Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-"Развитие на социалното предприемачество"

НАЧАЛОНачало

Покана за участие в Проект „Създаване на общинска социално предприятие - Домашен социален патронаж в община Дългопол“ по договор BG05М9OP001-2.010-0210-C01Уважаеми дами и господа,


Община Дългопол организира стартираща пресконференция в рамките на проект "Създаване на общинско социално предприятие - Домашен социален патронаж в община Дългопол", който ще се осъществи с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020.


Пресконференцията ще се проведе на 18.07 2018 година /Сряда/, в залата на общински съвет Дългопол, ул. "Г. Димитров", № 132 от 9.00 часа.


Ще бъде представена презентация на проекта, която ще включва;  • Общи цели на проекта;

  • Целеви групи;

  • Срокове и финансови параметри;

  • Основни дейности;

  • Очаквани резултати


За контакт:


Ферхан Хасан - коордиратор на проект


0517/22185, 0889695000

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®