Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ - Одобрени ПУП

НАЧАЛОНачало

10.04.2017 г. - Заповед № 191 / 13.03.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

10.04.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХVІІІ-27 в кв.12 с.Аспарухово одобрен със Зап. № 191 / 13.03.2017 г.

03.04.2017 г. - Заповед № 189 / 13.03.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

03.04.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ V-239 кв.39 с.Медовец одобрен със Заповед № 189 / 13.03.2017 г.

27.03.2017г. - Заповед № 190 / 13.03.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

27.03.2017г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ІІ и УПИ VІІІ в кв.14 с.Рояк одобрен със Заповед № 190 / 13.03.2017 г.

14.03.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ V и VІ в кв.100 гр.Дългопол одобрен със Зап. № 132 / 22.02.2017 г.

14.03.2017 г. - Заповед № 132 / 22.02.2017 г. за одобряване на ПУП за изменение на УПИ V и VІ в кв.100 гр.Дългопол

02.03.2017 г. - Заповед № 40 / 13.01.2017 на Кмета на Община Дългопол

02.03.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХХ-472 в кв.7 гр.Дългопол одобрен със Заповед № 40 / 13.01.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

16.02.2017 г. - Заповед № 39 / 13.01.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

16.02.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ІІ-1293 кв.119 гр.Дългопол одобрен със заповед № 39 / 13.01.2017 г.

16.02.2017 г. - Заповед № 55 / 16.01.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

16.02.2017 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ І-664, ІІ-665, ІІІ-666, ХХХІІ-663 в кв.28 с.Аспарухово одобрен със заповед № 55 / 16.01.2017 г.

03.02.2017 г. - Заповед № 57 / 16.01.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

03.02.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на кв.118 гр.Дългопол одобрен със Заповед № 57 / 16.01.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

20.01.2017 г. - Заповед № 56 / 16.01.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

20.01.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ VІІІ-56 и ІХ-56 в кв.13 с.Цонево одобрен със Заповед № 56 / 16.01.2017 г. на Кмета на Община Дългопол

20.01.2017 г. - Заповед № 1359 / 06.12.2016 г.

20.01.2017 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ І-271 и ІХ-271 в кв.43 с.Медовец, одобрен със Заповед № 1359 / 06.12.2016 г.

04.01.2017 г. - Заповед № 1289 / 14.11.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

04.01.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХІV-1404 в кв.126 гр.Дългопол одобрен със заповед № 1289 / 14.11.2016 г.

03.01.2017 г. - Заповед № 1291 / 14.11.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

03.01.2017 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ІV-175 в кв.22 с.Поляците одобрен със заповед № 1291 / 14.11.2016 г.

08.12.2016 г. - Заповед № 1313 / 17.11.2016 г. на кмета на Община Дългопол

08.12.2016 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ V-77 и ХХІV-77 в кв.30 с.Поляците одобрен със заповед № 1313 / 17.11.2016 г.

02.12.2016 г. - Заповед № 1290 / 14.11.2016 г.

02.12.2016 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на кв.61а, с.Цонево одобрен със Заповед № 1290 / 14.11.2016 г.

01.12.2016 г. - заповед № 1173 / 18.10.2016 г. на кмета на Община Дългопол

01.12.2016 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ІІ-356 и ІІІ-357 кв.19 с.Лопушна одобрен със заповед № 1173 / 18.10.2016 г.

01.12.2016 г. - Заповед № 1154 / 10.10.2016 г. на кмета на Община Дългопол

01.12.2016 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ І-252 кв.1 с.Медовец одобрен със заповед № 1154 / 10.10.2016 г.

01.12.2016 г. - Заповед № 1152 / 10.10.2016 г. на кмета на Община Дългопол

01.12.2016 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХІV-"училище" в кв.97а, гр.Дългопол одобрен със заповед № 1152 / 10.10.2016 г.

24.11.2016 г. - Заповед № 1176 / 18.10.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

24.11.2016 г. - пуП-ПР за изменение на УПИ ХІХ-11 кв.1 с.Поляците одобрен със Заповед № 1176 / 18.10.2016 г.

10.11.2016 г. - Заповед № 1153 / 10.10.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

10.11.2016 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХVІІ-393 кв.28 с.Партизани одобрен със Заповед № 1153 / 10.10.2016 г.

04.10.2016 г. - Заповед № 1074/ 12.09.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

04.10.2016 г. - ПУП-ПРЗ на имот 00789.30.528 с.Аспарухово

04.10.2016 г. - Заповед № 1044 / 02.09.2016 г.

04.10.2016 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ VІІ-142 и VІІІ-142 в кв.6 с.Поляците одобрен със Заповед № 1044 / 02.09.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

27.09.2016 г. - ЗапЗаповед № 1045 / 02.09.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

27.09.2016 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХІV в кв.33 с.Аспарухово одобрен със Заповед № 1045/ 02.09.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

17.09.2016 г. - Заповед № 1014 / 30.09.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

17.09.2016 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХІ-280 в кв.3 гр.Дългопол одобрен със Заповед № 1014/ 30.08.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

24.06.2016 г. - Заповед № 598 / 06.06.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

24.06.2016 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ІІІ-"читалище, мл.дом, кметство" в кв.12 с.Медовец одобрен със Заповед № 598 / 06.06.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

18.04.2016 г. - Заповед № 215 / 10.03.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

18.04.2016 - ПУП-ПР за изменение на УПИ ІV-264 и V-263 в кв.32 с.Медовец одобрен със Заповед № 215 / 10.03.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

11.04.2016 г. - Заповед № 213 / 10.03.2016 г. на Кмета на Община Дългополл

11.04.2016 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ХХІV-33 в кв.12 с.Аспарухово одобрен със заповед № 213 / 10.03.2016 г. на кмета на Община Дългопол

29.03.2016 г. - Заповед № 214 / 10.03.2016 г. на Кмета на Община Дългополл

29.03.2016 г. - ПУП-ПЗ на имот 000552 по КВС на с.Лопушна, одобрен със Заповед № 214 / 10.03.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

08.02.2016 г. - Заповед № 21 / 08.01.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

08.02.2016 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ І-183 в кв.29 с.Медовец одобрен със Заповед № 21 / 08.01.2016 г. на Кмета на Община Дългопол

24.11.2015 г. - Заповед № 904 / 27.10.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

24.11.2015 г. - ПУП-ПЗ на имот 000612 по КВС на с.Медовец, одобрен със Заповед № 904 / 27.10.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

17.11.2015 г. - Заповед № 906 / 27.10.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

17.11.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХХІІ-186 в кв.10 с.Лопушна одобрен със Заповед № 906 / 27.10.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

17.11.2015 г. - Заповед № 905 / 27.10.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

17.11.2015 г. - ПУП- ПР за изменение на УПИ VІІІ, кв.123, гр.Дългопол одобрен със Заповед № 905 / 27.10.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

08.10.2015 г. - Заповед № 798 / 17.09.2015 г. на Кмета на Община Дългополл

08.10.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХV-1307 и ІІ в кв.120, гр.Дългопол, одобрен със Заповед № 798 / 17.09.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

18.09.2015 г. - Заповед № 726 / 26.08.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

18.09.2015 г. - ПУП-ПЗ на имот 200108 по КВС на с.Партизани, одобрен със Заповед № 726 / 26.08.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

18.09.2015 г. - Заповед № 787 / 16.09.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

18.09.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ Х-35 и ХІ в кв.9, с.Дебелец, одобрен със Заповед № 787 / 16.09.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

18.09.2015 г. - Заповед № 629 / 04.08.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

18.09.2015 - ПУП-ПР за изменение на УПИ І-202 в кв.25, с.Цонево, одобрен със Заповед № 629 / 04.08.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

04.09.2015 г. - Решение № 73-4 / 26.06.2015г. на Общински съвет

04.09.2015 г. - ПУП-ПП за "Свързващо кабелно трасе към "Винарска изба в ПИ 011037 по КВС на земл.Дебелец" /част2/ одобрен с Решение № 73-4 / 26.06.2015 г. на Общински съвет

04.09.2015 г. - ПУП-ПП за "Свързващо кабелно трасе към "Винарска изба в ПИ 011037 по КВС на земл.Дебелец" /част1/ одобрен с Решение № 73-4 / 26.06.2015 г. на Общински съвет

04.09.2015 г. - ПУП-ПП за "Водопровод към "Винарска изба в ПИ 011037 по КВС на земл.Дебелец" одобрен с Решение № 73-3 / 26.06.2015 г. на Общински съвет

04.09.2015 г. - Решение № 73-3 / 26.06.2015г. на Общински съвет

25.08.2015 г. - Заповед № 654 / 05.08.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

25.08.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ІІІ-озел., кв.4, с.Сава, одобрен със заповед № 654 / 05.08.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

25.08.2015 г. - Заповед № 630 / 04.08.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

25.08.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ V-142, кв.17, с.Величково, одобрен със заповед № 630 / 04.08.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

30.07.2015 г. - Заповед № 535/ 08.07.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

30.07.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ І-47 в кв.9, с.Величково, одобрен със заповед № 535/ 08.07.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

17.07.2015 г. - Заповед № 417 от 02.06.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

17.07.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХХІ-718 и ХХV-720, кв.46, гр.Дългопол, одобрен със заповед № 417 / 02.06.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

10.07.2015 г. - Заповед № 401 от 29.05.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

10.07.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на кв.19, с.Лопушна, одобрен със заповед № 401 / 29.05.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

09.07.2015 г. - ПУП-ПП за водопр. откл. до ПИ 024019 земл.Дебелец одобрен с Решение № 70-6 / 30.04.2015 г. на ОбС - част 3

09.07.2015 г. - ПУП-ПП за водопр. откл. до ПИ 024019 земл.Дебелец одобрен с Решение № 70-6 / 30.04.2015 г. на ОбС - част 2

09.07.2015 г. - ПУП-ПП за водопр. откл. до ПИ 024019 земл.Дебелец одобрен с Решение № 70-6 / 30.04.2015 г. на ОбС - част 1

09.07.2015 г. - Решение № 70-6 / 30.04.2015 г. на Общински съвет за одобряване на ПУП-ПП за водопр.откл. до ПИ 024019 земл.Дебелец

09.07.2015 г. - ПУП-ПП за външно ел. захр. до ПИ 024019 земл.Дебелец одобрен с Решение № 70-5 / 30.04.2015 г. на ОбС - част 2

09.07.2015 г. - ПУП-ПП за външно ел. захр. до ПИ 024019 земл.Дебелец одобрен с Решение № 70-5 / 30.04.2015 г. на ОбС - част 1

09.07.2015 г. - Решение № 70-5 / 30.04.2015 г. на Общински съвет за одобряване на ПУП-ПП за външно ел. захр. до ПИ 024019 земл.Дебелец

26.06.2015 г. - Заповед № 412 от 01.06.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

26.06.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ V-1161 и ХV-1161, кв.105, гр.Дългопол, одобрен със заповед № 412 / 01.06.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

25.06.2015 г. - Заповед № 403 от 29.05.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

25.06.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ІІ-12 и ІІІ-12, кв.1, с.Поляците, одобрен със заповед № 403 / 29.05.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

08.06.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ІІІ-301, ІV-301, V-301, кв.22, с.Медовец, одобрен със заповед № 416 / 02.06.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

08.06.2015 г. - Заповед № 416 от 02.06.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

08.06.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ VІІІ-170, кв.28, с.Медовец, одобрен със заповед № 336 / 13.05.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

08.06.2015 г. - Заповед № 336 от 13.05.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

29.04.2015 г. - Заповед № 214 от 27.03.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

29.04.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХІ-157, кв.23, с.Аспарухово, одобрен със заповед № 214/ 27.03.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

24.04.2015 г. - Заповед № 216 от 27.03.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

24.04.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ VІ-156 и VІІ-157, кв.24, с.Рояк, одобрен със заповед № 216 / 27.03.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

22.04.2015 г. - Заповед № 217 от 27.03.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

22.04.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХІV-114, ХV-114 и ХVІ-113, кв.7, с.Партизани, одобрен със заповед № 217 / 27.03.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

22.04.2015 г. - Заповед № 215 от 27.03.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

22.04.2015 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ V-757 и ХV-757, кв.45, гр.Дългопол, одобрен със заповед № 215 / 27.03.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

11.02.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ VІ-95 и VІІ-95, кв.20, с.Аспарухово, одобрен със заповед № 33 / 09.01.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

11.02.2015 г. - Заповед № 33 от 09.01.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

02.02.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХVІІІ-за магазин, кв.15, с.Медовец, одобрен със заповед № 34 / 09.01.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

02.02.2015 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХV-153, кв.16, с.Поляците, одобрен със заповед № 32 / 09.01.2015 г. на Кмета на Община Дългопол

Обяви, съобщения
Обява за провеждане на конкурси за военнослужещи

ОБЯВА, КРИТЕРИИ


повече..

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с дейността на МКБППМН

На основание чл. 40 – 46 от ЗБППМН в Община Дългопол...
повече..


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 18 ЯНУАРИ 2016 г.. ОТ 17,00 ЧАСА В ЗАЛА № 2 НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ – ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО...
повече..


Съобщение във връзка с проект „Нови възможности за грижа“

Община Дългопол, като партньор на Агенция за социално...
повече..

Приемни дни

Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.ЦИУГ
Център за информация и услуги на граждани Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Деловодна справка

Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Справка за задължения


Електронен регистър
Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®