Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"С грижа за хората"

НАЧАЛОНачало

Списък с включените потребители на социално-здравни услуги по проект „С грижа за хората“ в община Дългопол


Списък с включените потребители на социално-здравни услуги по проект „С грижа за хората“ в община Дългопол          


Име, презиме, фамилияВид услуга1Кръстю Маринов ЯневДП/ЗГ2Труфана Костова ХристоваДП/ЗГ3Йордан Киров КолевДП4Юсеин Рафет ЮзеирДП/ЗГ5Мехмед Мустафов МехмедовДП/ЗГ6Васила Стоянова ПетковаЗГ7Хриска Жекова ИвановаЗГ8Марийка Калчева КолеваДП/ЗГ9Шезаил Мазлъм МазлъмДП/ЗГ10Стоян Тодоров ГеоргиевДП11Марийка Калчева КостадиноваДП/ЗГ12Величка Янкова ПетковаДП/ЗГ13Йорданка Михова ЖековаЗГ14Исмаил Зия АсанДП/ЗГ15Айше Ниязи ХалилДП/ЗГ16Мюмюние Ахмед МехмедДП/ЗГ17Николина Великова ПетковаДП18Юлмия Хасан АлиДП/ЗГ19Желязка Демирова ИвановаДП/ЗГ20Иван Великов ИвановДП/ЗГ21Курта Лечева ЖековаДП22Донка Добрева ВълчеваДП/ЗГ23Али Юнуз АлиДП/ЗГ24Ганчо Вълчев ГаневДП/ЗГ25Добринка Павлова ГанчеваДП/ЗГ26Меранза Радева ПетковаДП/ЗГ27Юмер Муталиб ЮмерДП/ЗГ28Стоян Жечев ЖековДП/ЗГ29Петрана Йовева ИвановаДП/ЗГ30Юсмен Осман ХамзаДП/ЗГ31Кръстю Русев МариновДП/ЗГ32Айше Шефкет ЮмерДП/ЗГ33Ангелина Цонева АндрееваДП/ЗГ34Лиляна Драганова КолеваДП35Здравка Иванова БалиноваДП36Пенка Желязкова ДобреваДП37Муса Садула МусаЗГ38Елфида Насуф ХамзаЗГ39Димитра Методиева АнтоноваЗГ40Ереджеб Мехмед СамиЗГ41Саид Юсуф НизамЗГ 

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®