Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НАЧАЛОНачало

ОБЯВЛЕНИЕ ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


На основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове  община Дългопол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол.


Мотивите са посочени в публикувания на интернет страницата на община Дългопол доклад  от ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на община Дългопол.


На основание чл.26, ал.4, предложение второ от ЗНА във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обнародван в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. предложения и становища се приемат в 14 – дневен срок от публикуването на настоящата обява на е-mail: obshina@dalgopol.orgили в Центъра за информация и услуги на гражданите на адрес: гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров“ № 132.


 


ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ


Кмет на Община Дългопол  


Публикувано на:26.03.2020 г.

Вижте още:

- Анализ на основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол
- Докладна записка от кмета на община Дългопол

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®