Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ ПО ЗУТ - Обяви и съобщения

НАЧАЛОНачало

07.04.2021 г. - Обявление до Димка Стоянова Александрова от гр.Варна

31.03.2021 г. - Обявление до Билян Юлиянов Белберов от с.Партизани обл.Варна

31.03.2021 г. - Обявление до Снежана Николова Вълчева от гр.София

15.03.2021 г. - Обявление за решение ва ОбС № 21-16 / 26.02.2021 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на имот 24565.502.2196 от кадастр. карта на гр.Дългопол

10.03.2021 г. - Обявление до Димитър Петров Стоянов с пост. адрес гр.Варна и наст. адрес в с.Осеново

09.03.2021 г. - Съобщение до Мехмед Мюмюн Абил от с.Партизани обл. Варна, и до Назиля Абил Абил с пост.адрес в с.Партизани, наст. адрес в РТурция

09.03.2021 г. - Съобщение до Мартин Николов Вълчев от гр.Варна

08.03.2021 г. - Обявление за издадена заповед № 194 / 05.03.2021 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ III-63 и IV-селкооп кв.14 с.Цонево

22.02.2021 г. - Издадена заповед № 144 / 22.02.2021 г. за допускане изменение на ПУП

17.02.2021 - заявление от Камен Мартинов Младенов

17.02.2021 - обявление до Калин Михайлов Узунов Р Турция

08.02.2021 г. - Обявление до Станка Цветанова Иванова от гр.Варна

05.02.2021 г. - Обявление до Мехмед Мюмюн Абил и Назиля Абил Абил от с.Партизани общ.Дългопол

03.02.2021 - Обявление за издадена заповед № 83 / 02.02.2021 г. за разрешавене изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ II-16 кв.5 с.Md,jrpdkr

03.02.2021 - Обявление за издадена заповед № 82 / 02.02.2021 г. за разрешавене изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ V-142 кв.22 с.Аспарухово

03.02.2021 - Обявление за издадена заповед № 81 / 02.02.2021 г. за разрешавене изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ IX-1200 кв.110 гр.Дългопол

02.02.2021 г. - Обявление за издадена заповед № 79 / 02.02.2021 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XIV-1 кв.20 с.Сладка вода

02.02.2021 г. - Обявление за издадена заповед № 78 / 02.02.2021 г. за разрешавене изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ X кв.7 с.Поляците

22.01.2021 г. - Издадени заповеди от 22.01.2021 г. за изработване на ПУП

11.01.2021 г. - Обявление до Райна Василева от с.Комунари обл.Варна

06.01.2021 г. - Обявление до Димитър Петров Стоянов от гр.Варна

15.12.2020 г. - Съобщение до Галина Живкова Петрова и Йордан Димитров Петров от гр.Варна за издадена виза за проектиране

29.10.2020 г. - Обявление до заинт. лица за издадена заповед № 891 / 28.10.2020 г. за одобряване на изменение на имот с планосн. № 23 от кадастр. план на Дебелец

19.10.2020 г. - Обявление до Нели Тодорова Велкова от гр.Варна

05.10.2020 г. - Обявление до Пенчо Дяков Петров от с.Габърница

05.10.2020 г. - Обявление до Георги Димитров Димитров от гр.Варна

08.09.2020 г. - Съобщение до Иляз Неджиб Шакир от гр. Варна

21.08.2020 г. - Обявление до Георги ДимитровДимитров от гр.Варна

12.08.2020 г. - Обявление до Пенчо Дяков Петров от с.Габърница обл.Варна

10.08.2020 г. - Обявление до Мюслюм Мехмед Юмер от гр.Варна

21.07.2020 г. - Обявление до Красимир Людмилов Кирилов от гр.Плевен

16.07.2020 г. - Уведомление до Димитър Петров Ненов от гр.Варна

15.07.2020 г. - Уведомление до Нели Тошкова Кръстева и Никола Неделчев Дойчев от гр.Варан

10.074.2020 - Съобщение до Цветелина Николаева Андонова и "Лабиринт-строй енженеринг" ООД

18.06.2020 г. - Съобщение до Георги Николаев Пенчев с пост. адрес в гр.София

20.05.2020 г. - Обявление до Иванка Димитрова Маринова от гр.Дългопол

08.05.2020 г. - Обявление до Евелина Живкова Василева гр.Варна, Армине Самвел Манукян гр.София, Мария Чавдарова Валтер гр.Варна и Златка Николова Захариева гр.Варна

05.05.2020 г. - Обявление до Галина Цветкова Иванова от гр.Варна

07.04.2020 г. - ПУП-Парцеларен план за "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "Варна Лан" ООД на територията на област Варна" - етап 1 - на територията на Община Дългопол

07.04.2020 г. - Обявление за ПУП-Парцеларен план за "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "Варна Лан" ООД на територията на област Варна" - етап 1 - на територията на Община Дългопол

12.03.2020 г. - Обявление до Златка Иванова Ганева от гр.Варна

12.03.2020 г. - Обявление до Калин Тодоров Иванов от с.Приселци обл.Варна и Светла Цветанова Иванова от гр.Варна

28.02.2020 г. - Издадена заповед № 156 / 27.02.2020 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ XIX-1219 и ХХ-1218,1217 кв.112 гр.Дългопол

Обяви, съобщения
ОБЯВА

От 04.01.2021г. община Дългопол, като бенифициент по Проект,...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37в, АЛ. 5 ОТ ЗСПЗЗ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ...
повече..


ОБЯВА

На 15.10.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Дългопол, ще се проведе търг...
повече..


ОБЯВА

Решение...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®