Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ - Обяви и съобщения

НАЧАЛОНачало

22.07.2021 г. - Обявление до Радка Христова Димитрова, Паруш Христов Василев, Димитричка Георгиева Мартинова, Николинка Георгиева Христова, Ангел Георгиев Димитров, Любица Георгиева Димитрова, Елена Димова Атанасова, Илия Димов Атанасов и Георги Димов Атанасов от гр.Дълг

19.07.2021 г. - Уведомление до Юксел Исмаил Рашид от гр.Варна

16.07.2021 г. - Съобщение до "Обков" АД

15.07.2021 г. - Внесен за одобряване ПУП-ПР за изменение на УПИ VIII-2254 „СП „БКС“ кв.100 гр.Дългопол

30.06.2021 г. - Обявление до Марийка Атанакова Паскалева за изработен ПУП-ПР за изменение на УПИ IV-1002 и XVIII-1002 кв.78 гр.Дългопол

21.06.2021 г. - Обявление за издадена заповед № 573 / 21.06.2021 г.

14.06.2021 г. - Съобщение до насл. на Селим Алиев Мехмедов - РТурция

10.06.2021 - Обявление за издадена заповед № 538 / 10.06.2021 г. за допускане израбонване на ПУП-ПР за изменение на УПИ III-54 кв.22 с.Арковна

03.06.2021 г. - Обявление за решение ва ОбС № 24-8 / 20.05.2021 г. за разрешаване изработване на Специализиран ПУП за концесия за добив на подз. богатства - строит.материали от находище "Козя поляна" с.Поляците

31.05.2021 г. - Обявление за издадена заповед № 489 / 31.05.2021 г. за разрешение изработване на ПУП за изменение на УПИ XXVII-1263 кв.32 с.Медовец

25.05.2021 г. - Съобщение до Огнян Насков Алипиев - РТурция

14.05.2021 г. - Съобщение до Величка Василева Христова от гр.Варна

12.05.2021 г. - Съобщение до Донка Драганова Христова от гр.Варна

12.05.2021 г. - Съобщение до Фатме Якуб Исмаил и Лебибе Исмаил Сали от гр.Варна

27.04.2021 г. - Изработен ПУП-ПП - част от КПИИ за "Оптично кабелно захранване на ППС VN4603 от съществ. шахта в сервитута на третокласен път преди разклона на с.Чайка до ПИ 63135.19.144 с.Рояк

27.04.2021 г. - Обявление за изработен ПУП-ПП - част от КПИИ за "Оптично кабелно захранване на ППС VN4603 от съществ. шахта в сервитута на третокласен път преди разклона на с.Чайка до ПИ 63135.19.144 с.Рояк

19.04.2021 г. - Обявление за издадена заповед № 343 / 19.04.2021 г. за разрешение изработване изменение на ПУП

19.04.2021 г. - Обявление до Снежана Николова Вълчева от гр.София и Мартин Николов Вълчев от гр.Варна

14.04.2021 г. - Обявление до Кръстю Николов Костадинов от гр.Варна

13.04.2021 г. - Обявление на заповед № 325 / 12.04.2021 г. за допускане изработване на ПУП-ПРЗ кв.115 гр.Дългопол

07.04.2021 г. - Обявление до Димка Стоянова Александрова от гр.Варна

31.03.2021 г. - Обявление до Билян Юлиянов Белберов от с.Партизани обл.Варна

31.03.2021 г. - Обявление до Снежана Николова Вълчева от гр.София

15.03.2021 г. - Обявление за решение ва ОбС № 21-16 / 26.02.2021 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на имот 24565.502.2196 от кадастр. карта на гр.Дългопол

10.03.2021 г. - Обявление до Димитър Петров Стоянов с пост. адрес гр.Варна и наст. адрес в с.Осеново

09.03.2021 г. - Съобщение до Мехмед Мюмюн Абил от с.Партизани обл. Варна, и до Назиля Абил Абил с пост.адрес в с.Партизани, наст. адрес в РТурция

09.03.2021 г. - Съобщение до Мартин Николов Вълчев от гр.Варна

08.03.2021 г. - Обявление за издадена заповед № 194 / 05.03.2021 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ III-63 и IV-селкооп кв.14 с.Цонево

22.02.2021 г. - Издадена заповед № 144 / 22.02.2021 г. за допускане изменение на ПУП

17.02.2021 - заявление от Камен Мартинов Младенов

17.02.2021 - обявление до Калин Михайлов Узунов Р Турция

08.02.2021 г. - Обявление до Станка Цветанова Иванова от гр.Варна

05.02.2021 г. - Обявление до Мехмед Мюмюн Абил и Назиля Абил Абил от с.Партизани общ.Дългопол

03.02.2021 - Обявление за издадена заповед № 83 / 02.02.2021 г. за разрешавене изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ II-16 кв.5 с.Md,jrpdkr

03.02.2021 - Обявление за издадена заповед № 82 / 02.02.2021 г. за разрешавене изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ V-142 кв.22 с.Аспарухово

03.02.2021 - Обявление за издадена заповед № 81 / 02.02.2021 г. за разрешавене изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ IX-1200 кв.110 гр.Дългопол

02.02.2021 г. - Обявление за издадена заповед № 79 / 02.02.2021 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XIV-1 кв.20 с.Сладка вода

02.02.2021 г. - Обявление за издадена заповед № 78 / 02.02.2021 г. за разрешавене изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ X кв.7 с.Поляците

22.01.2021 г. - Издадени заповеди от 22.01.2021 г. за изработване на ПУП

11.01.2021 г. - Обявление до Райна Василева от с.Комунари обл.Варна

06.01.2021 г. - Обявление до Димитър Петров Стоянов от гр.Варна

15.12.2020 г. - Съобщение до Галина Живкова Петрова и Йордан Димитров Петров от гр.Варна за издадена виза за проектиране

29.10.2020 г. - Обявление до заинт. лица за издадена заповед № 891 / 28.10.2020 г. за одобряване на изменение на имот с планосн. № 23 от кадастр. план на Дебелец

19.10.2020 г. - Обявление до Нели Тодорова Велкова от гр.Варна

05.10.2020 г. - Обявление до Пенчо Дяков Петров от с.Габърница

05.10.2020 г. - Обявление до Георги Димитров Димитров от гр.Варна

08.09.2020 г. - Съобщение до Иляз Неджиб Шакир от гр. Варна

21.08.2020 г. - Обявление до Георги ДимитровДимитров от гр.Варна

12.08.2020 г. - Обявление до Пенчо Дяков Петров от с.Габърница обл.Варна

10.08.2020 г. - Обявление до Мюслюм Мехмед Юмер от гр.Варна

21.07.2020 г. - Обявление до Красимир Людмилов Кирилов от гр.Плевен

16.07.2020 г. - Уведомление до Димитър Петров Ненов от гр.Варна

15.07.2020 г. - Уведомление до Нели Тошкова Кръстева и Никола Неделчев Дойчев от гр.Варан

10.074.2020 - Съобщение до Цветелина Николаева Андонова и "Лабиринт-строй енженеринг" ООД

18.06.2020 г. - Съобщение до Георги Николаев Пенчев с пост. адрес в гр.София

20.05.2020 г. - Обявление до Иванка Димитрова Маринова от гр.Дългопол

08.05.2020 г. - Обявление до Евелина Живкова Василева гр.Варна, Армине Самвел Манукян гр.София, Мария Чавдарова Валтер гр.Варна и Златка Николова Захариева гр.Варна

05.05.2020 г. - Обявление до Галина Цветкова Иванова от гр.Варна

07.04.2020 г. - ПУП-Парцеларен план за "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "Варна Лан" ООД на територията на област Варна" - етап 1 - на територията на Община Дългопол

07.04.2020 г. - Обявление за ПУП-Парцеларен план за "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "Варна Лан" ООД на територията на област Варна" - етап 1 - на територията на Община Дългопол

12.03.2020 г. - Обявление до Златка Иванова Ганева от гр.Варна

12.03.2020 г. - Обявление до Калин Тодоров Иванов от с.Приселци обл.Варна и Светла Цветанова Иванова от гр.Варна

28.02.2020 г. - Издадена заповед № 156 / 27.02.2020 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ XIX-1219 и ХХ-1218,1217 кв.112 гр.Дългопол

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..


График на заседания на комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ

График...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

ДО
РАДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
С.ЦОНЕВО УЛ.ПЕТА  № 12

повече..
Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®