Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"Развитие на социалното предприемачество"

НАЧАЛОНачало

Стартиране на проектЦел на проекта: Създаване на общинско социално предприятие Домашен социален патронаж - за подкрепа на професионалното развитие и осигуряване на трудова заетост на хора с увреждания и на лица в неравностойно положение на пазара на труда


Обща стойност на проекта: 390 530,00 лв.


Начало: 01.07.2018 год.


Срок на изпълнение: 18 месеца


За целите на Проекта, ще бъдат ремонтирани и обзаведени съществуващите помещения в приземен етаж на Медицински център - гр. Дългопол/бивша млечна кухня/ - 19 помещения с обща площ 183.25 кв. м. Ремонтът ще включи дейности по измазване, ремотни дейности на стени и подова настилка и др. на стойност 34 000 лв. За приготвянето на храна и предоставяне на социалната услуга - доставка на храна до домовете, ще бъде закупено кухненско оборудване. Ще бъдат обучени 32 лица от целевите групи: хора с увреждане, хора в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, които ще получат свидетелства за професионална квалификация. Предвидената сума за кухненско обурудване и обучения на персонала е 77 580 лв. Ще бъде осигурена трудова заетост на 39 лица в рамките на Проекта за 12 месеца. Разходите заложени за възнагражниние на наетия пирсонал са 278 950 лв.


Предмета на дейност на новосъздаденото Общинско социално предприятие ще бъде приготвяне и доставяне на храна, поддържане на лична хигиена и хигиена в жилищните помещения, обитавани от обслужвания потребител, съдействие за закупуване на лекарства и помощни средства, общуване и социални контакти с потребителите.


След изтичане срока на проекта, Общинско социално предприятие - Домашен социален патронаж, ще продължи дейноста си по предоставяне на услугите съгласно Правилник за устройството, организацията и управлението на ОСП - ДСП в община Дългопол


За контакти:


Мариана Николаева - Ръководител проект


тел. 0882899005


Ферхан Хасан - Координатор проект


тел. 0889695000


 


 

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®