Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ТУРИЗЪМ - Актуална информация

НАЧАЛОНачало

Режим на облагане с туристически данък


С туристически данък се облагат нощувките, които се предоставят в местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма. Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. Туристическият данък се определя с наредба на Общински съвет - Дългопол. Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броя на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка, определен от общинския съвет. Дължимият туристически данък се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Съгласно чл. 61р., ал. 5 от Закона за местни данъци и такси лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година. Декларацията се подава в Отдел „Данъчни и неданъчни приходи” в Община Дългопол.

Вижте още:

- Данъчна декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®