Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ НА ПЛАН-СМЕТКАТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С ЧИСТОТА, СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА 2019 ГОДИНА

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок не по-кратък от 30 дни, Община Дългопол...

Приемане на план-сметка за разходите по събиране и транспортиране на битови отпадъци


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®