Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОПРЧР-„Активни за равни възможности"

НАЧАЛОНачало

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ


ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, В КАЧЕСТВОТО СИ НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНИ ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ” ПО  ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.005-0014-C01 ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ"ЛИЧЕН АСИСТЕНТ", "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ" И "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ”

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®