Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ - Одобрени ПУП

НАЧАЛОНачало

16.11.2022 г. - Заповед № 1050 / 14.09.2022 г.

16.11.2022 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ VII кв.123 гр.Дългопол одобрен със зап. № 1050 / 14.09.2022 г.

16.11.2022 г. - Заповед № 1051 / 14.09.2022 г.

16.11.2022 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ III-17 и IV-17 кв.2 Дебелец одобрен със заповед № 1051 / 14.09.2022 г.

30.08.2022 г. - Заповед № 890 / 15.08.2022 г.

30.08.2022 г. - ПУП-Пр за изменение на УПИ III-54 кв.22 с.Арковна одобрен със заповд № 890 / 15.08.2022 г.

03.08.2022 г. - заповед № 589 / 04.07.2022 г.

03.08.2022 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XV-611 кв.25 с.Аспарухово одобрен със заповед № 589 / 04.07.2022 г.

03.08.2022 г. - заповед № 644 / 13.07.2022 г.

03.08.2022 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XVI-907 кв.74 гр.Дългопол одобрен със заповед № 644 / 13.07.2022

15.07.2022 г. - Заповед № 346 / 19.05.2022 г.

15.07.2022 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ VI-110 кв.14 с.Медовец одобрен със заповед № 346 / 19.05.2022 г.

08.07.2022 г. - Заповед № 542 / 23,.06.2022 г.

08.07.2022 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ X кв.71 с.Боряна одобрен със заповед № 542 / 23.06.2022 г.

08.07.2022 г. - Заповед № 541 / 23.06.2022 г.

08.07.2022 г. - ПУП-ПЗ за УПИ IX-2255 кв.100 гр.Длгопол одобрен със заповед № 541 / 23.06.2022 г.

21.06.2022 г. - Заповед № 312 / 10.05.2022 г.

21.06.2022 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ ХIII-560 кв.62 с.Цонево одобрен със заповед № 312 / 10.05.2022 г.

17.05.2022 г. - ПУП-ПП одобрен с Решение № 37-14 / 15.04.2022 г. - обяснителна записка

17.05.2022 г. - ПУП-ПП одобрен с Решение № 37-14 / 15.04.2022 г. - част 6

17.05.2022 г. - ПУП-ПП одобрен с Решение № 37-14 / 15.04.2022 г. - част 5

17.05.2022 г. - ПУП-ПП одобрен с Решение № 37-14 / 15.04.2022 г. - част 4

17.05.2022 г. - ПУП-ПП одобрен с Решение № 37-14 / 15.04.2022 г. - част 3

17.05.2022 г. - ПУП-ПП одобрен с Решение № 37-14 / 15.04.2022 г. - част 2

17.05.2022 г. - ПУП-ПП одобрен с Решение № 37-14 / 15.04.2022 г. - част 1

17.05.2022 г. - Решение № 37-14 / 15.04.2022 г. за одобряване на ПУП-ПП

25.01.2022 г. - заповед № 1126 / 04.11.2021 г.

25.01.2022 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ III-54 кв.22 с.Арковна одобрен със заповед № 1126 / 04.11.2021 г.

25.01.2022 г. - Заповед № 1153 / 10.11.2021 г.

25.01.2022 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XIV-1 кв.20 с.Сладка вода одобрен със заповед № 1153 / 10.11.2021 г.

16.12.2021 г. - заповед № 1107 / 01.11.2021 г.

16.12.2021 г. - ПУП-ПР за изменение на УПИ IV-280 и XVIII-279,280 в кв.78 гр.Дългопол одобрен със заповед № 1107 / 01.11.2021 г.

04.11.2021 г. - Заповед № 987 / 21.09.2021 г.

04.11.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ I-1267 кв.115 гр.Длгопол в одобрен със заповед № 987 / 21.09.2021 г.

14.10.2021 г. - Заповед № 988 / 21.09.2021 г.

14.10.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ II-16 в кв.14 с.Партизани одобрен със заповед № 988 / 21.09.2021 г.

27.09.2021 г. - Заповед № 880 / 18.08.2021 г.

27.09.2021 г. - ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ III-63 и IV в кв.14 с.Цонево одобрен със заповед № 880 / 18.08.2021 г.

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ

повече..

Обява регистри по чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ-02.08.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


Обява

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Каймет Али Мехмед

с. Цонево, ул. „Тридесета” № 23

Ангел...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®