12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster

 

ОбС Дългопол

 

Dalgopol Municipality

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ДЪЛГОПОЛ:

МАНДАТ - 2011г. - 2015г.
МАНДАТ - 2011г. - 20015г.
Протокол No. 01 от 02.11.2011 г.
Протокол No. 02 от 22.11.2011 г. Протокол No. 52 от 28.03.2014 г.
Протокол No. 03 от 25.11.2011 г. Протокол No. 53 от 25.04.2014 г.
Протокол No. 04 от 16.12.2011 г. Протокол No. 54 от 23.05.2014 г.
Протокол No. 05 от 23.12.2011 г. Протокол No. 55 от 30.05.2014 г.
Протокол No. 06 от 20.01.2012 г. Протокол No. 56 от 27.06.2014 г.
Протокол No. 07 от 10.02.2012 г. Протокол No. 57 от 14.07.2014 г.
Протокол No. 08 от 17.02.2012 г.  
Протокол No. 09 от 21.03.2012 г.  
Протокол No. 10 от 30.03.2012 г.  
Протокол No. 11 от 27.04.2012 г.  
Протокол No. 12 от 24.05.2012 г.  
Протокол No. 13 от 01.06.2012 г.  
Протокол No. 14 от 27.06.2012 г.  
Протокол No. 15 от 29.06.2012 г.  
Протокол No. 16 от 04.07.2012 г.  
Протокол No. 17 от 19.07.2012 г.  
Протокол No. 18 от 27.07.2012 г.  
Протокол No. 19 от 23.08.2012 г.  
Протокол No. 20 от 28.09.2012 г.  
Протокол No. 21 от 11.10.2012 г.  
Протокол No. 22 от 05.11.2012 г.  
Протокол No. 23 от 29.11.2012 г.  
Протокол No. 24 от 20.12.2012 г.  
Протокол No. 25 от 25.01.2013 г.  
Протокол No. 26 от 30.01.2013 г.  
Протокол No. 27 от 08.02.2013 г.  
Протокол No. 28 от 20.02.2013 г.  
Протокол No. 29 от 04.03.2013 г.  
Протокол No. 30 от 29.03.2013 г.  
Протокол No. 31 от 12.04.2013 г.  
Протокол No. 32 от 22.04.2013 г.  
Протокол No. 33 от 23.05.2013 г.  
Протокол No. 34 от 28.06.2013 г.  
Протокол No. 35 от 15.07.2013 г.  
Протокол No. 36 от 17.07.2013 г.  
Протокол No. 37 от 18.07.2013 г.  
Протокол No. 38 от 02.08.2013 г.  
Протокол No. 39 от 21.08.2013 г.  
Протокол No. 40 от 28.08.2013 г.  
Протокол No. 41 от 13.09.2013 г.  
Протокол No. 42 от 27.09.2013 г.  
Протокол No. 43 от 11.10.2013 г.  
Протокол No. 44 от 25.10.2013 г.  
Протокол No. 45 от 29.11.2013 г.  
Протокол No. 46 от 12.12.2013 г.  
Протокол No. 47 от 16.12.2013 г.  
Протокол No. 48 от 20.12.2013 г.  
Протокол No. 49 от 22.01.2014 г.  
Протокол No. 50 от 07.02.2014 г.