Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Приемане на план-сметка за разходите за дейностите по сметосъбиране, транспортиране и третиране в съоръжения за обезвреждане на ТБО, както и за поддържане на териториите за обществено ползване на територията на община Дългопол през 2021 г.

 


 


 


На основание чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс,...
Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова или кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Дългопол

На основание Решение № 16-8 от 30.10.2020 г. на Общински съвет – Дългопол и чл. 19 от Закона за общинския...
АНКЕТА План за интегрирано развитие на община Дългопол 2021-2027 г.

Уважаеми дами и господа, тази анкета се провежда във връзка с разработване на План за интегрирано...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®