Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - Архив до 01-07-2014

НАЧАЛОНачало

01/09/2014 - Протокол от работата на комисията по процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА МОБИЛЕН ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА УСЛУГА ЧРЕЗ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТА GSM И ФИКСИРАНА МРЕЖА С НАЦИОНАЛНО ПОКР

20-08-2014 - Отговор на въпрос- Избор на мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез далекосъобщителна мрежа по стандарта GSM и фиксирана мрежа с национално покритие за нуждите на община Дългопол

13-08-2014 - Публична покана- Избор на мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез далекосъобщителна мрежа по стандарта GSM и фиксирана мрежа с национално покритие за нуждите на община Дългопол

28-07-2014 - Протокол от работа на комисията по процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет Доставка на лек автомобил за нуждите на Община Дългопол

11-07-2014 - Публична покана с предмет ''Доставка на лек автомобил за нуждите на Община Дългопол''

01-07-2014 - РАЗЯСНЕНИЕ 1- Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи в Дългопол

18-06-2014 - Открита процедура- Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици гр. Дългопол

25-04-2014 - Открита процедура „Реконструкция на уличната мрежа в с. Медовец, община Дългопол-първи етап”

31-03-2014 - Публична покана с предмет: Обособена позиция 1:„Ремонт на път VAR 2190/III-208, Дългопол- Комунари/-Боряна-Сладка вода” Обособена позиция 2:„Ремонт на улици в гр. Дългопол- ул. „Цар Самуил”, ул. „Райна Княгиня”, ул. „Васил Левски, ул. „Христо Михайлов”, у

21-03-2014 - Публична покана с предмет: "Правни услуги за изготвяне на тръжна документация за изпълнение на дейностите по проект „Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208/ и път от общински път VAR 3194/І

13-03-2014 - Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Дългопол за 2014г.”

13-03-2014 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Осигуряване на информация и публичност по проект „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Дългопол чрез ефективна координация и партнъорство финансиран от ОП „Административен капацитет” (ОПАК), приори

14-02-2014 - Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на методология за разработване, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически документи”, в рамките на проект: „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане на пол

08-01-2014 - Открита процедура „ ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО КЪМ ЗНАНИЕ”

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..


График на заседания на комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ

График...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

ДО
РАДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
С.ЦОНЕВО УЛ.ПЕТА  № 12

повече..
Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®