Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ - Обяви и съобщения

НАЧАЛОНачало

01.03.2023 г. - Графична част към обявление с изх. № 2600-61/3/ 01.03.2023 г.

01.03.2023 г. - Обявление с изх.№ 2600-61/3/01.03.2023 г. за ПУП-ПРЗ за изменение на кв.63 с.Боряна

09.02.2023 г. - Уведомление до Ася Петрова Демирова от гр.Дългопол

09.02.2023 г. - Уведомление до Цонка Борисова Йовчева от гр.Казанлък

09.02.2023 г. - Уведомление до Галя Недева Рачева от гр.София

09.02.2023 г. - Уведомление до Атанаска Стоянова Манолова от гр.Бургас

09.02.2023 г. - Уведомление до Иванка Минчева Жекова от гр.Варна

09.02.2023 г. - Уведомление до Антон Добрев Димитров от гр.Варна

09.02.2023 г. - Уведомление до Росен Недев Рачев от гр.Варна

02.02.2023 г. - Обявление да Павел Йорданов Серафимов и Илина Йорданова Серафимова от гр.София

02.02.2023 г. - Обявление до Елеонора Димитрова Пош от гр.София

06.01.2023 г. - Обявление за издадена заповед от 04.01.2023 г. за допускане изработване на ПУП

22.12.2022 г. - Обявление за издадени заповеди от 22.12.2022 г. за допускане изработване на ПУП

19.12.2022 г. - Графична част на специализиран ПУП за „Концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства – строителни материали (варовици) от находище „Козя поляна“ в земл. на с.Поляците“

19.12.2022 - Обявление за изработен специализиран ПУП за „Концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства – строителни материали (варовици) от находище „Козя поляна“ в земл. на с.Поляците“

06.12.2022 г. - Обявление до Симо Добрев Янев от гр. Девня

16.11.2022 г. - Обявление за издадена заповед № 1293 / 21.10.2022 г. за разр. за разрешение за изработване на ПУП за изменение на кв.112 гр.Дългопол

14.11.2022 г. - Обявление за издадена заповед № 1233 / 21.10.2022 г. за разр. за изработване на КИИП

05.10.2022 - Обявление до Юксел Исмаил Рашид

08.08.2022 г. - Обявление до Симо Добрев Янев от гр. Девня

05.08.2022 г. - Обявление до "КИНГС КЕЙПЪРС" ЕООД - с.Цонево

19.07.2022 г. - Обявлене до Ивайло Тодоров Иванов от гр.Варна

23.06.2022 г. - Обявление до Юксел Исмаил Рашид от гр.Варна

06.06.2022 г. - Обявление до Катя Димитрова Жекова от гр.Варна

01.06.2022 г. - Обявление до Юксел Исмаил Рашид от гр.Варна

30.05.2022 г. - Обявление до Мехмед Хасан Мехмед от с.Цонево за издадена заповед № 312 / 10.05.2022 г.

10.05.2022 г. - Обявление до Ибрям Юсеин Зюлкение от с.Цонево за издадена заповед № 312 / 10.05.2022 г.

05.05.2022 г. - Обявление за издадено разр. за строж № 3 / 04.05.2022 г.

03.05.2022 г. - Обявление за издадени решения на Общински съвет № 37-13, 37-15 и 37-16 от 15.04.2022 г. за разрешения за изработване на: ПУП-ПЗ на имот 57457.129.983 по кадастр. карта на земл. на с.Поляците; Специализиран ПУП по чл.54, ал.6 от ЗУТ за Концесия за добив с

23.03.2022 г. - Обявление до Марийка Атанасова Паскалева с неизв. адрес

10.03.2022 г. - Обявление за издадени заповеди № 160 и № 161 от 09.03.2022 г. за допускане изработване наПУП

01-03-2022 - Писмо №9400-258(7)/01.03.2022г.

18.02.2022 г. - Обявление до Тодор Василев Стоянов с пост. адрес в гр.Шумен и наст. адрес в гр.София

16.02.2022 - съобщение

26.01.2022 г. - Обявление до Гинка Георгиева Иванова и Иван Георгиев Георгиев от гр.Игнатиево, Димитър Георгиев Георгиев от гр.Варна, Теодора Василева Стоянова и Снежана Василева Стоянова от с.Здравец обл.Търговище

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ

повече..

Обява регистри по чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ-02.08.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


Обява

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Каймет Али Мехмед

с. Цонево, ул. „Тридесета” № 23

Ангел...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®