Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ПРСР

НАЧАЛОНачало

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПРСР 2014-2020


На 4 ноември 2019 г. се подписа с Държавен фонд "Земеделие, договор за поредния спечелен проект за Основен ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Административна сграда „Б" на община Дългопол - гр. Дългопол и Многофункционална сграда „Младост" - гр. Дългопол, по Процедура № BG06RDNP001-7.008 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.
Одобрената инвестиция е на стойност 211 728,12 лева и ще включва дейности за повишаване на енергийната ефективност-подмяна дограма, топлинно изолиране на външни стени, подмяна на осветителна инсталация и др.
Срокът за изпълнение на проектните дейности е 36 месеца. Предстои стартиране на процедури за избор на изпълнител.


Общинска администрация Дългопол

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®