Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НАЧАЛОНачало

ОБЯВЛЕНИЕ ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


Административното ръководство на Община Дългопол на основание чл. 26, ал.2 и чл.28  от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК, 


УВЕДОМЯВА


всички заинтересувани физически и юридически лица, че в 30 дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Дългопол приема предложения и становища на e-mail: obshina@dalgopol.org или в Центъра за информация и услуги на гражданите на адрес: гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров“ 132  


Георги Георгиев


Кмет на  Община Дългопол. 


Дата на публикуване: 12.06.2018 год.

Проект на Наредба за избор на финансова или кредитна институция

Вижте още:

- Проект на Наредба за избор на финансова или кредитна институция

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®