Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Конкурси

НАЧАЛОНачало

29-01-2021 - ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР”

29-06-2020 - Протокол №4 за длъжността главен експерт „Опазване на околната среда“

29-06-2020 - Протокол №4 за длъжността главен експерт „Общински земи и гори“

29-06-2020 - Протокол №4 за длъжността главен експерт „Общинска собственост и туризъм“

29-06-2020 - Протокол №4 за длъжността главен експерт „Информационно обслужване и технологии“

29-06-2020 - Протокол №4 за длъжността главен експерт „Инвестиционна политика и проекти“

29-06-2020 - Протокол №4 за длъжността главен експерт „Инвестиционна политика и архив“

17-06-2020 - ПРАВИЛА за провеждане на конкурс за заемане на длъжността главен експерт «Инвестиционна политика и архив» в Общинска администрация - Дългопол

17-06-2020 - ПРАВИЛА за провеждане на конкурс за заемане на длъжността главен експерт «Инвестиционна политика и проекти» в Общинска администрация - Дългопол

17-06-2020 - ПРАВИЛА за провеждане на конкурс за заемане на длъжността главен експерт «Опазване на околната среда» в Общинска администрация - Дългопол

17-06-2020 - ПРАВИЛА за провеждане на конкурс за заемане на длъжността главен експерт «Общинска собственост и туризъм» в Общинска администрация - Дългопол

17-06-2020 - ПРАВИЛА за провеждане на конкурс за заемане на длъжността главен експерт «Общински земи и гори» в Общинска администрация – Дългопол

17-06-2020 - ПРАВИЛА за провеждане на конкурс за заемане на длъжността главен експерт «Информационно обслужване и технологии» в Общинска администрация - Дългопол

04-06-2020 - Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността главен експерт „Информационно обслужване и технологии“

04-06-2020 - Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността главен експерт „Общински земи и гори“

04-06-2020 - Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността главен експерт „Общинска собственост и туризъм“

04-06-2020 - Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността главен експерт „Опазване на околната среда“

04-06-2020 - Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността главен експерт „Инвестиционна политика и проекти“

04-06-2020 - Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността главен експерт „Инвестиционна политика и архив“

04-06-2020 - Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт „Опазване на околната среда“

04-06-2020 - Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт „Общински земи и гори“

04-06-2020 - Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт „Общинска собственост и туризъм“

04-06-2020 - Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт „Информационно обслужване и технологии“

04-06-2020 - Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт „Инвестиционна политика и проекти“

04-06-2020 - Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт „Инвестиционна политика и архив“

18-05-2020 - Декларация за обработване и съхраняване на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни във връзка с участие в обявен конкурс

18-05-2020 - Заявление за участие в конкурс

18-05-2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

18-05-2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

18-05-2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И АРХИВ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

18-05-2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

18-05-2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И ПРОЕКТИ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

18-05-2020 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТУРИЗЪМ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

19-03-2020 - Списък на допуснати и недопуснати кандидати

02.03.2020 г. - ОБЯВА за набиране на персонал в "Интегриран социален офис"

02.03.2020 г. - Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията - Приложение 3

02.03.2020 г. - Декларация за запознатост за ползване на лични данни - Приложение 2

02.03.2020 г. - - Заявление за участие – приложение 1

02.03.2020 г. - ОБЯВА за набиране на персонал за работа в "Интегриран социален офис"

20.01.2019 г. - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на длъжността

20.01.2019 г. - Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността

17-12-2019 - Конкурс за длъжността „Стажант – одитор“ в Звено за вътрешен одит в Община Дългопол

13-12-2018 - Списък на допуснати и недопуснати кандидати за директор на ОСП "Домашен социален патронаж"

11-12-2018 - Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: „Главен архитект“ в община Дългопол, област Варна

05-12-2018 - Списък на допуснати и недопуснати кандидати

12-11-2018 - Конкурс за длъжността ДИРЕКТОР на общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж”

06-11-2018 - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Обяви, съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

До

Андрей Асенов  Иванов

Елиф Асан Юсуф

Радостина...
повече..


График на заседания на комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ

График...
повече..


ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО СКЛЮЧВАНЕ...
повече..


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

ДО
РАДКО АСЕНОВ ХРИСТОВ
С.ЦОНЕВО УЛ.ПЕТА  № 12

повече..
Електронни услуги


Интегриран социален офисЦАО
Център за административно обслужване

Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Деловодна справка


Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 ч. - 17:00 ч.
Справка за задължения


Електронен регистър

Приемни дни
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
вторник 14:00 - 16:00 ч. четвъртък 09:00-12:00 ч. 14:00-16:00 ч.


Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®