Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - Архив до 01-07-2014

НАЧАЛОНачало

01/09/2014 - Протокол от работата на комисията по процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА МОБИЛЕН ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА УСЛУГА ЧРЕЗ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТА GSM И ФИКСИРАНА МРЕЖА С НАЦИОНАЛНО ПОКР

20-08-2014 - Отговор на въпрос- Избор на мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез далекосъобщителна мрежа по стандарта GSM и фиксирана мрежа с национално покритие за нуждите на община Дългопол

13-08-2014 - Публична покана- Избор на мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез далекосъобщителна мрежа по стандарта GSM и фиксирана мрежа с национално покритие за нуждите на община Дългопол

28-07-2014 - Протокол от работа на комисията по процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет Доставка на лек автомобил за нуждите на Община Дългопол

11-07-2014 - Публична покана с предмет ''Доставка на лек автомобил за нуждите на Община Дългопол''

01-07-2014 - РАЗЯСНЕНИЕ 1- Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи в Дългопол

18-06-2014 - Открита процедура- Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици гр. Дългопол

25-04-2014 - Открита процедура „Реконструкция на уличната мрежа в с. Медовец, община Дългопол-първи етап”

31-03-2014 - Публична покана с предмет: Обособена позиция 1:„Ремонт на път VAR 2190/III-208, Дългопол- Комунари/-Боряна-Сладка вода” Обособена позиция 2:„Ремонт на улици в гр. Дългопол- ул. „Цар Самуил”, ул. „Райна Княгиня”, ул. „Васил Левски, ул. „Христо Михайлов”, у

21-03-2014 - Публична покана с предмет: "Правни услуги за изготвяне на тръжна документация за изпълнение на дейностите по проект „Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208/ и път от общински път VAR 3194/І

13-03-2014 - Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Дългопол за 2014г.”

13-03-2014 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Осигуряване на информация и публичност по проект „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Дългопол чрез ефективна координация и партнъорство финансиран от ОП „Административен капацитет” (ОПАК), приори

14-02-2014 - Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на методология за разработване, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически документи”, в рамките на проект: „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане на пол

08-01-2014 - Открита процедура „ ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО КЪМ ЗНАНИЕ”

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ

повече..

Обява регистри по чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ-02.08.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


Обява

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Каймет Али Мехмед

с. Цонево, ул. „Тридесета” № 23

Ангел...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®