Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКИ ФОНД - Процедури

НАЧАЛОНачало

08-06-2021 - Заповед класиране обект №2

08-06-2021 - Протокол класиран обект №2

08-06-2021 - Заповед класиране обект №1

08-06-2021 - Протокол класиран обект №1

21-05-2021 - Открит конкурс Добив на дървесина обект№2

21-05-2021 - Открит конкурс Добив на дървесина обект№1

10-11-2020 - Заповед за прекратяване на процедура в обект №3

10-11-2020 - Заповед за прекратяване на процедура в обект №2

19-10-2020 - Добив на дървесина - обект №3

19-10-2020 - Добив на дървесина - обект №2

29-09-2020 - Протокол от комисия

09-09-2020 - Заповед за прекратяване на процедура в обект №1

08-09-2020 - Заповед за процедура Извършване на добив на дървесина обект №1

19-08-2020 - Заповед „Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на дървесина в общинските горски територии собственост на Община Дългопол”

19-08-2020 - Условия „Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на дървесина в общинските горски територии собственост на Община Дългопол”

19-08-2020 - Проекто-договор „Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на дървесина в общинските горски територии собственост на Община Дългопол”

19-08-2020 - Декларации-образци „Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на дървесина в общинските горски територии собственост на Община Дългопол”

18-08-2020 - Заповед за открит конкурс Извършване на добив на дървесина

18-08-2020 - Условия за открит конкурс Извършване на добив на дървесина

18-08-2020 - Проекто Договор за добив на дървесина

18-08-2020 - Декларации към открит конкурс Извършване на добив на дървесина

16-07-2020 - Заповед за прекратяване

30-06-2020 - Проекто Договор за добив на дървесина

30-06-2020 - Технологични планове

29-06-2020 - Заповед за открит конкурс Извършване на добив на дървесина

29-06-2020 - Условия за открит конкурс Извършване на добив на дървесина

29-06-2020 - Декларации към открит конкурс Извършване на добив на дървесина

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..


График на заседания на комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ

График...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

ДО
РАДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
С.ЦОНЕВО УЛ.ПЕТА  № 12

повече..
Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®