Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НАЧАЛОНачало

ОБЯВЛЕНИЕ ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


Административното ръководство на Община Дългопол на основание чл. 26, ал.2 и чл.28  от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,  


УВЕДОМЯВА 


всички заинтересувани физически и юридически лица, че в 30 дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината www.dalgopol.org, Община Дългопол приема предложения и становища относно проект на Наредбата за управление и специално ползване на пътищата  на e-mail: obshina@dalgopol.org или в Центъра за информация и услуги на гражданите на адрес: гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров“ 132  


Георги Георгиев


Кмет на  Община Дългопол.  


Дата на публикуване: 17.07.2017 год.

Вижте още:

- Докладна Проект наредба за управление на общ. пътища в община Дългопол
- Проект за Наредба за управление на общинските пътища в община Дългопол

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®