Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"Независим живот"

НАЧАЛОНачало

Обучение на Домашен помощник и Личен асистент


 На 16,17,18 и на 21, 22, 23 декември  се проведе въвеждащо обучение на Домашни помощници и Лични асистенти, кандидатствали  по проект „Независим живот за хората в неравностойно положение в община Дългопол”, по Договор BG05M9OP001-2.002-0056-C001.


Основни теми на обучението бяха: Запознаване с целите и дейностите по проекта; Българското законодателство в сферата на социалните услуги; методика за предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент”, на хора с увреждания, на възрастни хора и услуги за деца. При обучението бяха използвани интерактивни методи и обучаемите се включваха активно.Създадена е банка кадри на обучените лица.

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®