Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"С грижа за хората"

НАЧАЛОНачало

Чрез включване по проект BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, ще се даде възможност минимум 77 потребители от община Дългопол да получат почасова патронажна грижа.


Община Дългопол разширява обхвата на патронажната грижа чрез включване по проект BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

В рамките на извънредното положение, община Дългопол ще окаже подкрепа на:

✅възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване;
✅лица с увреждания; възрастни в риск – лица, които са в зависимост от грижи, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
✅лица, поставени под карантина във връзка с COVID – 19;
✅самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

На лицата от целевите групи ще се извършва закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите)
Проектът ще даде възможност минимум 77 потребители от община Дългопол да получат почасова патронажна грижа.

Заявки се приемат на следните телефони: 0889367362 и 0898585552 от 08:00 до 17:00 часа в делнични дни.

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®