Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - Заповеди

НАЧАЛОНачало

21-07-2021 - Заповед № 734/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Сладка вода

21-07-2021 - Заповед № 733/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Цонево

21-07-2021 - Заповед № 731/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлен имот - земеделска земя з-те с. Медовец

21-07-2021 - Заповед № 730/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлен имот - земеделска земя з-те с. Поляците

21-07-2021 - Заповед № 729/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлен имот - земеделска земя з-те с. Поляците

21-07-2021 - Заповед № 728/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Арковна

21-07-2021 - Заповед № 727/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Величково

21-07-2021 - Заповед № 726/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлен имот - земеделска земя з-те с. Дебелец

21-07-2021 - Заповед № 725/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те гр. Дългопол

21-07-2021 - Заповед № 724/21.07.2021г. за определяне на спечелил процедурата участник за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи з-те с. Красимир

07-07-2021 - Заповед № 681/07.07.2021г. за откриване на втора процедура за отдаване под наем за срок от една стопанска година (стоп. 2021/2022г.) на поземлени имоти - земеделски земи

06-07-2021 - Заповеди с номера №№ 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, и 676 от 06.07.2021г. за определяне на спечелилите процедурите участници за отдаване под наем на поземлени и

14-06-2021 - Заповед № 544/14.06.2021г. за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от една стопанска година (стоп. 2021/2022г.) на поземлени имоти - пасища и мери

14-06-2021 - Заповед № 543/14.06.2021г. за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от една стопанска година (стоп. 2021/2022г.) на поземлени имоти - земеделски земи

13.05.21г. - Заповед №412/13.05.21г. за участника спечелил търга за продажба на имот в с.Поляците

13.05.21г. - Заповед №411/13.05.21г. за участника спечелил търга за продажба на имот в с.Поляците

13.05.21г. - Заповеди №410/13.05.21г. за участника спечелил търга за продажба на имоти в с.Поляците

09.04.21г. - Заповеди №315, 316 и 317 от 09.04.21г. за откриване на процедури за продажба на недвижими имоти чрез публичен търг в с.Поляците

01-03-2021 - Заповед № 165/01.03.2021г. за определяне на спечелил трета процедура за отдаване под наем за срок от три стопански години (стоп. 2020/2021г., 2021/2022г. и 2022/2023г.) на поземлени имоти - земеделски земи

10.02.2021 - Заповед №108/10.02.2021г. за завземане на безстопанствен имот

10.02.2021 - Заповед №107/10.02.2021г. за завземане на безстопанствен имот

10.02.2021 - Заповед №106/10.02.2021г. за завземане на безстопанствен имот

10.02.2021 - Заповед №105/10.02.2021г. за завземане на безстопанствен имот

10.02.2021 - Заповед №104/10.02.2021г. за завземане на безстопанствен имот

10.02.2021 - Заповед №103/10.02.2021г. за завземане на безстопанствен имот

10.02.2021 - Заповед №102/10.02.2021г. за завземане на безстопанствен имот

04-02-2021 - Заповед № 87/03.02.2021г. за откриване на трета процедура за отдаване под наем за срок от три стопански години (стоп. 2020/2021г., 2021/2022г. и 2022/2023г.) на поземлени имоти - земеделски земи

05-01-2021 - Заповед № 08/05.01.2021г. за откриване на втора процедура за отдаване под наем за срок от три стопански години (стоп. 2020/2021г., 2021/2022г. и 2022/2023г.) на поземлени имоти - земеделски земи

10-12-2020 - Заповед № 1052/10.12.2020г. за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от три стопански години (стоп. 2020/2021г., 2021/2022г. и 2022/2023г.) на поземлени имоти - земеделски земи

17.11.2020 г. - Заповед №966/16.11.2020 г. за спечелил търга участник за ПИ в с.Аспарухово

23.10.2020 г. - Заповед №878/23.10.2020 г. за спечелил търга участник за ПИ в с.Аспарухово

19.10.20г. - Заповеди от №853 до 859/19.10.20г. за откриване на процедури за продажба на недвижими имоти в с.Аспарухово

28.09.20г. - Заповеди от №771 до №777/25.09.20г. за откриване на процедури за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

28.07.20 - Заповед №600/28.07.20г. за продажба чрез публичен търг на имот в с.Аспарухово

28.07.20 - Заповед №598/28.07.20г. за продажба чрез публичен търг на имот в с.Аспарухово

28.07.20 - Заповед №597/28.07.20г. за продажба чрез публичен търг на имот в с.Аспарухово

28.07.20 - Заповед №596/28.07.20г. за продажба чрез публичен търг на имот в с.Аспарухово

28.07.20 - Заповед №595/28.07.20г. за продажба чрез публичен търг на имот в с.Аспарухово

28.07.20 - Заповед №594/28.0720г. за откриване на процедура за продажба на имот в с.Аспарухово чрез публичен търг

28.07.20 - Заповед №593/28.07.20г. за откриване на процедура за продажба на имот в с.Аспарухово чрез публичен търг

24.07.20г. - Заповеди за спечелил търга участник за с.Поляците и с.Цонево

23-07-2020 - Заповед № 559/23.07.2020г. за определяне на спечелилият търга участник за поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на гр. Дългопол, за стоп. 2020/2021г.

23-07-2020 - Заповед № 558/23.07.2020г. за определяне на спечелилият търга участник за поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на гр. Дългопол, за стоп. 2020/2021г.

23-07-2020 - Заповед № 557/23.07.2020г. за определяне на спечелилият търга участник за поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на с. Боряна, за стоп. 2020/2021г.

02-07-2020 - Заповед № 509/02.07.2020г. за откриване на процедура за отдаване под наем за стоп. 2020/2021г. на поземлени имоти - земеделски земи

29.06.20г. - Заповеди о№№481, 482, 483, 484, 485, 486 и 487 от 26.06.20г. за продажба на недвижими имоти в с.Аспарухово чрез публичен търг

29.06.20г. - Заповед №480/26.06.20г. за продажба на недвижим имот в с.Цонево, чрез публичен търг

29.06.20г. - Заповед №479/26.06.20г. за отдаване под наем на недвижим имот в с.Поляците чрез публичен търг

18,06.20 г. - Заповед №451/18.06.20г. за определяне участника спечелил процедурата за продажба на апартамент в с.Цонево

27-05-2020 - Заповед № 365/26.05.2020г. за определяне на спечелилият процедурата участник за поземлени имоти - пасища за стоп. 2020/2021г.

20.05.20г. - Заповед №342/20.05.20г. на Кмета на Община Дългопол за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост в с.Цонево.

05-05-2020 - Заповед № 318/04.05.2020г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на пасища за стопанската 2020/2021г.

30.12.2019г. - Заповед №1391/30.12.2019 г. за спечелил търга участник за продажба на имот в с.Цонево

27.12.19г. - Заповед №1382/23.12.19г. за откриване на процедура за продажба на имот в с.Цонево чрез публичен търг

03.12.19г. - Заповеди №№1257 и 1258 от 02.12.19г. за откриване на процедури за продажба чрез публичен търг, на имоти в с.Цонево

25.09.2019 г. - Заповеди за откриване на процедури за продажба чрез публичен търг, на имоти в с.Аспарухово

25.09.2019 г. - Заповеди №1009 и №1010 от 25.09.2019 г. за спечелил търг участник, за продажба на имоти в с.Аспарухово

29.08.2019г. - Заповеди за откриване на процедури за продажба чрез публичен търг на имоти в с.Аспарухово

28-08-2019 - Заповед № 881/28.08.2019г. на Кмета на Община Дългопол за определяне на лицето, спечелило процедура публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот по КК на с. Цонево

28-08-2019 - Заповед № 880/28.08.2019г. на Кмета на Община Дългопол за определяне на лицето, спечелило процедура публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти по КК на с. Боряна

28-08-2019 - Заповед № 879/28.08.2019г. на Кмета на Община Дългопол за определяне на лицето, спечелило процедура публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот по КК на с. Лопушна

31-07-2019 - Заповед № 819/31.07.2019г. на Кмета на общината за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от три стопански години (стоп. 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.) на поземлени имоти - втора процедура

11-07-2019 - Заповед № 768/11.07.2019г. на И.Д Кмет на общината за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от три стопански години (стоп. 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.) на поземлени имоти

03.07.19г. - Заповед №721/02.07.19г. за участника спечелил процедура публично оповестен конкурс за учредяване на безсрочно право на строеж - с.Цонево

02-07-2019 - Заповед № 711/02.07.2019г. на Кмета на Община Дългопол за определяне на лицето, спечелило процедура публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти по КК на с. Боряна

02-07-2019 - Заповед № 710/02.07.2019г. на Кмета на Община Дългопол за определяне на лицето, спечелило процедура публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти по КК на гр. Дългопол

02-07-2019 - Заповед № 709/02.07.2019г. на Кмета на Община Дългопол за определяне на лицето, спечелило процедура публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти по КК на с. Цонево

11-06-2019 - Заповед № 633/11.06.2019г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на поземлени имоти - пасища

11-06-2019 - Заповед № 632/11.06.2019г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на поземлени имоти

04.06.19 - Заповед №619/04.06.19г. за откриване на процедура за учредяване право на строеж в с.Цонево, чрез публично оповестен конкурс

23-05-2019 - Заповед № 576/23.05.2019г. на И.Д Кмет на Община Дългопол за определяне на лицето, спечелило процедура публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот

07-05-2019 - Заповед № 450/07.05.2019г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг за стоп. 2019/2020г. на поземлени имоти (пасища, мери, ливади)

07-05-2019 - Заповед № 449/07.05.2019г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг за стоп. 2019/2020г. на поземлени имоти

14.02.19г. - Заповед №129/13.02.19г. за лицето спечелило търга, гр.Дългопол

06-02-2019 - Заповед № 98/05.02.2019г. за откриване на процедура за отдаване под наем на поземлени имоти

21.01.19г. - Заповед №49/21.01.19г. за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг на недвижим имот общинска собственост в гр.Дългопол

09-01-2019 - Заповед № 21/09.01.2019г. за откриване на процедура за отдаване под наем на поземлени имоти

07.12.18г. - Заповед №1192/07.12.18г. за лицето спечелило търга

25.09.18г. - Заповед №924/21.09.18г. за лицето спечелило търга за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Сава

14.11.18г. - Заповед №1097/14.11.18г. за откриване на процедура чрез публичен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост в с.Поляците

25.09.18г. - Заповеди №922 и №923 от 21.09.18г. за откриване на процедури за продажба на недвижими имоти -частна общинска собственост чрез публични търгове в с.Цонево и гр.Дългопол

11.09.2018 г. - Заповед №891/11.09.2018 г. за спечелил търг участник, за продажба на употребявана движима вещ - частна общинска собственост

23.08.2018г. - Заповеди №840, №841 и №842 от 23.08.2018г. за провеждане на публични търгове за продажба на недвижими имоти общинска собственост находящи се в с.Сава, с.Цонево и гр.Дългопол

23.08.2018г. - Заповед №838/22.08.2018 г. за спечелил търг за продажба на употребявана движима вещ - частна общинска собственост

22.08.2018г. - Заповед №823/21.08.2018 г. за откриване на процедура чрез публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявана движима вещ - частна общинска собственост

02.08.2018 г. - Заповед №777/02.08.2018 г. за откриване на процедура чрез публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

17-07-2018 - Заповед № 731/17.07.2018г. за спечелил търга участник за имот по КК на с. Сладка вода

17-07-2018 - Заповед № 730/17.07.2018г. за спечелил търга участник за имоти по КК на с. Боряна

17-07-2018 - Заповед № 728/17.07.2018г. за спечелил търга участник за имоти по КК на с. Цонево

17-07-2018 - Заповед № 727/17.07.2018г. за спечелил търга участник за имоти по КК на с. Дебелец

06.07.2018 г. - Заповед №695/05.07.2018 г. за откриване на процедура чрез публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

29-06-2018 - Заповед № 676/28.06.2018г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на поземлени имоти за стопанските 2018/2019г., 2019/2020г. и 2020/2021г.

29-06-2018 - Заповед № 675/28.06.2018г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на поземлени имоти за стопанската 2018/2019г.

26-06-2018 - Заповед № 661/26.06.2018г. за спечелил търга участник за имоти по КК на с. Аспарухово

26-06-2018 - Заповед № 660/26.06.2018г. за спечелил търга участник за имот с идентификатор 24565.127.9 по КК на гр. Дългопол

14.06.2018 г. - Заповед №631/14.06.2018 г. за откриване на процедура чрез публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

01-06-2018г. - Заповед № 590/01.06.2018г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти за стопанските 2018/2019г., 2019/2020г. и 2020/2021г.

01-06-2018 - Заповед № 589/01.06.2018г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен тър с явно наддаване на поземлени имоти за стопанската 2018/2019г.

22.05.2018 г. - Заповед №553/22.05.2018 г. за откриване на процедура чрез публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

04-05-2018 - Заповед №382/04.05.2018г. за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на имоти с НТП "ПМЛ" - общинска собственост

27.04.2018 г. - Заповед №345/26.04.2018 г. за откриване на процедура чрез публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

07.03.18г - Заповед №187/06.03.18г. за участника спечелил конкурс за отдаване под наем на недвижим имот в с.Медовец, община Дългопол

14.02.18g - Заповед №135/13.02.18г. за отдаване под наем на имот частна общинска собственост чрез публично оповестен конкурс

02-02-2018 - Заповеди с номера №№ 89, 90, 91, 92 и 93 от 31.01.2018г. на Кмета на Община Дългопол за определяне на участниците, спечелили процедурите за отдаване под наем на земеделски имоти

23.01.18г. - Заповед №63/23.01.18г. за отдаване под наем на имот частна общинска собственост чрез публично оповестен конкурс

17.01.2018 г. - Заповед №55/17.01.2018 г. за откриване на процедура чрез публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

11-01-2018 - Заповед № 29/11.01.2018г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти

21.12.2017 г. - Заповед №1436/20.12.2017 г. за откриване на процедура чрез публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

11.12.17г. - Заповед №1375/11.12.17г. за спечелил търга участник за продажба в с.Рояк

20.11.17г. - Заповеди №1312 и №1313 от 20.11.17г. за откриване на процедура за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост находящи се в с.Цонево и с.Рояк

03.11.17г. - Заповед №1260/03.11.17г. за спечелил търга участник за продажба на специален автомобил -Мерцедес 2628Л ЕКОНИК

23.10.17г. - Заповед №1212/18.10.2017г. за продажба на имот частна общинска собственост чрез публично оповестен търг

10.10.2017г. - Заповед №1173/10.10.2017г. за откриване на процедура чрез публичен търг с явно наддаване, за продажба на бракувана движима вещ - частна общинска собственост

28.08.17 - Заповеди №1020 и №1021/23.08.17г. за откриване на процедура за продажба на недвижими имоти в с.Аспарухово, чрез публични търгове

09.08.2017 г. - Заповед №982/09.08.2017г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

04.08.17г. - Заповеди №693 и №694/04.08.17г. за откриване на процедура за продажба на недвижими имоти в с.Аспарухово, чрез публични търгове

14.07.2017г. - Заповед №645/13.07.2017г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

14.07.2017г. - Заповед №644/13.07.2017г. за спечелил публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, находящ се в гр.Дългопол

21-06-2017 - Заповед № 536/21.06.2017г. за спечелил търга за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ стопански години на имот № 057028, находящ се в землището на с. Лопушна

21-06-2017 - Заповед № 535/21.06.2017г. за спечелил търга за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на 14.00 дка, представляващи ид.ч от имот с идентификатор 24565.502.2005 по КК на гр. Дългопол

21-06-2017 - Заповеди с номера от № 519 до 534 от 21.06.2017г. за спечелили търгове за отдаване под наем за стоп. 2017/2018г. на обр. площ от общински имоти, находящи се в землищата на Община Дългопол

13.06.2017 г. - Заповед №497/13.06.2017 г. за откриване на процедура чрез публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, находящ се в гр.Дългопол

13.06.2017 г. - Заповед №496/13.06.2017 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

29-05-2017 - Заповед № 446/29.05.2017г. за откриване на процедура за отдаване под аренда за срок от 5 стопански години на имот, собственост на Община Дългопол, находящ се в землището на с. Лопушна

29-05-2017 - Заповед № 445/29.05.2017г. за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на 14.00 дка, представляващи ид.ч. от имот, собственост на Община Дългопол, находящ се в гр. Дългопол

29-05-2017 - Заповед № 444/29.05.2017г. за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от една стопанска година (2017/2018) на обработваемата площ на имоти, собственост на Община Дългопол и Приложение № 1 - справка за имотите

24-04-2017 - Заповеди с номера №№ 310, 311 и 312 от 24.04.2017г. за спечелили търгове за отдаване под наем на имоти "Пасища и ливади" за стопанската 2016/2017г.

13.04.17г. - Заповед №291/13.04.17 г. за отдаване под наем за избор на оператор на язовирна стена за срок от 10 години, землище Камен дял

13-04-2017 - Заповед №290/13.04.2017г. за нова процедура за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията чрез публичен търг с явно наддаване на имот публична общинска с

05.04.2017 г. - Заповед №258/04.04.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на имоти общинска собственост - "пасища и ливади", за стопанската 2016/2017 година землища община Дългопол

26.01.17г. - Заповеди №75 и 76 от 23.01.17г. за спечелил търга за отдаване под наем на Водоеми в землището на с.Аспарухово и с.Партизани

18.01.2017g - Заповед №65 и №66 от 18.01.17г. за отдаване под наем за избор на язовирна стена чрез публичен търг на имоти публична собственост находящи се в землището на с.Камен дял

05.01.2017 г. - Заповеди №005, №006 и №007 от 04.01.2017 г. за спечелили търгове за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

13.12.16г. - Заповеди от №1409 до №1413 от 13.12.16г. за провеждане на публичен търг за отдаване под наем за избор на язовирна стена за имоти публична общинска собственост - землища с.Партизани, с. Аспарухово и с.Камен дял

07.12.2016 г. - Заповед №1364/07.12.2016 г. за откриване на процедура за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

27.10.2016 г. - Заповед №1203/26.10.2016 г. за спечелил конкурса участник, за имот в с.Цонево

06.10.2016 г. - Заповед №1134/04.10.2016 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Цонево

04.10.16г. - Заповед №1132/04.10.16 г. за спечелил конкурса участник, за имот в гр.Дългопол

01.09.16 - Заповед 1018/31.08.16г. за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж в имот - частна общинска собственост в гр.Дългопол

26.07.2016 г. - Заповеди от №833 до №835, от №839 до №847 от 26.07.2016 г. за лицата спечелили търгове за отдаване под аренда на имоти в землища Боряна, Цонево, Партизани, Сладка вода

26.07.2016 г. - Заповеди от №814 до №826 от 26.07.2016 г. за лицата спечелили търгове за отдаване под аренда на имоти в землища Арковна, Лопушна, Медовец, Партизани

26.07.2016г. - Заповеди за спечелил търга за землища Аспарухово, Рояк, Комунари, Красимир и Дългопол

12.07.2016 г. - Заповеди от №764 до №767 от 11.07.2016 г. за спечелили търгове за отдаване под наем на имоти в землища Боряна, Цонево, Партизани и Сладка вода

12.07.2016 г. - Заповеди от №760 до №763 от 11.07.2016 г. за спечелили търгове за отдаване под наем на имоти в землища Арковна, Медовец и Поляците

11.07.2016 г. - Заповед №758 от 08.07.2016 г. за лицето спечелило търг за отдаване на земеделски земи в гр. Дългопол

08.07.16г. - Заповед №757 от 08.07.2016 г. за лицето спечелило търга за отдаване на земеделски земи в с. Аспарухово

06.07.2016 г. - Заповеди от №732 до 733 от №744 до №748 от 06.07.2016 г. за провеждане на търгове за аренда/наем за землища Арковна, Медовец, Лопушна и Поляците

06.07.2016г. - Заповеди от №750 до №752 от 06.07.2016 г. за провеждане на търгове за аренда/наем за землища с. Комунари и с. Сава

06.07.2016 г. - Заповеди №719, №720 и №721 от 05.07.2016 г. за провеждане на търгове за аренда/наем, на имоти в землища Боряна и Сладка вода

06. 07. 2016 г. - Заповеди от №713 до №718 от 05.07.2016г. за провеждане на търгове за аренда/наем за землища с.Аспарухово, с.Дебелец, с.Камен дял и с.Рояк

28.06.2016 г. - Заповеди от №679 до №684 от 27.06.2016 г. - нова дата за провеждане на търгове за аредна/наем за землища Сава, Комунари, Красимир, Дългопол

22.06.2016 г. - Заповеди от №662 до №668 от 22.06.2016 г. - нова дата за провеждане на търгове за аренда/наем за землища Аспарухово, Дебелец, Камен дял, Рояк

22.06.2016 г. - Заповеди от №653 до №660 от 20.06.2016 г. - нова дата за провеждане на търгове за аренда/наем за землища Боряна, Цонево, Партизани, Сладка вода

22.06.2016 г. - Заповеди от №643 до №650 от 17.06.2016 г. - нови дати и часове за провеждане на търгове за аренда/наем за землища Арковна, Лопушна, Медовец, Поляците

02.06.2016 г. - Заповеди от №565 до №593 от 02.06.2016 г. за откриване на процедури за отдаване под аренда/наем на имоти общинска собственост, землища община Дългопол

13.05.2016г. - Заповед №471 от 13.05.2016 г. за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост в гр. Дългопол.

12.05.2016г. - Заповеди от №464 до №469 от 12.05.2016 г. за спечелил търга, за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

10.05.2016г. - Заповед №459 от 10.05.2016 г. за откриване на процедура за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

10.05.2016г. - Заповед №458 от 10.05.2016 г. за откриване на процедура за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

10.05.2016г. - Заповед №457 от 10.05.2016 г. за откриване на процедура за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

20.04.2016г. - Заповед №381 от 20.04.2016 г. за спечелил търг за отдаване под наем на част от имот в землище Дългопол

18.04.16 г. - Заповед №361 от 15.04.2016 г. за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост в гр.Дългопол.

18.04.16 г. - Заповед №360 от 15.04.2016 г. за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост в с.Медовец

18.04.2016г. - Заповед №364 от 15.04.2016 г. за откриване на процедура за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

18.04.2016г. - Заповед №363 от 15.04.2016 г. за откриване на процедура за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

18.04.2016г. - Заповед №362 от 15.04.2016 г. за откриване на процедура за продажба на употребявани движими вещи - частна общинска собственост

25.03.2016г. - Заповед №287 от 25.03.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот в землище Дългопол

25.03.2016г. - Заповед №285 от 24.03.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на имот с.Медовец

18.01.2016g - Заповед №45 от 18.01.2016г. за откриване на процедура за отдаване под наем на имот в с.Медовец

08.12.2014 г. - Заповед №1037 от 07.12.2015г. за откриване на процедура за отдаване под наем на имот в с.Медовец

28.07.2015 г. - Заповеди от №584 до №601/27.07.2015 г. за спечелили търгове за отдаване под наем на имоти общинска собственост за стопанската 2015/2016 г. землища община Дългопол

03.07.2015 г. - Заповеди от №514 до №529/03.07.2015 г. за откриване на процедури за отдаване под наем на имоти общинска собственост за стопанската 2015/2016 г. землища община Дългопол

24.06.2015г. - Заповеди от №485 до №489 от 23.06.2015 г. за спечелили поблично оповестени конкурси за продажба на имоти - частна общинска собственост с.Дебелец и с.Лопушна

28.05.2015г. - Обява и Заповеди от №391/26.05.15г. до №395/26.05.15г. за провеждане на публично оповестени конкурси на имоти частна общинска собственост с.Дебелец и с.Лопушна

18.05.2015 г. - Заповед №344/18.05.2015 г. за спечелил търг за продажба на имот - частна общинска собственост с.Медовец

15.04.2015 - Заповед №251/15.04.2015 г. за откриване на процедура за продажба на имот частна общинска собственост с.Медовец

22.12.2014 г. - Заповед №1531/22.12.2014 г. за спечелил търг за продажба на имот - частна общинска собственост с.Аспарухово

17.12.2014 г. - Заповеди от №1500 до №1511/17.12.2014 г. за спечелил търг за продажба на имоти - частна общинска собственост с.Аспарухово

08.12.2014 г. - Обява за търг с явно наддаване на имот частна общинска собственост с.Аспарухово

08.12.2014 г. - Заповед №1451/08.12.2014 г. за откриване на процедура за продажба на имот - частна общинска собственост с.Аспарухово

03.12.2014 г. - ОБЯВА за търгове с явно наддаване на имоти частна общинска собственост с.Аспарухово

03.12.2014 г. - Заповеди от №1409 до №1422/02.12.2014 г. за откриване на процедури за продажба на имоти частна общинска собственост с.Аспарухово

18.11.2014 - Заповеди от №1360 до №1363 за спечелил търга за продажба на имоти частна общинска собственост с.Аспарухово

17.11.14 г. - Заповеди от №1333 до №1339/14.11.14г. за спечелил търг за продажба на имоти - частна общинска собственост с.Аспарухово

11.11.2014 г. - Заповеди №1323 и №1324 за спечелил търг за продажба на имоти - частна общинска собственост с.Аспарухово

05.11.2014г. - Заповеди от №1285 до №1288 за спечелил търг за продажба на имоти - частна общинска собственост с.Аспарухово

10.10.2014г. - Заповеди от №1153 до №1183 за откриване на процедури за продажба на имоти частна общинска собственост с.Аспарухово

10.10.2014г. - Обява за търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

19-08-2014 - Заповеди от №788 до №828 за откриване на процедури за продажба на имоти частна общинска собственост с. Аспарухово

23.09.2014г. - Заповеди от №1060 до №1069 за спечелил търга за продажба на имоти частна общинска собственост с.Аспарухово

19-08-2014 - ОБЯВА за търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

- ЗАПОВЕДИ от №535 до ЗАПОВЕД № 550

15-04-2014 - ЗАПОВЕД - № 286

15-04-2014 - ЗАПОВЕД - № 285

28-03-2014 - ЗАПОВЕД - № 236

18-03-2014 - ЗАПОВЕД - № 198

18-03-2014 - ЗАПОВЕД - № 197

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..


График на заседания на комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ

График...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

ДО
РАДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
С.ЦОНЕВО УЛ.ПЕТА  № 12

повече..
Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®