Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-„Активни за равни възможности"

НАЧАЛОНачало

ПОКАНА за участие в пресконференция по проект „Активни за равни възможности” по Договор № BG05M9OP001-2.005-0014-C01


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  


Община Дългопол организира начална пресконференция, провеждаща се в рамките на проект „Активни за равни възможности”, финансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.


Пресконференцията ще се проведе в гр.Дългопол, на 26.05.2017 г. /петък/,


от 14:00 ч. в залата на ОбС-Дългопол.  


По време на пресконференцията ще бъде представeна презентация на проекта, включваща:  • Обща цел на проекта.

  • Целевите групи.

  • Срокове и финансови параметри.

  • Основните дейности по проекта.

  • Очаквани резултати.

  • Провеждане на дискусия.  


За допълнителна информация:


Община Дългопол, гр.Дългопол, ул.Георги Димитров №105


Лице за контакти:  Денница Димитрова – Координатор проект


0517/22185


0882872230


ipa@dalgopol.org

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®