Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ОБЯВА

Съгласно Заповед № 676/26.08.2019г. на кмета на община Дългопол е открита процедура по набиране на предложения за съставяне...




ПОКАНА за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2019г. НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

На основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка...




ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приета с Решение № 48-3/

 


 


На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 06.07.2020г., за предложения и становища...




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®