Община Дългопол
Размер на шрифта: - / +

Добре дошли в Община Дългопол

НАЧАЛОНачало

Чудните скали са най-големият туристически обект на община Дългопол. Обявен е с постановление № 1869 от 17.02.1949 год. с площ 12,5 ха. Намира се край река Луда Камчия в землището на село Аспарухово, община Дългопол, област Варна.

Местността представлява специфичен ландшафт – скален венец с уникални скални образувания и местообитание на редки представители на орнитофауната. Скалите са образувани от въздействието на водата и вятъра върху варовика, като скалата не е монолитна, а на блокове. Скалите изникват непосредствено от бреговете на язовир “Цонево”, където са най-стръмни и отвесни.

Чудните скали представляват масив от около десетина невероятно красиви скални игли с височина 40-50 м, наподобяващи кули на замък. Образувани са по подобие на Белоградчишките скали или Ритлите, от въздействието на водата и вятъра върху

Новини

Проекто бюджет за 2016 г. на община Дългопол

В сайта на община Дългопол е публикувана информация във връзка с Проект за бюджет 2016 г. Желаещите могат да се запознаят  в секция " Бюджет и финанси" с приложените документи:


1. Доклад към проект...повечеПОКАНА за участие в пресконференция по проект „Независим живот за хората в неравностойно положение в община Дългопол”

  ПОКАНА 
за участие в пресконференция по проект
„Независим живот за хората в неравностойно положение в община Дългопол”
BG05M9OP001-2.002-0056-C001

Уважаеми Госпожи...повечеПокана на УС на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ”

С Д Р У Ж Е Н И Е С Н Е С Т О П А Н С К А Ц Е Л
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ”
гр. Дългопол 9250, ул. Г. Димитров, 105 тел. 0517/2 27 48, факс: 0517/2 21 35 
  
ПОКАНА

Управителният...повечеОбяви, съобщения
МЕЖДУНАРОДНО ОФРОУД РАЛИ „БРЕСЛАУ”

УВЕДОМЯВАМЕ ЖИТЕЛИТЕ НА ГР.ДЪЛГОПОЛ, ЧЕ НА 25.09.2015 ГОД. (ПЕТЪК) В ЗЕМЛИЩЕТО ...
повече..


Обява във връзка с проектобюджет 2016

Съгласно Заповед №626/03.08.2015 г. на кмета на община Дългопол е открита...
повече..


ИНФОРМАЦИЯ за ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХOДИМОСТТА ОТ ОВОС за инвестиционно предложение: КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ЗА ОБЕКТ

„СЕМЕЕН...
повече..


Съобщение във връзка с проект „Нови възможности за грижа”

СЪОБЩЕНИЕ

      ...
повече..

Приемни дни

Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
Приемен ден
понеделник - 12:00 - 14:00 чЦИУГ
Център за информация и услуги на граждани Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Деловодна справка

Местни данъци и такси
Работно време
понеделник - петък
8:00 - 17:00

Справка за задължения


Електронен регистър
Всички права запазени! ©Община Дългопол ©2008-2012

Suzara web design®