webmaster

 

Община Дългопол

Общински съвет

Dalgopol Municipality

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ДЪЛГОПОЛ:

МАНДАТ - 2011г. - 2015г.
МАНДАТ - 2011г. - 20015г.
Протокол No. 01 от 02.11.2011 г.
Протокол No. 02 от 22.11.2011 г. Протокол No. 52 от 28.03.2014 г.
Протокол No. 03 от 25.11.2011 г.  
Протокол No. 04 от 16.12.2011 г.  
Протокол No. 05 от 23.12.2011 г.  
Протокол No. 06 от 20.01.2012 г.  
Протокол No. 07 от 10.02.2012 г.  
Протокол No. 08 от 17.02.2012 г.  
Протокол No. 09 от 21.03.2012 г.  
Протокол No. 10 от 30.03.2012 г.  
Протокол No. 11 от 27.04.2012 г.  
Протокол No. 12 от 24.05.2012 г.  
Протокол No. 13 от 01.06.2012 г.  
Протокол No. 14 от 27.06.2012 г.  
Протокол No. 15 от 29.06.2012 г.  
Протокол No. 16 от 04.07.2012 г.  
Протокол No. 17 от 19.07.2012 г.  
Протокол No. 18 от 27.07.2012 г.  
Протокол No. 19 от 23.08.2012 г.  
Протокол No. 20 от 28.09.2012 г.  
Протокол No. 21 от 11.10.2012 г.  
Протокол No. 22 от 05.11.2012 г.  
Протокол No. 23 от 29.11.2012 г.  
Протокол No. 24 от 20.12.2012 г.  
Протокол No. 25 от 25.01.2013 г.  
Протокол No. 26 от 30.01.2013 г.  
Протокол No. 27 от 08.02.2013 г.  
Протокол No. 28 от 20.02.2013 г.  
Протокол No. 29 от 04.03.2013 г.  
Протокол No. 30 от 29.03.2013 г.  
Протокол No. 31 от 12.04.2013 г.  
Протокол No. 32 от 22.04.2013 г.  
Протокол No. 33 от 23.05.2013 г.  
Протокол No. 34 от 28.06.2013 г.  
Протокол No. 35 от 15.07.2013 г.  
Протокол No. 36 от 17.07.2013 г.  
Протокол No. 37 от 18.07.2013 г.  
Протокол No. 38 от 02.08.2013 г.  
Протокол No. 39 от 21.08.2013 г.  
Протокол No. 40 от 28.08.2013 г.  
Протокол No. 41 от 13.09.2013 г.  
Протокол No. 42 от 27.09.2013 г.  
Протокол No. 43 от 11.10.2013 г.  
Протокол No. 44 от 25.10.2013 г.  
Протокол No. 45 от 29.11.2013 г.  
Протокол No. 46 от 12.12.2013 г.  
Протокол No. 47 от 16.12.2013 г.  
Протокол No. 48 от 20.12.2013 г.  
Протокол No. 49 от 22.01.2014 г.  
Протокол No. 50 от 07.02.2014 г.