Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"С грижа за хората"

НАЧАЛОНачало

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ за заемане на длъжност „Домашен помощник”


Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за хората” по Договор № BG05M9OP001-2.040-0067-C01,финансиран  по  процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ - компонент 2,  по  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г,


ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ


за заемане на длъжност „Домашен помощник” с Код по НКПД: 5322-1002;


Информация за длъжността: Домашните помощници ще предоставят  почасови мобилни социални услуги по домовете на следните категории граждани:  • Лица с трайни увреждания;

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.


Един домашен помощник ще обгрижва не по – малко от трима потребители на услугата, за срок от 12 месеца.


Необходими документи:


-         Заявление по образец (Може да получите в кметството /кметско наместничество или в Център за информация и услуги на гражданите);


-         Копие от документ за самоличност (за справка);


-         Автобиография;


-         Копие от документ за завършено образование.


Кандидатстване: Документи ще се приемат в периода от 16.08. до 13.09.2019 год., всеки работен ден в Център за информация и услуги на гражданите при Община Дългопол.


Повече информация може да получите на тел. 0885 550113 – координатор по проекта.

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®