Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"Патронажна грижа + в община Дългопол"

НАЧАЛОНачало

Списък с включените потребители на социално-здравни услуги по проект „Патронажна грижа + в община Дългопол“ към 30.09.2022г.


1 Марийка Калчева Костадинова Здравни услуги
2 Славка Стойчева Кръстева Здравна и социална услуга
3 Недка Петрова Калчева Здравна и социална услуга
4 Емине Хасан Исмаил Здравни услуги
5 Георги Райчев Пенев Здравни услуги, Социални услуги
6 Фатме Исмаил Мехмед Здравна услуга
7 Жечка Стойчева Пенева Здравни услуги, Социални услуги
8 Шезаил Мазлъм Мазлъм Здравна услуга
9 Петранка Димитрова Андонова Здравни услуги, Социални услуги
10 Донка Добрева Вълчева Здравни услуги, Социални услуги
11 Юмер Муталиб Юмер Здравна услуга, Социална услуга
12 Кера Добрева Георгиева Здравна услуга, Социална услуга
13 Насуф Ахмед Насуф Здравна услуга
14 Елена Неделчева Янева Социална услуга
15 Кръстина Славова Иванова Здравна услуга
16 Мария Славова Русева Здравна услуга, Социална услуга
17 Айша Емин Насуф Здравни услуги
18 Иван Великов Иванов Здравна услуга
19 Юлмия Хасан Али Здравна услуга, Социална услуга
20 Христина Горанова Дойчева Здравни услуги, Социални услуги
21 Добра Жекова Петрова здравна услуга и социална услуга
22 Исмаил Алиев Исмаилов Здравна услуга
23 Мита Илиева Митева Социална услуга
24 Емине Исмаил Мехмед Здравна услуга, Социална услуга
25 Емине Мустафа Фазлъ Здравна услуга
26 Саид Юсуф Низам Здравна услуга
27 Себиля Исмаил Низам Здравна услуга
28 Хасан Раим Али Здравна услуга
29 Айше Хюсеин Салим Здравна услуга
30 Ислям Ахмед Фазлъ Здравна услуга
31 Юсеин Рафет Юзеиф Здравна услуга
32 Недка Петрова Маринова Социална услуга
33 Елфида Нусуф Хамза Здравна услуга
34 Айше Шефкет Юмер Здравни услуги, Социални услуги
35 Зеннур Раим Али Здравни услуги
36 Юсмен Осман Хамза Здравна услуга, Социална услуга
37 Параскева Петкова Вешева Здравни услуги , Социални услуги
38 Фатме Али Али Здравна услуга
39 Али Юнуз Али Здравни услуги
40 Кръстю Русев Маринов Здравна услуга
41 Сафуре Сали Ибрям Здравна услуга, Социална услуга
42 Анка Пенева Андонова Здравна и социална услуга
43 Кадир Шефкет Юсуф Социални услуги
44 Ангелинка Цонева Андреева Здравна услуга
45 Айше Исмаил Али Здравна услуга
46 Каля Куртева Жекова Социални услуги
47 Мийрям Реджеб Исмаил Здравна услуга
48 Хюсеин Мехмед Хюсеин Здравна услуга
49 Марийка Великова Колева Социални услуги
50 Мустафа Хюсеин Исмаил Здравна услуга
51 Февзия Сюлейман Хюсеин Здравна услуга
52 Дойка Иванова Ненова Здравни услуги
53 Добра Йорданова Иванова Здравни услуга
54 Николина Петрова Николова Социална услуга
55 Меранза Петкова Радева Социална услуга
56 Неделя Христова Янкова Здравна и социална услуга
57 Нефие Мустафа Исмаил Здравна услуга
58 Марийка Павлова Маринова Здравни услуги
59 Здравка Иванова Балинова Социална услуга

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®