Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"Независим живот"

НАЧАЛОНачало

Пресконференция по проект


 


На 30.11.2015 г. се проведе пресконференция по проект  „Независим живот за хората в неравностойно положение в община Дългопол”, по Договор BG05M9OP001-2.002-0056-C001.


На събитието присъстваха представители на целевите групи, служители на общинска администрация и граждании.


По време на пресконференцията бе представeна презентация на проекта, включваща:  • Обща цел на проекта.

  • Целевите групи.

  • Срокове и финансови параметри.

  • Основните дейности по проекта.

  • Очаквани резултати.


     Изказаха се мнения за социалната значимост на проекти от такъв вид, с които се цели преодоляване на социалното изключване и бедността, чрез подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на възрастни и деца с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, както и предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.


 

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®