Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБУТОРИ И КОНСУЛТАНТИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА

         Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че през 2020 година...
ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ НА ПЛАН-СМЕТКАТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С ЧИСТОТА, СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА 2019 ГОДИНА

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок не по-кратък от 30 дни, Община Дългопол...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®