Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ - Одобрени ПУП

НАЧАЛОНачало

30.06.2021 г. - Решение № 25-4 / 25.06.2021 г. на Общински съвет

30.06.2021 г. - ПУП-ПП за обект „Оптично кабелно захранване за Приемо-предавателна станция VN4603, РРС Провадия/Рояк на „БТК” ЕАД от съществуваща шахта в сервитута на третокласен път III-208 преди разклона на с.Чайка до ПИ 63135.19.144 по КК на с.Рояк, общ.Дългопол, обл.

04.06.2021 г. - решение 24-9 / 20.05.2021 г. на ОбС

04.06.2021 г. - ПУП-ПРЗ за УПИ I-53 и УПИ II-952 в новообр. кв.141 и нова улична регулация он ОТ 374 до ОТ 377 гр.Дългопол одобрен с решение 24-9 / 20.05.2021 г. на ОбС

04.06.2021 г. - заповед № 499 / 03.06.2021 г.

04.06.2021 г. - ПУП-ПЗ на ПИ 24565.502.2196 одобрен със заповед № 499 / 03.06.2021 г.

03.06.2021 г. - Заповед № 401 / 10.05.2021 г.

03.06.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ V-142 кв.22 с.Аспарухово одобрен със Заповед № 401 / 10.05.2021 г.

14.05.2021 г. - Заповед № 322 / 12.04.2021 г.

14.05.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ IX-93 кв.20 с.Аспарухово одобрен със Заповед № 322 / 12.04.2021 г.

05.05.2021 г. - Заповед № 323 / 12.04.2021 г.

05.05.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ VI-633 кв.18 с.Медовец одобрен със заповед № 323 / 12.04.2021 г.

23.04.2021 г. - Решение № 21-9 / 26.02.2021 г. на Общински съвет

23.04.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на кв.29 и кв.30 с.Лопушна одобрен с решение 21-9 / 26.02.2021 г. на Общински съвет

22.04.2021 г. - Заповед № 204 / 10.03.2021 г.

22.04.2021 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХV-571 и XVII-571 кв.31 гр.Дългопол одобрен със заповед № 204 / 10.03.2021 г.

16.04.2021 г. - Заповед № 205 / 10.03.2021 г.

16.04.2021 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ V-104 кв.55 с.Партизани одобрен със заповед № 205 / 10.03.2021 г.

31.03.2021 г. - заповед № 216 / 10.03.2021 г.

31.03.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ VII-162 кв.30 с.Сава одобрен със заповед № 216 / 10.03.2021 г.

17.03.2021 г. - Заповед № 232 / 16.03.2021 г.

17.03.2021 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ VIII-526 и IX-училище в кв.53 с.Цонево одобрен със Заповед № 232 / 16.03.2021 г.

22.02.2021 г. - Заповед № 72 / 27.01.2021 г.

22.02.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ IV кв.3 Дебелец одобрен със Заповед № 72 / 27.01.2021 г.

22.02.2021 г. - Заповед № 71 / 27.01.2021 г.

22.02.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ I-262 кв.35 с.Цонево одобрен със заповед № 71 / 27.01.2021 г.

17.12.2020 г. - Заповед № 978 / 16.11.2020 г.

17.12.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ IХ-635 в кв.16 с.Медовец одобрен със заповед № 978 / 16.11.2020 г.

10.11.2020 г. - заповед № 842 / 14.10.2020 г.

10.11.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ I-138-училище в кв.11 с.Цонево одобрен със заповед № 842 / 14.10.2020 г.

29.10.2020 г. - заповед № 817 / 07.10.2020 г.

29.10.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ I-341 и II-342 в кв.18 с.Медовец одобрен със заповед № 817 / 07.10.2020 г.

07.10.2020 г. - заповед № 646 / 14.08.2020 г.

07.10.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XIX-1219 и ХХ-1217,1218 кв.112 гр.Дългопол одобрен със заповед № 646 / 14.08.2020 г.

25.09.2020 г. - Заповед № 689 / 01.09.2020 г.

25.09.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ VIII-145 кв.16 с.Медовец одобрен със Заповед № 689/ 01.09.2020 г.

25.09.2020 г. - Заповед № 628 / 06.08.2020 г.

25.09.2020 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИXIII-330 и ХXIII-332q361 кв.11 с.Лопушна одобрен със Заповед № 628 / 06.08.2020 г.

01.09.2020 г. - Заповед № 627 / 06.08.2020 г.

01.09.2020 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ XII-331 кв.11 с.Лопушна одобрен със Заповед № 627 / 06.08.2020 г.

28.08.2020 г. - Заповед № 622 / 05.08.2020 г.

28.08.2020 г. - ПУП-ПР за изм. на УПИ XXV-121кв.12 с.Медовец одобрен със Заповед № 622 / 05.08.2020 г.

15.07.2020 г. - заповед № 413 / 12.06.2020 г.

15.07.2020 г. - ПУП-ПР за изм. на УПИ XV-438 и XVI-438 в кв.54 с.Цонево одобрен със заповед № 413 / 12.06.2020 г.

02.07.2020 г. - Заповед № 414 / 12.06.2020 г.

02.074.2020 г. - ПУП-ПР на УПИ VI и V-344 кв.18 с.Лопушна одобрен със Заповед № 414 /12.06.2020 г.

13.04.2020 г. - ПУП-ПР на УПИ XXIV-283, кв.24 с.Партизани

13.04.2020 г. - Заповед № 168 / 02.03.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ XXIV-283, кв.24 с.Партизани

27.01.2020 г. - заповед № 13 / 07.01.2020 г.

27.01.2020 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XIX и XX кв.29 с.Аспарухово одобрен със заповед № 13 / 07.01.2020 г.

27.01.2020 г. - Заповед № 10 / 07.01.2020 г.

27.01.2020 г. - ПУП-ПРЗ на ПИ 24565.880.7 Дългопол одобрен със Заповед № 10 / 07.01.2020 г.

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..


График на заседания на комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ

График...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

ДО
РАДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
С.ЦОНЕВО УЛ.ПЕТА  № 12

повече..
Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®