Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ - Обяви и съобщения

НАЧАЛОНачало

26.01.2022 г. - Обявление до Гинка Георгиева Иванова и Иван Георгиев Георгиев от гр.Игнатиево, Димитър Георгиев Георгиев от гр.Варна, Теодора Василева Стоянова и Снежана Василева Стоянова от с.Здравец обл.Търговище

08.12.2021 г. - Обявление до Станислав Георгиев Маринов от гр.Девня и Лилия Георгиева Маринова от гр.Кубрат

03.12.2021 г. - Обявление до Ибрям Юсеин Зюлкение от с.Цонево

03.12.2021 г. - Обявление до Мартин Николов Вълчев, Мариана Добрева Иванова, Наско Желязков Атанасов от гр.Варна и Снежана Николова Вълчева и Елена Апостолова Димова от гр.София

03.12.2021 г. - Обявление до Веселин Димов Христов от гр.Варна

30.11.2021 г. - Обявление до Димитър Добрев Димитров, Галя Добрева Димитрова и Георги Димов Атанасов от гр.Дългопол

26.11.2021 г. - Обявление до Юксел Исмаил Рашид от гр.Варна

18.11.2021 г. - Обявление до Юлияна Димитрова Вълчева от с.Арковна

15.11.2021 г. - Обявление за изработен ПУП-ПП за „Изместване на част от ВЕЛ 20 Kv извод „Петрол” в участъка през ПИ 00789.30.410, 411, 412, 416, 528 и 768 по КК на с.Аспарухово общ.Дългопол обл.Варна, чрез изграждане на нова КЛ мужду съществ. ЖРС в ПИ 00789.30.413 и ЖРС

15.11.2021 г. - Обявление за изработен ПУП-ПП за „МКРУ 20kV до стълб преди „ТП-1 Поляците“, захранено от съществуващ ВЕЛ 20kV извод „Арковна“, и БКТП 20/0,4kV 2х1000kVA оборудвано с 2х630 kVА в ПИ 57457.129.79, и ВКЛ 20kV от МКРУ до БКТП“

12.11.2021 г. - Издадени заповеди за разрешаване изработване на изменение на ПУП за улична регулация гр.Дългопол и кв.14 с.Медовец

04.11.2021 г. - Обявление до "Обков" АД

02.11.2021 г. - Издадена заповед № 1108 / 01.11.2021 г. за разрешаване изработване ПУП за изменение на УПИ VII кв.123 гр.Дългопол

01.11.2021 г. - Обявление до Марийка Атанасова Паскалева с неизвестен адрес

01.11.2021 г. - внесен за одобряване ПУП-ПП „МКРУ 20kV до стълб преди „ТП-1 Поляците“, захранено от съществуващ ВЕЛ 20kV извод „Арковна“, и БКТП 20/0,4kV 2х1000kVA оборудвано с 2х630 kVА в ПИ 57457.129.79, и ВКЛ 20kV от МКРУ до БКТП“ - 6

01.11.2021 г. - внесен за одобряване ПУП-ПП „МКРУ 20kV до стълб преди „ТП-1 Поляците“, захранено от съществуващ ВЕЛ 20kV извод „Арковна“, и БКТП 20/0,4kV 2х1000kVA оборудвано с 2х630 kVА в ПИ 57457.129.79, и ВКЛ 20kV от МКРУ до БКТП“ - 5

01.11.2021 г. - внесен за одобряване ПУП-ПП „МКРУ 20kV до стълб преди „ТП-1 Поляците“, захранено от съществуващ ВЕЛ 20kV извод „Арковна“, и БКТП 20/0,4kV 2х1000kVA оборудвано с 2х630 kVА в ПИ 57457.129.79, и ВКЛ 20kV от МКРУ до БКТП“ - 4

01.11.2021 г. - внесен за одобряване ПУП-ПП „МКРУ 20kV до стълб преди „ТП-1 Поляците“, захранено от съществуващ ВЕЛ 20kV извод „Арковна“, и БКТП 20/0,4kV 2х1000kVA оборудвано с 2х630 kVА в ПИ 57457.129.79, и ВКЛ 20kV от МКРУ до БКТП“ - 3

01.11.2021 г. - внесен за одобряване ПУП-ПП „МКРУ 20kV до стълб преди „ТП-1 Поляците“, захранено от съществуващ ВЕЛ 20kV извод „Арковна“, и БКТП 20/0,4kV 2х1000kVA оборудвано с 2х630 kVА в ПИ 57457.129.79, и ВКЛ 20kV от МКРУ до БКТП“ - 2

01.11.2021 г. - Внесен за одобряване ПУП-ПП „МКРУ 20kV до стълб преди „ТП-1 Поляците“, захранено от съществуващ ВЕЛ 20kV извод „Арковна“, и БКТП 20/0,4kV 2х1000kVA оборудвано с 2х630 kVА в ПИ 57457.129.79, и ВКЛ 20kV от МКРУ до БКТП“ - 1

01.11.2021 г. - Внесен за одобряване ПУП-ПП „Изместване на част от ВЕЛ 20 Kv извод „Петрол” в участъка през ПИ 00789.30.410, 411, 412, 416, 528 и 768 по КК на с.Аспарухово общ.Дългопол обл.Варна, чрез изграждане на нова КЛ мужду съществ. ЖРС в ПИ 00789.30.413 и ЖРС в ПИ

01.11.2021 г. - Внесен за одобряване ПУП-ПР за изменение на УПИ VIII-2254 „СП „БКС“ кв.100 гр.Дългопол

28.10.2021 г. - Обявление до Миглена Ангелова Георгиева с пост. адрес в гр.Варна и наст. адрес в Исландия

19.10.2021 г. - Обявление до Галя Стоянова Влайкова от гр.Сливен

19.10.2021 г. - Уведомление до Веселин Димитров Христов от гр.Варна

18.10.2021 г. - Издадено решение на Общински съвет № 29-12 / 30.09.2021 г. за разрешеване изработване на ПУП-Парцеларен план

14.10.2021 г. - Издадена заповед № 1055 / 14.10.2021 г. за допускане ПУП-Пр за изменение на УПИ XIII-560, XIV-560 в кв.62 с.Цонево

14.10.2021 г. - Обявление до Антоанета Иванова Цонева от гр.Стражица

07.10.2021 г. - Обявление до Маринка Калчева Жекова с пост. и наст. адрес в гр.Варна ж.к. "Младост"

14.09.2021 г. - Обявление до Снежана Николова Вълчева от гр.София

14.09.2021 г. - Обявление до Наско Желязков Атанасов от гр.Варна

10.09.2021 г. - Обявление до Мартин Николов Вълчев от гр.Варна

10.09.2021 г. - Обявление до Елена Апостолова Димова от гр.София и Мариана Добрева Иванова от гр.Варна

03.09.2021 - Обявление до Юлияна Димитрова Вълчева

26.08.2021 г. - Обявление до Галя Стоянова Влайкова от гр.Сливен

18.08.2021 г. - Решение № 26-20 / 30.07.2021 г. на Общински съвет за разр. изработване на ПУП-ПРЗ з ПИ00789.30.571 с.Аспарухово

18.08.2021 г. - Обявление за издадена заповед № 753 / 23.07.2021 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на кв.5 сАспарухово

12.08.2021 г. - Обявление до Фатме Якуб Исмаил и Лебибе Исмаил Сали от гр.Варна

22.07.2021 г. - Обявление до Радка Христова Димитрова, Паруш Христов Василев, Димитричка Георгиева Мартинова, Николинка Георгиева Христова, Ангел Георгиев Димитров, Любица Георгиева Димитрова, Елена Димова Атанасова, Илия Димов Атанасов и Георги Димов Атанасов от гр.Дълг

19.07.2021 г. - Уведомление до Юксел Исмаил Рашид от гр.Варна

16.07.2021 г. - Съобщение до "Обков" АД

15.07.2021 г. - Внесен за одобряване ПУП-ПР за изменение на УПИ VIII-2254 „СП „БКС“ кв.100 гр.Дългопол

30.06.2021 г. - Обявление до Марийка Атанакова Паскалева за изработен ПУП-ПР за изменение на УПИ IV-1002 и XVIII-1002 кв.78 гр.Дългопол

21.06.2021 г. - Обявление за издадена заповед № 573 / 21.06.2021 г.

14.06.2021 г. - Съобщение до насл. на Селим Алиев Мехмедов - РТурция

10.06.2021 - Обявление за издадена заповед № 538 / 10.06.2021 г. за допускане израбонване на ПУП-ПР за изменение на УПИ III-54 кв.22 с.Арковна

03.06.2021 г. - Обявление за решение ва ОбС № 24-8 / 20.05.2021 г. за разрешаване изработване на Специализиран ПУП за концесия за добив на подз. богатства - строит.материали от находище "Козя поляна" с.Поляците

31.05.2021 г. - Обявление за издадена заповед № 489 / 31.05.2021 г. за разрешение изработване на ПУП за изменение на УПИ XXVII-1263 кв.32 с.Медовец

25.05.2021 г. - Съобщение до Огнян Насков Алипиев - РТурция

14.05.2021 г. - Съобщение до Величка Василева Христова от гр.Варна

12.05.2021 г. - Съобщение до Донка Драганова Христова от гр.Варна

12.05.2021 г. - Съобщение до Фатме Якуб Исмаил и Лебибе Исмаил Сали от гр.Варна

27.04.2021 г. - Изработен ПУП-ПП - част от КПИИ за "Оптично кабелно захранване на ППС VN4603 от съществ. шахта в сервитута на третокласен път преди разклона на с.Чайка до ПИ 63135.19.144 с.Рояк

27.04.2021 г. - Обявление за изработен ПУП-ПП - част от КПИИ за "Оптично кабелно захранване на ППС VN4603 от съществ. шахта в сервитута на третокласен път преди разклона на с.Чайка до ПИ 63135.19.144 с.Рояк

19.04.2021 г. - Обявление за издадена заповед № 343 / 19.04.2021 г. за разрешение изработване изменение на ПУП

19.04.2021 г. - Обявление до Снежана Николова Вълчева от гр.София и Мартин Николов Вълчев от гр.Варна

14.04.2021 г. - Обявление до Кръстю Николов Костадинов от гр.Варна

13.04.2021 г. - Обявление на заповед № 325 / 12.04.2021 г. за допускане изработване на ПУП-ПРЗ кв.115 гр.Дългопол

07.04.2021 г. - Обявление до Димка Стоянова Александрова от гр.Варна

31.03.2021 г. - Обявление до Билян Юлиянов Белберов от с.Партизани обл.Варна

31.03.2021 г. - Обявление до Снежана Николова Вълчева от гр.София

15.03.2021 г. - Обявление за решение ва ОбС № 21-16 / 26.02.2021 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на имот 24565.502.2196 от кадастр. карта на гр.Дългопол

10.03.2021 г. - Обявление до Димитър Петров Стоянов с пост. адрес гр.Варна и наст. адрес в с.Осеново

09.03.2021 г. - Съобщение до Мехмед Мюмюн Абил от с.Партизани обл. Варна, и до Назиля Абил Абил с пост.адрес в с.Партизани, наст. адрес в РТурция

09.03.2021 г. - Съобщение до Мартин Николов Вълчев от гр.Варна

08.03.2021 г. - Обявление за издадена заповед № 194 / 05.03.2021 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ III-63 и IV-селкооп кв.14 с.Цонево

22.02.2021 г. - Издадена заповед № 144 / 22.02.2021 г. за допускане изменение на ПУП

17.02.2021 - заявление от Камен Мартинов Младенов

17.02.2021 - обявление до Калин Михайлов Узунов Р Турция

08.02.2021 г. - Обявление до Станка Цветанова Иванова от гр.Варна

05.02.2021 г. - Обявление до Мехмед Мюмюн Абил и Назиля Абил Абил от с.Партизани общ.Дългопол

03.02.2021 - Обявление за издадена заповед № 83 / 02.02.2021 г. за разрешавене изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ II-16 кв.5 с.Md,jrpdkr

03.02.2021 - Обявление за издадена заповед № 82 / 02.02.2021 г. за разрешавене изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ V-142 кв.22 с.Аспарухово

03.02.2021 - Обявление за издадена заповед № 81 / 02.02.2021 г. за разрешавене изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ IX-1200 кв.110 гр.Дългопол

02.02.2021 г. - Обявление за издадена заповед № 79 / 02.02.2021 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XIV-1 кв.20 с.Сладка вода

02.02.2021 г. - Обявление за издадена заповед № 78 / 02.02.2021 г. за разрешавене изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ X кв.7 с.Поляците

22.01.2021 г. - Издадени заповеди от 22.01.2021 г. за изработване на ПУП

11.01.2021 г. - Обявление до Райна Василева от с.Комунари обл.Варна

06.01.2021 г. - Обявление до Димитър Петров Стоянов от гр.Варна

15.12.2020 г. - Съобщение до Галина Живкова Петрова и Йордан Димитров Петров от гр.Варна за издадена виза за проектиране

29.10.2020 г. - Обявление до заинт. лица за издадена заповед № 891 / 28.10.2020 г. за одобряване на изменение на имот с планосн. № 23 от кадастр. план на Дебелец

19.10.2020 г. - Обявление до Нели Тодорова Велкова от гр.Варна

05.10.2020 г. - Обявление до Пенчо Дяков Петров от с.Габърница

05.10.2020 г. - Обявление до Георги Димитров Димитров от гр.Варна

08.09.2020 г. - Съобщение до Иляз Неджиб Шакир от гр. Варна

21.08.2020 г. - Обявление до Георги ДимитровДимитров от гр.Варна

12.08.2020 г. - Обявление до Пенчо Дяков Петров от с.Габърница обл.Варна

10.08.2020 г. - Обявление до Мюслюм Мехмед Юмер от гр.Варна

21.07.2020 г. - Обявление до Красимир Людмилов Кирилов от гр.Плевен

16.07.2020 г. - Уведомление до Димитър Петров Ненов от гр.Варна

15.07.2020 г. - Уведомление до Нели Тошкова Кръстева и Никола Неделчев Дойчев от гр.Варан

10.074.2020 - Съобщение до Цветелина Николаева Андонова и "Лабиринт-строй енженеринг" ООД

18.06.2020 г. - Съобщение до Георги Николаев Пенчев с пост. адрес в гр.София

20.05.2020 г. - Обявление до Иванка Димитрова Маринова от гр.Дългопол

08.05.2020 г. - Обявление до Евелина Живкова Василева гр.Варна, Армине Самвел Манукян гр.София, Мария Чавдарова Валтер гр.Варна и Златка Николова Захариева гр.Варна

05.05.2020 г. - Обявление до Галина Цветкова Иванова от гр.Варна

07.04.2020 г. - ПУП-Парцеларен план за "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "Варна Лан" ООД на територията на област Варна" - етап 1 - на територията на Община Дългопол

07.04.2020 г. - Обявление за ПУП-Парцеларен план за "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "Варна Лан" ООД на територията на област Варна" - етап 1 - на територията на Община Дългопол

12.03.2020 г. - Обявление до Златка Иванова Ганева от гр.Варна

12.03.2020 г. - Обявление до Калин Тодоров Иванов от с.Приселци обл.Варна и Светла Цветанова Иванова от гр.Варна

28.02.2020 г. - Издадена заповед № 156 / 27.02.2020 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ XIX-1219 и ХХ-1218,1217 кв.112 гр.Дългопол

Обяви, съобщения
Обява

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Каймет Али Мехмед

с. Цонево, ул. „Тридесета” № 23

Ангел...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Радко Асенов Христов

с. Цонево,  ул. Пета  № 12 

Във...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®