Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Конкурси

НАЧАЛОНачало

07.11.2022 г. - Обява за провеждане на конкурс за стажант-одитор

07.11.2022 г. - Обява за провеждане на конкурс за Ръководител на звено за вътрешен одит

17.08.2022 г. - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел

26-07-2022 - Обява за провеждане на конкурс за назначаване на началник отдел” бюджет и финансово-счетоводни дейности в общинска администрация Дългопол

26-01-2021 - Списък на допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността Главен архитект в Община Дългопол

06-01-2022 - Обявление за конкурс за възлагане на управлението на „Медицински център I – Дългопол“ ЕООД

22-12-2021 - Обявление конкурс главен архитект

29-01-2021 - ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР”

29-06-2020 - Протокол №4 за длъжността главен експерт „Опазване на околната среда“

29-06-2020 - Протокол №4 за длъжността главен експерт „Общински земи и гори“

29-06-2020 - Протокол №4 за длъжността главен експерт „Общинска собственост и туризъм“

29-06-2020 - Протокол №4 за длъжността главен експерт „Информационно обслужване и технологии“

29-06-2020 - Протокол №4 за длъжността главен експерт „Инвестиционна политика и проекти“

29-06-2020 - Протокол №4 за длъжността главен експерт „Инвестиционна политика и архив“

17-06-2020 - ПРАВИЛА за провеждане на конкурс за заемане на длъжността главен експерт «Инвестиционна политика и архив» в Общинска администрация - Дългопол

17-06-2020 - ПРАВИЛА за провеждане на конкурс за заемане на длъжността главен експерт «Инвестиционна политика и проекти» в Общинска администрация - Дългопол

17-06-2020 - ПРАВИЛА за провеждане на конкурс за заемане на длъжността главен експерт «Опазване на околната среда» в Общинска администрация - Дългопол

17-06-2020 - ПРАВИЛА за провеждане на конкурс за заемане на длъжността главен експерт «Общинска собственост и туризъм» в Общинска администрация - Дългопол

17-06-2020 - ПРАВИЛА за провеждане на конкурс за заемане на длъжността главен експерт «Общински земи и гори» в Общинска администрация – Дългопол

17-06-2020 - ПРАВИЛА за провеждане на конкурс за заемане на длъжността главен експерт «Информационно обслужване и технологии» в Общинска администрация - Дългопол

04-06-2020 - Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността главен експерт „Информационно обслужване и технологии“

04-06-2020 - Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността главен експерт „Общински земи и гори“

04-06-2020 - Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността главен експерт „Общинска собственост и туризъм“

04-06-2020 - Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността главен експерт „Опазване на околната среда“

04-06-2020 - Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността главен експерт „Инвестиционна политика и проекти“

04-06-2020 - Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността главен експерт „Инвестиционна политика и архив“

04-06-2020 - Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт „Опазване на околната среда“

04-06-2020 - Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт „Общински земи и гори“

04-06-2020 - Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт „Общинска собственост и туризъм“

04-06-2020 - Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт „Информационно обслужване и технологии“

04-06-2020 - Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт „Инвестиционна политика и проекти“

04-06-2020 - Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт „Инвестиционна политика и архив“

18-05-2020 - Декларация за обработване и съхраняване на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни във връзка с участие в обявен конкурс

18-05-2020 - Заявление за участие в конкурс

18-05-2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

18-05-2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

18-05-2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И АРХИВ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

18-05-2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

18-05-2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И ПРОЕКТИ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

18-05-2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТУРИЗЪМ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

19-03-2020 - Списък на допуснати и недопуснати кандидати

02.03.2020 г. - ОБЯВА за набиране на персонал в "Интегриран социален офис"

02.03.2020 г. - Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията - Приложение 3

02.03.2020 г. - Декларация за запознатост за ползване на лични данни - Приложение 2

02.03.2020 г. - - Заявление за участие – приложение 1

02.03.2020 г. - ОБЯВА за набиране на персонал за работа в "Интегриран социален офис"

20.01.2019 г. - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на длъжността

20.01.2019 г. - Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността

17-12-2019 - Конкурс за длъжността „Стажант – одитор“ в Звено за вътрешен одит в Община Дългопол

13-12-2018 - Списък на допуснати и недопуснати кандидати за директор на ОСП "Домашен социален патронаж"

11-12-2018 - Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: „Главен архитект“ в община Дългопол, област Варна

05-12-2018 - Списък на допуснати и недопуснати кандидати

12-11-2018 - Конкурс за длъжността ДИРЕКТОР на общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж”

22.12.2021 г. - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Обяви, съобщения
Обява регистри по чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ-02.08.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


Обява

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Каймет Али Мехмед

с. Цонево, ул. „Тридесета” № 23

Ангел...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Радко Асенов Христов

с. Цонево,  ул. Пета  № 12 

Във...
повече..

Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®