Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"С грижа за хората"

НАЧАЛОНачало

Списък с включените потребители на социално-здравни услуги по проект „С грижа за хората“ в община Дългопол към 30.09.2020г.


1. Кръстю Маринов Янев здравна и социална услуга
2. Йордан Киров Колев социална услуга
3. Христина Горанова Дoйчева здравна и социална услуга
4. Юсеин Рафет Юзеир здравна и социална услуга
5. Мехмед Мустафов Мехмедов здравна и социална услуга
6. Васила Стоянова Петкова здравна услуга
7. Хриска Жекова Иванова здравна услуга
8. Курти Янчев Иванов здравна и социална услуга
9. Емине Хасан Исмаил здравна услуга
10. Елена Неделчева Янева социална услуга
11. Атанас Димитров Атанасов здравна и социална услуга
12. Васил Ангелов Балев здравна и социална услуга
13. Шезаил Мазлъм Мазлъм здравна и социална услуга
14. Стоян Тодоров Георгиев социална услуга
15. Марийка Калчева Костадинова здравна и социална услуга
16. Величка Янкова Петкова здравна и социална услуга
17. Стоянка Иванова Андонова здравна и социална услуга
18. Исмаил Зия Асан здравна и социална услуга
19. Петранка Василева Кръстева здравна и социална услуга
20. Мюмюние Ахмед Мехмед здравна и социална услуга
21. Николина Великова Петкова социална услуга
22. Юлмия Хасан Али здравна и социална услуга
23. Желязка Демирова Иванова здравна и социална услуга
24. Иван Великов Иванов здравна и социална услуга
25. Мария Славова Русева здравна и социална услуга
26. Горанка Николова Кръстева здравна услуга
27. Добра Жекова Петрова здравна услуга
28. Курта Лечева Жекова социална услуга
29. Ереджеб Мехмед Сами здравна услуга
30. Марийка Павлова Маринова здравна услуга
31. Айша Емин Насуф здравна услуга
32. Ислям Ахмед Фазлъ здравна услуга
33. Параскева Петкова Вешева здравна и социална услуга
34. Кина Брайнова Иванова здравна услуга
35. Сусанна Григориевна Великова здравна услуга
36. Муса Садула Муса здравна услуга
37. Донка Добрева Вълчева здравна и социална услуга
38. Себиля Исмаил Низам здравна услуга
39. Елфида Насуф Хамза здравна услуга
40. Али Юнуз Али здравна и социална услуга
41. Ганчо Вълчев Ганев здравна и социална услуга
42. Кадир Шефкет Юсуф социална услуга
43. Петрана Димитрова Андонова здравна и социална услуга
44. Добринка Павлова Ганчева здравна и социална услуга
45. Меранза Радева Петкова здравна и социална услуга
46. Саид Юсуф Низам здравна услуга
47. Юмер Муталиб Юмер здравна и социална услуга
48. Петрана Йовева Иванова здравна и социална услуга
49. Дойка Иванова Ненова здравна услуга
50. Зейннун Раим Али здравна услуга
51. Мийрям Реджеб Исмаил здравна услуга
52. Емине Мустафа Фазлъ здравна услуга
53. Цветанка Крумова Рачева здравна и социална услуга
54. Айше Хюсеин Салим здравна услуга
55. Юсмен Осман Хамза здравна и социална услуга
56. Кръстю Русев Маринов здравна и социална услуга
57. Айше Шефкет Юмер здравна и социална услуга
58. Добра Йорданова Иванова здравна и социална услуга
59. Ангелина Цонева Андреева здравна и социална услуга
60. Лиляна Драганова Колева социална услуга
61. Айше Исмаил Али здравна услуга
62. Мустафа Хюсеин Исмаил здравна услуга
63. Здравка Иванова Балинова социална услуга
64. Събка Иванова Горанова здравна и социална услуга
65. Нефие Мустафа Исмаил здравна услуга
66. Хюсеин Мехмед Хюсеин здравна услуга
67. Февзия Сюлейман Хюсеин здравна услуга


Председател на комисията, извършила оценката:
Мариана Николаева - зам.-кмет ОХД

30.09.2020 г.

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®