Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА -

НАЧАЛОНачало

Възлагане на допълнителни СМР в обхвата на проект: „Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в община Дългопол за обособена позиция № 2 - Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в община Дългопол в ОУ „Христо Ботев”, с. Партизани”


17:00:00  2016-04-13

Вижте още:

- Приложение 1
- Приложение 2
- Декларация по по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП
- Административни сведения
- Ценова оферта
- Техническо задание
- Проект на договор
- Приложение 1 към ценова оферта
- Решение
- Протокол на комисията
- Доклад
- Решение за изпълнител

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®