Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - Архив до 01-07-2014

НАЧАЛОНачало

01/09/2014 - Протокол от работата на комисията по процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА МОБИЛЕН ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА УСЛУГА ЧРЕЗ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТА GSM И ФИКСИРАНА МРЕЖА С НАЦИОНАЛНО ПОКР

20-08-2014 - Отговор на въпрос- Избор на мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез далекосъобщителна мрежа по стандарта GSM и фиксирана мрежа с национално покритие за нуждите на община Дългопол

13-08-2014 - Публична покана- Избор на мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез далекосъобщителна мрежа по стандарта GSM и фиксирана мрежа с национално покритие за нуждите на община Дългопол

28-07-2014 - Протокол от работа на комисията по процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет Доставка на лек автомобил за нуждите на Община Дългопол

11-07-2014 - Публична покана с предмет ''Доставка на лек автомобил за нуждите на Община Дългопол''

01-07-2014 - РАЗЯСНЕНИЕ 1- Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи в Дългопол

18-06-2014 - Открита процедура- Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици гр. Дългопол

25-04-2014 - Открита процедура „Реконструкция на уличната мрежа в с. Медовец, община Дългопол-първи етап”

31-03-2014 - Публична покана с предмет: Обособена позиция 1:„Ремонт на път VAR 2190/III-208, Дългопол- Комунари/-Боряна-Сладка вода” Обособена позиция 2:„Ремонт на улици в гр. Дългопол- ул. „Цар Самуил”, ул. „Райна Княгиня”, ул. „Васил Левски, ул. „Христо Михайлов”, у

21-03-2014 - Публична покана с предмет: "Правни услуги за изготвяне на тръжна документация за изпълнение на дейностите по проект „Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208/ и път от общински път VAR 3194/І

13-03-2014 - Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Дългопол за 2014г.”

13-03-2014 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Осигуряване на информация и публичност по проект „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Дългопол чрез ефективна координация и партнъорство финансиран от ОП „Административен капацитет” (ОПАК), приори

14-02-2014 - Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на методология за разработване, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически документи”, в рамките на проект: „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане на пол

08-01-2014 - Открита процедура „ ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО КЪМ ЗНАНИЕ”

Обяви, съобщения
Заповед №708/ 01.07.2019 г. на кмета на община Дългопол

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление...
повече..


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпило предписание от Областна дирекция по безопасност...
повече..


ОБЯВА

Станислав Станев – ликвидатор на "Земи и гори - Дългопол" ЕООД,...
повече..


ЗАПОВЕД

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ОБЛАСТНА...
повече..

Приемни дни

Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.ЦИУГ
Център за информация и услуги на граждани Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Деловодна справка

Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Справка за задължения


Електронен регистър
Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®