Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ПРСР

НАЧАЛОНачало

„ Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево” по Договор №03/07/2/0/00601 по Програма за развитие на селските райони, по мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. "Инвес


На 27.03.2019г., Областният управител на област Варна г-н Стоян Пасев, кметът на община Дългопол г-н Георги Георгиев и представители на фирмите изпълнители, авторски и строителен надзор направиха първа копка по проект: „ Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево” по Договор №03/07/2/0/00601 по Програма за развитие на селските райони, по мярка - 7  „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка   7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура". В обхвата на проекта са включени следните улици: ул. „Маршал Толбухин”, ул. „Генерал Заимов”, ул.” Гео Милев”, ул. „Патриарх Евтимий”, ул. „ Христо Ботев” и ул. „Христо Михайлов” в гр. Дългопол и ул. „Четиринадесета” в с. Цонево”. Кметът на общината сподели, че по проекта се предвижда подмяна на всички бордюри и цялостно асфалтиране на 3 592, 00 м. улична мрежа с два пласта асфалт и благодари на целия екип работили по осъществяването на проекта. Областният управител пожела успешна и ползотворна работа на строителите, както и да бъдат завършени обектите качествено и в срок и поздрави кмета за неговата инициативност, работоспособност, напористост и да бъдат открити още много обекти. Жителка на гр. Дългопол емоционално сподели, че от 20 години не са правени толкова много неща за града. Всички гости на събитието бяха поздравени от малките гайдари и танцьори на ОУ „Иван Вазов” – гр. Дългопол.


Общинска администрация гр. Дългопол

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®