Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ - Обяви и съобщения

НАЧАЛОНачало

16.04.2018 г. - Обявление до Диян Миленов Найденов от с.Медовец обл.Варна

12.04.2018 г. - Обявление до Шерифе Халил Шабан от гр.Шумен

03.04.2018 г. - Обявление до Емилия Миткова Баева от с.Бяла река общ.Върбица обл.Шумен

03.04.2018 г. - Обявление до Зинеб Хасан Мустафа - Филипова от гр.Варна

23.03.2018 г. - Обявление до Юсуф Халил Хюсеин и Мирям Мустафа Халил от с.Медовец общ.Дългопол

22.03.2018 г. - Обявление за издадена заповед за разр. за изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ V кв.8 Дебелец

22.03.2018 г. - Обявление до Фатме Шабан Юмер от гр.Варна

22.03.2018 г. - Обявление до Хасан Мустафа Хасан от гр.Варна

20.03.2018 г. - Обявление до Селим Мехмед Адем от гр.Варна

20.03.2018 г. - Заповед № 230 / 20.03.2018 г. на Кмета на Община Дългопол за разрешаване изработване на КПИИ за ПИ 600354 земл. с.Цонево

19.03.2018 г. - График във връзка с изработване на кадастрална карта и кадастрални регискри на с.Дебелец

16.03.2018 г. - Обявление до Юсуф Ахмедов Адемов от гр.Шумен

16.03.2018 г. - Заповед № 219 / 15.03.2018 г. на Кмета на Община Дългопол за допускане изменение на ПУП-ПР

08.03.2018 г. - Обявление до Сафие Мустафа Осман от с.Поляците относно издадена Заповед № 152 / 21.02.2018 г.

07.03.2018 г. - Обявление до Айше Амза Мустафова,Адем Хамза Адем, Мустафа Амза Адем, Джемиле Адем Шакир, Мустафа Мехмед Адем, Емине Хюсеин Билял всички от с.Поляците и Атче Ахмедова Адемова от с.Медовец за издадена Заповед № 1042 / 20.02.2018 г. на Кмета на Община Дългоп

23-02-2018 - Обявление до Хатче Назиф Мехмед с. Вишна обл. Бургас

21.02.2018 г. - Обявление до Гюлсум Мустафа Халимова от с.Капитан Петко обл.Шумен

16.02.2018 г. - Заповед № 138 / 16.02.2018 г. за разр. за изработване на КПИИ УПИ ІІ-42 и ХІV-42 кв.34 с.Сава

12.02.2018 г. - Съобщение за издадено разр. за строеж за КПИИ за "Център за пристройка към детска градина в УПИ І кв.45 с.Цонево"

02/02/2018 - Обявление до Хатче Назиф Мехмед от с.Вишна обл.Бургас

23/01/2018 - Обявление до Гюлсюм Мустафа Халимова от с.Капитан Петко

19.01.2018 г. - Съобщение за издадено разр. за строеж за КПИИ за "Център за рекреация в ПИ 00789.30.416,549 земл. на с.Аспарухово общ.Дългопол"

18.01.2018 г. - Заповед № РД-16-21 / 06.12.2017 г. на ИД на АГКК във връзка с открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Дебелец

16.01.2018 - Обявление за издадени заповеди № 44 и 45 от 16.01.2018 г. за разрешаване изработване на КПИИ

15.01.2018 г. - Обявление до Юсуф Ахмедов Адемов от гр.Шумен

04.01.2018 г. - Обявление до Юркия Мустафа Билял от с.Поляците обл.Варна

Обяви, съобщения
СЪОБЩЕНИЕ

На 10.11.2017г./петък/, от 17:00 ч., в зрителната зала на читалище „Н.Й....
повече..


СЪОБЩЕНИЕ

   На 06.07.2017г. от 18.00 часа В Общинския център за спорт и отдих –...
повече..


Обява за провеждане на конкурси за военнослужещи

ОБЯВА, КРИТЕРИИ


повече..

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с дейността на МКБППМН

На основание чл. 40 – 46 от ЗБППМН в Община Дългопол...
повече..

Приемни дни

Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.ЦИУГ
Център за информация и услуги на граждани Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Деловодна справка

Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Справка за задължения


Електронен регистър
Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®