Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НАЧАЛОНачало

ОБЯВЛЕНИЕ ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


Административното ръководство на Община Дългопол на основание чл. 26, ал.2 и чл.28  от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,


 УВЕДОМЯВА 


всички заинтересувани физически и юридически лица, че в 30 дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Дългопол приема предложения и становища относно “Предложение за изменение на Наредба №21 за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на Общински съвет- гр. Дългопол”, на e-mail: obshina@dalgopol.org или в Центъра за информация и услуги на гражданите на адрес: гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров“ 132 


Георги Георгиев


Кмет на  Община Дългопол. 


Дата на публикуване: 26.05.2020 год.

Вижте още:

- Становище
- Докладна и проект за решение на Наредба №21

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®