Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"С грижа за хората"

НАЧАЛОНачало

Списък с включените потребители на социално-здравни услуги по проект „С грижа за хората“ в община Дългопол


Списък с включените потребители на социално-здравни услуги по проект „С грижа за хората“ в община Дългопол


№ Име, презиме, фамилия Вид услуга
1 Кръстю Маринов Янев ДП/ЗГ
2 Труфана Костова Христова ДП/ЗГ
3 Йордан Киров Колев ДП
4 Юсеин Рафет Юзеир ДП/ЗГ
5 Мехмед Мустафов Мехмедов ДП/ЗГ
6 Васила Стоянова Петкова ЗГ
7 Хриска Жекова Иванова ЗГ
8 Марийка Калчева Колева ДП/ЗГ
9 Шезаил Мазлъм Мазлъм ДП/ЗГ
10 Стоян Тодоров Георгиев ДП
11 Марийка Калчева Костадинова ДП/ЗГ
12 Величка Янкова Петкова ДП/ЗГ
13 Йорданка Михова Жекова ЗГ
14 Исмаил Зия Асан ДП/ЗГ
15 Айше Ниязи Халил ДП/ЗГ
16 Мюмюние Ахмед Мехмед ДП/ЗГ
17 Николина Великова Петкова ДП
18 Юлмия Хасан Али ДП/ЗГ
19 Желязка Демирова Иванова ДП/ЗГ
20 Иван Великов Иванов ДП/ЗГ
21 Курта Лечева Жекова ДП
22 Донка Добрева Вълчева ДП/ЗГ
23 Али Юнуз Али ДП/ЗГ
24 Ганчо Вълчев Ганев ДП/ЗГ
25 Добринка Павлова Ганчева ДП/ЗГ
26 Меранза Радева Петкова ДП/ЗГ
27 Юмер Муталиб Юмер ДП/ЗГ
28 Стоян Жечев Жеков ДП/ЗГ
29 Петрана Йовева Иванова ДП/ЗГ
30 Юсмен Осман Хамза ДП/ЗГ
31 Кръстю Русев Маринов ДП/ЗГ
32 Айше Шефкет Юмер ДП/ЗГ
33 Ангелина Цонева Андреева ДП/ЗГ
34 Лиляна Драганова Колева ДП
35 Здравка Иванова Балинова ДП
36 Пенка Желязкова Добрева ДП
37 Муса Садула Муса ЗГ
38 Елфида Насуф Хамза ЗГ
39 Димитра Методиева Антонова ЗГ
40 Ереджеб Мехмед Сами ЗГ
41 Саид Юсуф Низам ЗГ

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®