Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НАЧАЛОНачало

ОБЯВЛЕНИЕ ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


Административното ръководство на Община Дългопол  на осн. чл.26, ал.3 от Закона на нормативните актове, 


УВЕДОМЯВА 


ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ ЛИЦА, че в 30 дневен срок от публикуване на настоящото обявление, доклада с мотивите и проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол, се  приемат предложения и становища на e-mail: obshtina@dalgopol.org или писмено в Центъра за информация и услуги на гражданите – гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров“ № 132 


Дата на публикуване: 15.10.02018 г.


 

Вижте още:

- ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ГЕОРГИ КИРОВ ГЕОРГИЕВ Кмет на община Дългопол

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®