури за продажба чрез публични търгове с явно наддаване на имоти в с.Аспарухово

13.07.2022 г. - Заповед №693/13.07.2022 г. за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот в гр. Дългопол, обл. Варна

13.07.2022 г. - Заповед №696/13.07.2022 г. за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот в с. Аспарухово, обл. Варна

13.07.2022 г. - Заповед №695/13.07.2022 г. за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот в с. Аспарухово, обл. Варна

13.07.2022 г. - Заповед №694/13.07.2022 г. за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване за недвижим имот в с. Аспарухово, обл. Варна

14.07.2022г. - Заповеди с №697, 698, 699 и 700/13.07.22г. за откриване на процедури за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти находящи се в с.Аспарухово и гр.Дългопол

13-07-2022 - Заповед № 678/13.07.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Арковна

13-07-2022 - Заповед № 688/13.07.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Цонево

13-07-2022 - Заповед № 687/13.07.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Рояк

13-07-2022 - Заповед № 686/13.07.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Сава

13-07-2022 - Заповед № 685/13.07.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Поляците

13-07-2022 - Заповед № 684/13.07.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Партизани

13-07-2022 - Заповед № 683/13.07.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Медовец

13-07-2022 - Заповед № 682/13.07.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Лопушна

13-07-2022 - Заповед № 681/13.07.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Дебелец

13-07-2022 - Заповед № 680/13.07.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Величково

13-07-2022 - Заповед № 679/13.07.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Боряна

13-07-2022 - Заповед № 677/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлени имоти, находящи се в з-те с. Цонево

13-07-2022 - Заповед № 676/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот, находящ се в з-те с. Цонево

13-07-2022 - Заповед № 675/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот, находящ се в з-те с. Цонево

13-07-2022 - Заповед № 674/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот, находящ се в з-те с. Цонево

13-07-2022 - Заповед № 673/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот, находящ се в з-те с. Цонево

13-07-2022 - Заповед № 672/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот, находящ се в з-те с. Цонево

13-07-2022 - Заповед № 671/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот, находящ се в з-те с. Цонево

13-07-2022 - Заповед № 670/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот, находящ се в з-те с. Цонево

13-07-2022 - Заповед № 669/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот, находящ се в з-те с. Цонево

13-07-2022 - Заповед № 668/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот, находящ се в з-те с. Цонево

13-07-2022 - Заповед № 667/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот, находящ се в з-те с. Цонево

13-07-2022 - Заповед № 666/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот, находящ се в з-те с. Цонево

13-07-2022 - Заповед № 665/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот, находящ се в з-те с. Цонево

13-07-2022 - Заповед № 664/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот, находящ се в з-те с. Цонево

13-07-2022 - Заповед № 663/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот, находящ се в з-те с. Цонево

13-07-2022 - Заповед № 661/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлени имоти, находящи се в з-те с. Сладка вода

13-07-2022 - Заповед № 658/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлени имоти, находящи се в з-те с. Рояк

13-07-2022 - Заповед № 656/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот, находящ се в з-те с. Поляците

13-07-2022 - Заповед № 652/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлени имоти, находящи се в з-те с. Красимир

13-07-2022 - Заповед № 651/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлени имоти, находящи се в з-те с. Комунари

13-07-2022 - Заповед № 650/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот, находящ се в з-те гр. Дългопол

13-07-2022 - Заповед № 649/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлени имоти, находящи се в з-те гр. Дългопол

13-07-2022 - Заповед № 648/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлени имоти, находящи се в з-те гр. Дългопол

13-07-2022 - Заповед № 647/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлени имоти, находящи се в з-те гр. Дългопол

13-07-2022 - Заповед № 646/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот, находящ се в з-те гр. Дългопол

13-07-2022 - Заповед № 645/13.07.2022г. за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот, находящ се в з-те гр. Дългопол

06-07-2022 - Заповед № 616/06.07.2022г. за определяне на спечелилил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Аспарухово

06-07-2022 - Заповед № 615/06.07.2022г. за определяне на спечелилил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Аспарухово

06-07-2022 - Заповед № 613/06.07.2022г. за определяне на спечелилил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Боряна

06-07-2022 - Заповед № 612/06.07.2022г. за определяне на спечелилил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Боряна

06-07-2022 - Заповед № 611/06.07.2022г. за определяне на спечелилил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Боряна

06-07-2022 - Заповед № 609/06.07.2022г. за определяне на спечелилил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Дебелец

06-07-2022 - Заповед № 607/06.07.2022г. за определяне на спечелилил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Аспарухово

06-07-2022 - Заповед № 605/06.07.2022г. за определяне на спечелилил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Арковна

06-07-2022 - Заповед № 604/06.07.2022г. за определяне на спечелилил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Арковна

06-07-2022 - Заповед № 603/06.07.2022г. за определяне на спечелилил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Арковна

06-07-2022 - Заповед № 602/06.07.2022г. за определяне на спечелилил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Аспарухово

14-06-2022 - Заповед №494/14.06.2022 г. на Кмета на общината за отктиване на процедура за отдаване под наем за стоп.2022-2023 на поземлени имоти - земеделски земи, намиращи се в землището на с. Комунари

14-06-2022 - Заповед № 502/14.06.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Цонево

14-06-2022 - Заповед № 501/14.06.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Сладка вода

14-06-2022 - Заповед № 500/14.06.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Сава

14-06-2022 - Заповед № 499/14.06.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Рояк

14-06-2022 - Заповед № 498/14.06.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Поляците

14-06-2022 - Заповед № 497/14.06.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Партизани

14-06-2022 - Заповед № 496/14.06.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Медовец

14-06-2022 - Заповед № 495/14.06.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Лопушна

14-06-2022 - Заповед № 493/14.06.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Красимир

14-06-2022 - Заповед № 492/14.06.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на гр. Дългопол

14-06-2022 - Заповед № 491/14.06.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Дебелец

14-06-2022 - Заповед № 490/14.06.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Величково

14-06-2022 - Заповед № 489/14.06.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Боряна

14-06-2022 - Заповед № 488/14.06.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Аспарухово

14-06-2022 - Заповед № 487/14.06.2022г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2022/2023г. на поземлени имоти-земеделски земи, намиращи се в землището на с. Арковна

19.04.2022г. - Заповед №264/19.04.2022г. за спечелил търга участник, за имот в с.Цонево

22.03.22г. - Заповед №207 от 22.03.22г. за откриване на процедура за продажба на имот в с.Цонево чрез публичен търг

22.03.22г. - Заповед №204 от 22.03.22г. за спечелил търга участник за имот в с.Цонево

22.03.22г. - Заповед №203 от 22.03.22г. за спечелил търга участник за имот в с.Цонево

22.03.22г. - Заповед №202 от 22.03.22г. за спечелил търга участник за имот в с.Цонево

18.02.22 - Заповеди от №96 до №99/17.02.22г. за откриване на процедури за продажба на имоти в с.Цонево чрез публичен търг

17.01.22г. - Заповед №44/17.01.22г. за отсриване на процедура за продажба чрез публичен търг на Апартамент в с.Партизани

14.12.21г. - Заповед №1273/14.12.21г. за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг на Апартамент №3 в с.Партизани

09.11.2021 г. - Заповед №1146/09.11.2021 г. за спечелил търга участник за имот в с.Боряна

07.10.2021 г. - Заповед №1029/07.10.2021 г. за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг на недвижим имот с.Боряна

08-09-2021 - Заповед № 948/08.09.2021г. на И.Д Кмет на Община Дългопол за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот в землището на с. Цонево

08-09-2021 - Заповед № 947/08.09.2021г. на И.Д Кмет на Община Дългопол за определяне на спечелил процедурата за поземлен имот в землището на гр. Дългопол

12-08-2021 - Заповед № 797/12.08.2021г. за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от три стопански години (стоп. 2021/2022г., 2022/2023г. и 2023/2024г.) на поземлени имоти - земеделски земи

21-07-2021 - Заповед № 734/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Сладка вода

21-07-2021 - Заповед № 733/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Цонево

21-07-2021 - Заповед № 731/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлен имот - земеделска земя з-те с. Медовец

21-07-2021 - Заповед № 730/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлен имот - земеделска земя з-те с. Поляците

21-07-2021 - Заповед № 729/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлен имот - земеделска земя з-те с. Поляците

21-07-2021 - Заповед № 728/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Арковна

21-07-2021 - Заповед № 727/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Величково

21-07-2021 - Заповед № 726/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлен имот - земеделска земя з-те с. Дебелец

21-07-2021 - Заповед № 725/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те гр. Дългопол

21-07-2021 - Заповед № 724/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Красимир

07-07-2021 - Заповед № 681/07.07.2021г. за откриване на втора процедура за отдаване под наем за срок от една стопанска година (стоп. 2021/2022г.) на поземлени имоти - земеделски земи

06-07-2021 - Заповеди с номера №№ 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, и 676 от 06.07.2021г. за определяне на спечелилите процедурите участници за отдаване под наем на поземлени и

14-06-2021 - Заповед № 544/14.06.2021г. за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от една стопанска година (стоп. 2021/2022г.) на поземлени имоти - пасища и мери

14-06-2021 - Заповед № 543/14.06.2021г. за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от една стопанска година (стоп. 2021/2022г.) на поземлени имоти - земеделски земи

13.05.21г. - Заповед №412/13.05.21г. за участника спечелил търга за продажба на имот в с.Поляците

13.05.21г. - Заповед №411/13.05.21г. за участника спечелил търга за продажба на имот в с.Поляците

13.05.21г. - Заповеди №410/13.05.21г. за участника спечелил търга за продажба на имоти в с.Поляците

09.04.21г. - Заповеди №315, 316 и 317 от 09.04.21г. за откриване на процедури за продажба на недвижими имоти чрез публичен търг в с.Поляците

01-03-2021 - Заповед № 165/01.03.2021г. за определяне на спечелил трета процедура за отдаване под наем за срок от три стопански години (стоп. 2020/2021г., 2021/2022г. и 2022/2023г.) на поземлени имоти - земеделски земи

10.02.2021 - Заповед №108/10.02.2021г. за завземане на безстопанствен имот

10.02.2021 - Заповед №107/10.02.2021г. за завземане на безстопанствен имот

10.02.2021 - Заповед №106/10.02.2021г. за завземане на безстопанствен имот

10.02.2021 - Заповед №105/10.02.2021г. за завземане на безстопанствен имот

10.02.2021 - Заповед №104/10.02.2021г. за завземане на безстопанствен имот

10.02.2021 - Заповед №103/10.02.2021г. за завземане на безстопанствен имот

10.02.2021 - Заповед №102/10.02.2021г. за завземане на безстопанствен имот

04-02-2021 - Заповед № 87/03.02.2021г. за откриване на трета процедура за отдаване под наем за срок от три стопански години (стоп. 2020/2021г., 2021/2022г. и 2022/2023г.) на поземлени имоти - земеделски земи

05-01-2021 - Заповед № 08/05.01.2021г. за откриване на втора процедура за отдаване под наем за срок от три стопански години (стоп. 2020/2021г., 2021/2022г. и 2022/2023г.) на поземлени имоти - земеделски земи

10-12-2020 - Заповед № 1052/10.12.2020г. за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от три стопански години (стоп. 2020/2021г., 2021/2022г. и 2022/2023г.) на поземлени имоти - земеделски земи

17.11.2020 г. - Заповед №966/16.11.2020 г. за спечелил търга участник за ПИ в с.Аспарухово

23.10.2020 г. - Заповед №878/23.10.2020 г. за спечелил търга участник за ПИ в с.Аспарухово

19.10.20г. - Заповеди от №853 до 859/19.10.20г. за откриване на процедури за продажба на недвижими имоти в с.Аспарухово

28.09.20г. - Заповеди от №771 до №777/25.09.20г. за откриване на процедури за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

28.07.20 - Заповед №600/28.07.20г. за продажба чрез публичен търг на имот в с.Аспарухово

28.07.20 - Заповед №598/28.07.20г. за продажба чрез публичен търг на имот в с.Аспарухово

28.07.20 - Заповед №597/28.07.20г. за продажба чрез публичен търг на имот в с.Аспарухово

28.07.20 - Заповед №596/28.07.20г. за продажба чрез публичен търг на имот в с.Аспарухово

28.07.20 - Заповед №595/28.07.20г. за продажба чрез публичен търг на имот в с.Аспарухово

28.07.20 - Заповед №594/28.0720г. за откриване на процедура за продажба на имот в с.Аспарухово чрез публичен търг

28.07.20 - Заповед №593/28.07.20г. за откриване на процедура за продажба на имот в с.Аспарухово чрез публичен търг

24.07.20г. - Заповеди за спечелил търга участник за с.Поляците и с.Цонево

23-07-2020 - Заповед № 559/23.07.2020г. за определяне на спечелилият търга участник за поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на гр. Дългопол, за стоп. 2020/2021г.

23-07-2020 - Заповед № 558/23.07.2020г. за определяне на спечелилият търга участник за поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на гр. Дългопол, за стоп. 2020/2021г.

23-07-2020 - Заповед № 557/23.07.2020г. за определяне на спечелилият търга участник за поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на с. Боряна, за стоп. 2020/2021г.

02-07-2020 - Заповед № 509/02.07.2020г. за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2020/2021г. на поземлени имоти - земеделски земи

29.06.20г. - Заповеди о№№481, 482, 483, 484, 485, 486 и 487 от 26.06.20г. за продажба на недвижими имоти в с.Аспарухово чрез публичен търг

29.06.20г. - Заповед №480/26.06.20г. за продажба на недвижим имот в с.Цонево, чрез публичен търг

29.06.20г. - Заповед №479/26.06.20г. за отдаване под наем на недвижим имот в с.Поляците чрез публичен търг

18,06.20 г. - Заповед №451/18.06.20г. за определяне участника спечелил процедурата за продажба на апартамент в с.Цонево

27-05-2020 - Заповед № 365/26.05.2020г. за определяне на спечелилият процедурата участник за поземлени имоти - пасища за стоп. 2020/2021г.

20.05.20г. - Заповед №342/20.05.20г. на Кмета на Община Дългопол за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост в с.Цонево.

05-05-2020 - Заповед № 318/04.05.2020г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на пасища за стопанската 2020/2021г.

30.12.2019г. - Заповед №1391/30.12.2019 г. за спечелил търга участник за продажба на имот в с.Цонево

27.12.19г. - Заповед №1382/23.12.19г. за откриване на процедура за продажба на имот в с.Цонево чрез публичен търг

03.12.19г. - Заповеди №№1257 и 1258 от 02.12.19г. за откриване на процедури за продажба чрез публичен търг, на имоти в с.Цонево

25.09.2019 г. - Заповеди за откриване на процедури за продажба чрез публичен търг, на имоти в с.Аспарухово

25.09.2019 г. - Заповеди №1009 и №1010 от 25.09.2019 г. за спечелил търг участник, за продажба на имоти в с.Аспарухово

29.08.2019г. - Заповеди за откриване на процедури за продажба чрез публичен търг на имоти в с.Аспарухово

28-08-2019 - Заповед № 881/28.08.2019г. на Кмета на Община Дългопол за определяне на лицето, спечелило процедура публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот по КК на с. Цонево

28-08-2019 - Заповед № 880/28.08.2019г. на Кмета на Община Дългопол за определяне на лицето, спечелило процедура публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти по КК на с. Боряна

28-08-2019 - Заповед № 879/28.08.2019г. на Кмета на Община Дългопол за определяне на лицето, спечелило процедура публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот по КК на с. Лопушна

31-07-2019 - Заповед № 819/31.07.2019г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от три стопански години (стоп. 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.) на поземлени имоти - втора процедура

11-07-2019 - Заповед № 768/11.07.2019г. на И.Д Кмет на общината за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от три стопански години (стоп. 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.) на поземлени имоти

03.07.19г. - Заповед №721/02.07.19г. за участника спечелил процедура публично оповестен конкурс за учредяване на безсрочно право на строеж - с.Цонево

02-07-2019 - Заповед № 711/02.07.2019г. на Кмета на Община Дългопол за определяне на лицето, спечелило процедура публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти по КК на с. Боряна

02-07-2019 - Заповед № 710/02.07.2019г. на Кмета на Община Дългопол за определяне на лицето, спечелило процедура публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти по КК на гр. Дългопол

02-07-2019 - Заповед № 709/02.07.2019г. на Кмета на Община Дългопол за определяне на лицето, спечелило процедура публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти по КК на с. Цонево

11-06-2019 - Заповед № 633/11.06.2019г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на поземлени имоти - пасища

11-06-2019 - Заповед № 632/11.06.2019г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на поземлени имоти

04.06.19 - Заповед №619/04.06.19г. за откриване на процедура за учредяване право на строеж в с.Цонево, чрез публично оповестен конкурс

23-05-2019 - Заповед № 576/23.05.2019г. на И.Д Кмет на Община Дългопол за определяне на лицето, спечелило процедура публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот

07-05-2019 - Заповед № 450/07.05.2019г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг за стоп. 2019/2020г. на поземлени имоти (пасища, мери, ливади)

07-05-2019 - Заповед № 449/07.05.2019г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг за стоп. 2019/2020г. на поземлени имоти

14.02.19г. - Заповед №129/13.02.19г. за лицето спечелило търга, гр.Дългопол

06-02-2019 - Заповед № 98/05.02.2019г. за откриване на процедура за отдаване под наем на поземлени имоти

21.01.19г. - Заповед №49/21.01.19г. за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг на недвижим имот общинска собственост в гр.Дългопол

09-01-2019 - Заповед № 21/09.01.2019г. за откриване на процедура за отдаване под наем на поземлени имоти

07.12.18г. - Заповед №1192/07.12.18г. за лицето спечелило търга

25.09.18г. - Заповед №924/21.09.18г. за лицето спечелило търга за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Сава

14.11.18г. - Заповед №1097/14.11.18г. за откриване на процедура чрез публичен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост в с.Поляците

25.09.18г. - Заповеди №922 и №923 от 21.09.18г. за откриване на процедури за продажба на недвижими имоти -частна общинска собственост чрез публични търгове в с.Цонево и гр.Дългопол

11.09.2018 г. - Заповед №891/11.09.2018 г. за спечелил търг участник, за продажба на употребявана движима вещ - частна общинска собственост

23.08.2018г. - Заповеди №840, №841 и №842 от 23.08.2018г. за провеждане на публични търгове за продажба на недвижими имоти общинска собственост находящи се в с.Сава, с.Цонево и гр.Дългопол

23.08.2018г. - Заповед №838/22.08.2018 г. за спечелил търг за продажба на употребявана движима вещ - частна общинска собственост

22.08.2018г. - Заповед №823/21.08.2018 г. за откриване на процедура чрез публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявана движима вещ - частна общинска собственост

02.08.2018 г. - Заповед №777/02.08.2018 г. за откриване на процедура чрез публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

17-07-2018 - Заповед № 731/17.07.2018г. за спечелил търга участник за имот по КК на с. Сладка вода

17-07-2018 - Заповед № 730/17.07.2018г. за спечелил търга участник за имоти по КК на с. Боряна

17-07-2018 - Заповед № 728/17.07.2018г. за спечелил търга участник за имоти по КК на с. Цонево

17-07-2018 - Заповед № 727/17.07.2018г. за спечелил търга участник за имоти по КК на с. Дебелец

06.07.2018 г. - Заповед №695/05.07.2018 г. за откриване на процедура чрез публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

29-06-2018 - Заповед № 676/28.06.2018г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на поземлени имоти за стопанските 2018/2019г., 2019/2020г. и 2020/2021г.

29-06-2018 - Заповед № 675/28.06.2018г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на поземлени имоти за стопанската 2018/2019г.

26-06-2018 - Заповед № 661/26.06.2018г. за спечелил търга участник за имоти по КК на с. Аспарухово

26-06-2018 - Заповед № 660/26.06.2018г. за спечелил търга участник за имот с идентификатор 24565.127.9 по КК на гр. Дългопол

14.06.2018 г. - Заповед №631/14.06.2018 г. за откриване на процедура чрез публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

01-06-2018г. - Заповед № 590/01.06.2018г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти за стопанските 2018/2019г., 2019/2020г. и 2020/2021г.

01-06-2018 - Заповед № 589/01.06.2018г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен тър с явно наддаване на поземлени имоти за стопанската 2018/2019г.

22.05.2018 г. - Заповед №553/22.05.2018 г. за откриване на процедура чрез публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

04-05-2018 - Заповед №382/04.05.2018г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на имоти с НТП "ПМЛ" - общинска собственост

27.04.2018 г. - Заповед №345/26.04.2018 г. за откриване на процедура чрез публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

07.03.18г - Заповед №187/06.03.18г. за участника спечелил конкурс за отдаване под наем на недвижим имот в с.Медовец, община Дългопол

14.02.18g - Заповед №135/13.02.18г. за отдаване под наем на имот частна общинска собственост чрез публично оповестен конкурс

02-02-2018 - Заповеди с номера №№ 89, 90, 91, 92 и 93 от 31.01.2018г. на Кмета на Община Дългопол за определяне на участниците, спечелили процедурите за отдаване под наем на земеделски имоти

23.01.18г. - Заповед №63/23.01.18г. за отдаване под наем на имот частна общинска собственост чрез публично оповестен конкурс

17.01.2018 г. - Заповед №55/17.01.2018 г. за откриване на процедура чрез публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

11-01-2018 - Заповед № 29/11.01.2018г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти

21.12.2017 г. - Заповед №1436/20.12.2017 г. за откриване на процедура чрез публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

11.12.17г. - Заповед №1375/11.12.17г. за спечелил търга участник за продажба в с.Рояк

20.11.17г. - Заповеди №1312 и №1313 от 20.11.17г. за откриване на процедура за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост находящи се в с.Цонево и с.Рояк

03.11.17г. - Заповед №1260/03.11.17г. за спечелил търга участник за продажба на специален автомобил -Мерцедес 2628Л ЕКОНИК

23.10.17г. - Заповед №1212/18.10.2017г. за продажба на имот частна общинска собственост чрез публично оповестен търг

10.10.2017г. - Заповед №1173/10.10.2017г. за откриване на процедура чрез публичен търг с явно наддаване, за продажба на бракувана движима вещ - частна общинска собственост

28.08.17 - Заповеди №1020 и №1021/23.08.17г. за откриване на процедура за продажба на недвижими имоти в с.Аспарухово, чрез публични търгове

09.08.2017 г. - Заповед №982/09.08.2017г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

04.08.17г. - Заповеди №693 и №694/04.08.17г. за откриване на процедура за продажба на недвижими имоти в с.Аспарухово, чрез публични търгове

14.07.2017г. - Заповед №645/13.07.2017г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

14.07.2017г. - Заповед №644/13.07.2017г. за спечелил публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, находящ се в гр.Дългопол

21-06-2017 - Заповед № 536/21.06.2017г. за спечелил търга за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ стопански години на имот № 057028, находящ се в землището на с. Лопушна

21-06-2017 - Заповед № 535/21.06.2017г. за спечелил търга за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на 14.00 дка, представляващи ид.ч от имот с идентификатор 24565.502.2005 по КК на гр. Дългопол

21-06-2017 - Заповеди с номера от № 519 до 534 от 21.06.2017г. за спечелили търгове за отдаване под наем за стоп. 2017/2018г. на обр. площ от общински имоти, находящи се в землищата на Община Дългопол

13.06.2017 г. - Заповед №497/13.06.2017 г. за откриване на процедура чрез публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, находящ се в гр.Дългопол

13.06.2017 г. - Заповед №496/13.06.2017 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

29-05-2017 - Заповед № 446/29.05.2017г. за откриване на процедура за отдаване под аренда за срок от 5 стопански години на имот, собственост на Община Дългопол, находящ се в землището на с. Лопушна

29-05-2017 - Заповед № 445/29.05.2017г. за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на 14.00 дка, представляващи ид.ч. от имот, собственост на Община Дългопол, находящ се в гр. Дългопол

29-05-2017 - Заповед № 444/29.05.2017г. за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от една стопанска година (2017/2018) на обработваемата площ на имоти, собственост на Община Дългопол и Приложение № 1 - справка за имотите

24-04-2017 - Заповеди с номера №№ 310, 311 и 312 от 24.04.2017г. за спечелили търгове за отдаване под наем на имоти "Пасища и ливади" за стопанската 2016/2017г.

13.04.17г. - Заповед №291/13.04.17 г. за отдаване под наем за избор на оператор на язовирна стена за срок от 10 години, землище Камен дял

13-04-2017 - Заповед №290/13.04.2017г. за нова процедура за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията чрез публичен търг с явно наддаване на имот публична общинска с

05.04.2017 г. - Заповед №258/04.04.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на имоти общинска собственост - "пасища и ливади", за стопанската 2016/2017 година землища община Дългопол

26.01.17г. - Заповеди №75 и 76 от 23.01.17г. за спечелил търга за отдаване под наем на Водоеми в землището на с.Аспарухово и с.Партизани

18.01.2017g - Заповед №65 и №66 от 18.01.17г. за отдаване под наем за избор на язовирна стена чрез публичен търг на имоти публична собственост находящи се в землището на с.Камен дял

05.01.2017 г. - Заповеди №005, №006 и №007 от 04.01.2017 г. за спечелили търгове за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

13.12.16г. - Заповеди от №1409 до №1413 от 13.12.16г. за провеждане на публичен търг за отдаване под наем за избор на язовирна стена за имоти публична общинска собственост - землища с.Партизани, с. Аспарухово и с.Камен дял

07.12.2016 г. - Заповед №1364/07.12.2016 г. за откриване на процедура за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

27.10.2016 г. - Заповед №1203/26.10.2016 г. за спечелил конкурса участник, за имот в с.Цонево

06.10.2016 г. - Заповед №1134/04.10.2016 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Цонево

04.10.16г. - Заповед №1132/04.10.16 г. за спечелил конкурса участник, за имот в гр.Дългопол

01.09.16 - Заповед 1018/31.08.16г. за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж в имот - частна общинска собственост в гр.Дългопол

26.07.2016 г. - Заповеди от №833 до №835, от №839 до №847 от 26.07.2016 г. за лицата спечелили търгове за отдаване под аренда на имоти в землища Боряна, Цонево, Партизани, Сладка вода

26.07.2016 г. - Заповеди от №814 до №826 от 26.07.2016 г. за лицата спечелили търгове за отдаване под аренда на имоти в землища Арковна, Лопушна, Медовец, Партизани

26.07.2016г. - Заповеди за спечелил търга за землища Аспарухово, Рояк, Комунари, Красимир и Дългопол

12.07.2016 г. - Заповеди от №764 до №767 от 11.07.2016 г. за спечелили търгове за отдаване под наем на имоти в землища Боряна, Цонево, Партизани и Сладка вода

12.07.2016 г. - Заповеди от №760 до №763 от 11.07.2016 г. за спечелили търгове за отдаване под наем на имоти в землища Арковна, Медовец и Поляците

11.07.2016 г. - Заповед №758 от 08.07.2016 г. за лицето спечелило търг за отдаване на земеделски земи в гр. Дългопол

08.07.16г. - Заповед №757 от 08.07.2016 г. за лицето спечелило търга за отдаване на земеделски земи в с. Аспарухово

06.07.2016 г. - Заповеди от №732 до 733 от №744 до №748 от 06.07.2016 г. за провеждане на търгове за аренда/наем за землища Арковна, Медовец, Лопушна и Поляците

06.07.2016г. - Заповеди от №750 до №752 от 06.07.2016 г. за провеждане на търгове за аренда/наем за землища с. Комунари и с. Сава

06.07.2016 г. - Заповеди №719, №720 и №721 от 05.07.2016 г. за провеждане на търгове за аренда/наем, на имоти в землища Боряна и Сладка вода

06. 07. 2016 г. - Заповеди от №713 до №718 от 05.07.2016г. за провеждане на търгове за аренда/наем за землища с.Аспарухово, с.Дебелец, с.Камен дял и с.Рояк

28.06.2016 г. - Заповеди от №679 до №684 от 27.06.2016 г. - нова дата за провеждане на търгове за аредна/наем за землища Сава, Комунари, Красимир, Дългопол

22.06.2016 г. - Заповеди от №662 до №668 от 22.06.2016 г. - нова дата за провеждане на търгове за аренда/наем за землища Аспарухово, Дебелец, Камен дял, Рояк

22.06.2016 г. - Заповеди от №653 до №660 от 20.06.2016 г. - нова дата за провеждане на търгове за аренда/наем за землища Боряна, Цонево, Партизани, Сладка вода

22.06.2016 г. - Заповеди от №643 до №650 от 17.06.2016 г. - нови дати и часове за провеждане на търгове за аренда/наем за землища Арковна, Лопушна, Медовец, Поляците

02.06.2016 г. - Заповеди от №565 до №593 от 02.06.2016 г. за откриване на процедури за отдаване под аренда/наем на имоти общинска собственост, землища община Дългопол

13.05.2016г. - Заповед №471 от 13.05.2016 г. за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост в гр. Дългопол.

12.05.2016г. - Заповеди от №464 до №469 от 12.05.2016 г. за спечелил търга, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

10.05.2016г. - Заповед №459 от 10.05.2016 г. за откриване на процедура за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

10.05.2016г. - Заповед №458 от 10.05.2016 г. за откриване на процедура за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

10.05.2016г. - Заповед №457 от 10.05.2016 г. за откриване на процедура за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

20.04.2016г. - Заповед №381 от 20.04.2016 г. за спечелил търг за отдаване под наем на част от имот в землище Дългопол

18.04.16 г. - Заповед №361 от 15.04.2016 г. за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост в гр.Дългопол.

18.04.16 г. - Заповед №360 от 15.04.2016 г. за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост в с.Медовец

18.04.2016г. - Заповед №364 от 15.04.2016 г. за откриване на процедура за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

18.04.2016г. - Заповед №363 от 15.04.2016 г. за откриване на процедура за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

18.04.2016г. - Заповед №362 от 15.04.2016 г. за откриване на процедура за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

25.03.2016г. - Заповед №287 от 25.03.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот в землище Дългопол

25.03.2016г. - Заповед №285 от 24.03.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на имот с.Медовец

18.01.2016g - Заповед №45 от 18.01.2016г. за откриване на процедура за отдаване под наем на имот в с.Медовец

08.12.2014 г. - Заповед №1037 от 07.12.2015г. за откриване на процедура за отдаване под наем на имот в с.Медовец

28.07.2015 г. - Заповеди от №584 до №601/27.07.2015 г. за спечелили търгове за отдаване под наем на имоти общинска собственост за стопанската 2015/2016 г. землища община Дългопол

03.07.2015 г. - Заповеди от №514 до №529/03.07.2015 г. за откриване на процедури за отдаване под наем на имоти общинска собственост за стопанската 2015/2016 г. землища община Дългопол

24.06.2015г. - Заповеди от №485 до №489 от 23.06.2015 г. за спечелили поблично оповестени конкурси за продажба на имоти - частна общинска собственост с.Дебелец и с.Лопушна

28.05.2015г. - Обява и Заповеди от №391/26.05.15г. до №395/26.05.15г. за провеждане на публично оповестени конкурси на имоти частна общинска собственост с.Дебелец и с.Лопушна

18.05.2015 г. - Заповед №344/18.05.2015 г. за спечелил търг за продажба на имот - частна общинска собственост с.Медовец

15.04.2015 - Заповед №251/15.04.2015 г. за откриване на процедура за продажба на имот частна общинска собственост с.Медовец

22.12.2014 г. - Заповед №1531/22.12.2014 г. за спечелил търг за продажба на имот - частна общинска собственост с.Аспарухово

17.12.2014 г. - Заповеди от №1500 до №1511/17.12.2014 г. за спечелил търг за продажба на имоти - частна общинска собственост с.Аспарухово

08.12.2014 г. - Обява за търг с явно наддаване на имот частна общинска собственост с.Аспарухово

08.12.2014 г. - Заповед №1451/08.12.2014 г. за откриване на процедура за продажба на имот - частна общинска собственост с.Аспарухово

03.12.2014 г. - ОБЯВА за търгове с явно наддаване на имоти частна общинска собственост с.Аспарухово

03.12.2014 г. - Заповеди от №1409 до №1422/02.12.2014 г. за откриване на процедури за продажба на имоти частна общинска собственост с.Аспарухово

18.11.2014 - Заповеди от №1360 до №1363 за спечелил търга за продажба на имоти частна общинска собственост с.Аспарухово

17.11.14 г. - Заповеди от №1333 до №1339/14.11.14г. за спечелил търг за продажба на имоти - частна общинска собственост с.Аспарухово

11.11.2014 г. - Заповеди №1323 и №1324 за спечелил търг за продажба на имоти - частна общинска собственост с.Аспарухово

05.11.2014г. - Заповеди от №1285 до №1288 за спечелил търг за продажба на имоти - частна общинска собственост с.Аспарухово

10.10.2014г. - Заповеди от №1153 до №1183 за откриване на процедури за продажба на имоти частна общинска собственост с.Аспарухово

10.10.2014г. - Обява за търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

19-08-2014 - Заповеди от №788 до №828 за откриване на процедури за продажба на имоти частна общинска собственост с. Аспарухово

23.09.2014г. - Заповеди от №1060 до №1069 за спечелил търга за продажба на имоти частна общинска собственост с.Аспарухово

19-08-2014 - ОБЯВА за търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

- ЗАПОВЕДИ от №535 до ЗАПОВЕД № 550

15-04-2014 - ЗАПОВЕД - № 286

15-04-2014 - ЗАПОВЕД - № 285

28-03-2014 - ЗАПОВЕД - № 236

18-03-2014 - ЗАПОВЕД - № 198

18-03-2014 - ЗАПОВЕД - № 197

Обяви, съобщения
Обява регистри по чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ-02.08.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


Обява

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Каймет Али Мехмед

с. Цонево, ул. „Тридесета” № 23

Ангел...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Радко Асенов Христов

с. Цонево,  ул. Пета  № 12 

Във...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®