Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НАЧАЛОНачало

ОБЯВЛЕНИЕ ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


Административното ръководство на Община Дългопол на основание чл. 26, ал.2 и чл.28  от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,  


УВЕДОМЯВА  


всички заинтересувани физически и юридически лица, че в 30 дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Дългопол приема предложения и становища относно „Проекта за допълнение на Наредбата №9 за рекламната дейност на територията на община Дългопол, на e-mail: obshina@dalgopol.orgили в Центъра за информация и услуги на гражданите на адрес: гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров“ 132.  


Георги Георгиев


Кмет на  Община Дългопол.  


Дата на публикуване: 21.08.2017 год.

Вижте още:

- Докладна - предложение за изменение и допълнение на Наредба №9 за рекламната дейност на Община Дългопол
- Проект предложение за изменение и допълнение на Наредба №9 за рекламната дейност на Община Дългопол

Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®